45 са подадените заявления за отпускане на еднократна помощ от правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане в подкрепа на майки и бащи, които гледат децата си – ученици до 7-ми клас, навършили 14-годишна възраст, към днешна дата, съобщи директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Кюстендил Радостина Васева.
Издадените заповеди за отпускане на помощта са девет, а заповедите за отказ – пет. Останалите заявления са в процес на обработка, посочи Васева.
Тя припомни, че от 5 май са разширени възможностите за отпускане на еднократна помощ в размер на 375 лв. на родители, останали без работа или в продължителен неплатен отпуск, отговарящи на определени критерии.