На воден режим ще бъдат два квартала в Радомир от понеделник, съобщи “В и К”. Чешмите в кв. “Гърляница” ще текат от 06.00ч. до 24.00 ч. Жителите на кв.”Върба” ще получават вода през ден по 24 часа.
Ограничението се налага поради намаляване на водните количества във водоизточника, захранващ кварталите.