Започва ремонт на надлез “Иван Вазов” в Перник, съобщи кметът Станислав Владимиров. Съоръжението е строено преди повече от 30 години и свързва централната градска част с района над автогарата. Изградено е над жп линията и пътя за Кюстендил, и по него не са извършвани никакви конструктивни ремонти.
Реконструкцията е наложителна, защото пътното съоръжение е в лошо състояние. Бетонните части се рушат вследствие на снеговалежите и замръзванията. При обследване е установено частично износване на конструктивните елементи. От съображения за безопасност е наложена забрана товарни автомобили над 4,5 тона да се движат оттам. Надлезът поема голяма тежест от пътникопотока за центъра на града и е едно от основните съоръжения в община Перник.
С постановление на Министерския съвет от 25 април 2019 г. са отпуснати 600 000 лева за ремонт и реконструкция на съоръжението.