Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
                                               Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  6 места
2 Фелдшери Висше образование
3 Лекари Висше образование
1 Учител,детска градина Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  154 места
2 Шофьори, платформа Средно образование, кат. С
50 Машинни оператори, шиене Основно,средно образование, опит
5 Машинни оператори, шиене на работно облекло Основно,средно образование
2 Кроячи текстил Основно,средно образование, опит
2 Обслужващи  работници, промишлено производство Основно,средно образование,  по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Охранители Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
18 Шивачи Средно образование, опит
2 Оператори, производство на автомобилни компоненти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Охранител Основно, средно образование,кат.B
1 Деловодител Средно образование
5 Машинни оператори, шиене на облекла Средно образование
3 Гладачи Средно образование
3 Маневристи Средно образование,квалификация за маневрист
2 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост Основно, средно образование
1 Машинен оператор банциг Основно, средно образование
2 Ковачи, опаковка ръчно Основно, средно образование
6 Продавач-консултанти Средно образование
5 Общи работници,производство на пелети Средно образование
1 Работник, формоване на хранителни продукти Средно образование
4 Техник-механик съобщителни и нсвързочни съобщения Средно образование,кат.В
6 Кроячи текстил Средно образование
2 Фризьори Средно образование
5 Поливачи Основно образование
5 Работници, косачи, работа с моторна машина Основно образование
2 Сервитьори Средно образование
2 Готвачи Средно образование
2 Бармани Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
2 Работници кухня Средно образование
10 шивачи, шиене на маски Средно , основно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
 А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование, Компютърни науки
2 Моделиер – конструктор, облекла Висше образование
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
3 Медицинска сестра Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 места
3 Общи работника Основно, средно образование
1 Машинен оператор шиене на обувки Основно, средно образование
5 Работници, спомагателни шивашки дейности Основно, средно образование
4 Кроячи текстил Основно, средно образование
18 Гладачи Основно, средно образование
1 Работник ,консервиране на плодове и зеленчуци Основно, средно образование
12 Шивачи, мъжко/дамско облекло Начално, основно образование
5 Шивачи Основно  образование
20 Търговски посредници Средно образование
1 Обслужващ бензиностанция Средно образование
1 Работник подръжка Средно образование
4 Работници,изпълняващи доставка по домовете Средно образование
3 Разносвачи на храна Средно образование
1 Работника,разсадник Средно образование
1 Сервитьор Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                           Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  5 места
2 Администратори хотел Висше образование
2 Експерт, продажби Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование
5 Работник строителство Средно образование
2 Миячи съдове /ръчно/ Основно образовние
1 Шивач, драперии/пердета Основно образовние
3 Чистач/хигиенисти Средно образование
1 Кредитен специалист Средно образование
1 Оптик, оптометрист Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Технолог Висше образование, технология на дървесината
1 Технолог Висше образование, технология на облеклото
Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  118 места
20 Шивачи Средно образование
20 Монтажници ел. елементи Средно образование
20 Работника, берачи Основно, средно образование
2 Водачи, селскостопански машини Средно образование
6 Опаковачи Основно, средно образование
8 Работника ОТК Основно, средно образование
30 Зеленчукопроизводители Основно, средно образование
4 Обслужващ магазин Средно образование
2 Шофьор, международен превоз,кат.С,Е Средно образование
1 Продавач с ТЕЛК Средно образование
5 Гладачи Основно, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  0 места
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 55 места
1 Работник ЛКМ Основно, средно образование, ТЕЛК
10 Лични асистенти Основно образование
23 Опаковачи Основно, средно образование
2 Контрольори качество Средно образование
1 Техник, телекомуникации Средно техническо образование
1 Машинен оператор, банциг Основно, средно образование
4 Шивачи Основно, средно образование
2 Техници, механици Средно образование
1 Продавач-консултант Средно образование
4 Общи работника Основно, средно образование
1 Шофьор тежкотоварен автомобил Средно образование
1 Чистач,хигиенист Основно образование
4 Миячи на превозни средства Основно, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
                                                                     Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Експерт, външна търговия Висше образование, немски език, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител по информатика Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  93 места    
5 Шофьора на такси Основно, средно образование, кат В
2 Шивачи Средно образование
1 Работник кухня Основно, средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно образование
2 Камериери/ки Основно образование
1 Бояджии,изделия от дърво Основно образование
2 Готвачи Средно образование
1 Машинен оператор,банциг Основно образование
1 Работници, сглобяване на детайли Основно образование
9 Общи работници Средно образование
1 Счетоводител,оперативен Средно образование
1 Пласьор,стоки Средно образование
1 Управител,кравеферма Средно образование
1 Техник,на мляко и млечни изделия Средно образование
7 Животновъди Средно образование
2 Машинни оператори,кантираща машина Средно образование
2 Тапицери Средно образование
5 Шофьори,товарен автомобил/международни превози/ Основно, средно образование,кат С,Е
3 Продавач-консултанти Средно образование
20 Работници,овощна градина Средно образование
4 Работника,строителство Средно образование
4 Шлайфисти Средно образование
1 Пазач,портиер Средно образование
3 Кредитни консултанти Средно образование
10 Оператори на машина в шевното производство Средно образование
1 Окачествител Средно образование
2 Монтажници дограма Средно образование
                                 Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места          
1 Химик Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Квалифицирано лице Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Специалист, качество Висше образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
1 Лекар Висше образование
1 Техник строителство Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 282  места
3 Гладачи Средно образование
2 Механици Средно образование
2 Технически ръководители Средно образование
1 Търговски представител Средно образование
3 Общи работници строителство Основно образование
27 Шивач мъжко/дамско облекло Средно,основно образование
1 Работник,механично почистване на енергийни съоражения Средно,основно образование
2 Лаборанти Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
5 Работници, обработка на дърво Средно,основно образование
5 Дърводелци, мебелисти Средно образование
5 Монтажници, мебели от дърво Средно,основно образование
5 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
2 Тапицери Средно,основно образование
2 Бояджии, изделия от дърво Средно,основно образование
19 Шивачи и ръчници на облекло Средно образование
4 Бояджии, лаково боядисване Средно,основно образование
5 Шивачи/маски/ Средно образование
1 Електротехник Средно образование
3 Електрозаварчика Средно образование
3 Работници, разсадник Средно,основно образование
5 Шофьори, товарен автомобил Средно,основно образование
3 Маневристи Средно образование
2 Общи работници, обработка на дърво Средно,основно образование
3 Стрелочници Средно,основно образование
1 Работник, поддръжка на сгради Средно,основно образование
30 Опаковачи Средно,основно образование
30 Общи работници промишленост Средно,основно образование
5 Сервизни техници Средно,основно образование
10 Кроячи на кожа Средно,основно образование
2 Организатори производство Средно,основно образование
50 Машинни оператори обувно производство Средно,основно образование
20 Ръчници Средно,основно образование
20 Производители на обувки, ръчно Средно,основно образование
1 Месач Средно,основно образование