Станислав Владимиров

Кметът на община Перник Станислав Владимиров декларира подкрепа за преминаване към устойчиво развитие на местната икономика. Той подписа декларацията на природозащитната организация WWF, с която се цели справедлив за хората и природата енергиен преход от въглищна към нисковъглеродна икономика. С този ход Перник се превърна във втората българска общинна след Бобов дол, която се присъединява към общите европейски усилия за декарбонизация и развитие на алтернативни енергийни източници.
„Навременните усилия на община Перник веднага след местните избори в края на 2019 г. да подкрепи усилията на WWF за Справедлив енергиен преход във въгледобивните региони у нас подпомогна през февруари т.г. българските национални власти да предприемат действия за присъединяване на страната ни към Платформата за въглищни региони в преход. Това е инициатива на ЕК от края на 2017 г., в която България беше единствената държава членка с голям въгледобив, която не бе представена в този диалог, търсещ решения за излизане от икономическата зависимост от въгледобива”, казаха от организацията.

Само за половин година над 60 кметове от 14 въгледобивни региона в 11 европейски държави, сред които и България, обявиха своята подкрепа за преминаване към икономика от нов тип в унисон с амбициозните цели на Зеления пакт. Декларацията е подписана от кметове от Германия, Гърция, Словакия, Словения, Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Черна гора и Босна и Херцеговина. А през септември тази година в гр. Битом, Полша, ще се състои трети пореден Форум на кметовете за справедлив енергиен преход във въглищните региони, който се организира от WWF. Неговата цел е обмяна на опит между общини от Централна и Източна Европа, засегнати от преструктурирането на въглищния сектор.
„Фондът за справедлив преход е в размер на 7,5 милиарда евро, от които за България са заделени приблизително 0,5 млрд. евро. Те трябва да се използват по предназначение за справяне с екологичните, социалните и икономическите последици от трансформацията на въгледобива в зависимите от изкопаемите горива региони у нас. Навременните действия на община Перник да подкрепи усилията на WWF в тази посока отново демонстрират силата на доброто сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт в посока постигане на амбициозните климатични цели на Парижкото споразумение“, коментира Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и енергия“ към WWF – България.