Община Сандански организира среща с директорите на детските градини във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, касаеща детските ясли и градини.

Срещата ще се проведе в четвъртък. На нея ще бъде обсъдена готовността на всички детски градини на територията на общината да приемат отново деца, както и процесът на организиране на работата при спазване на всички противоепидемични мерки, за чийто разясняване ще присъства и представител на РЗИ – Сандански.

Община Сандански, заедно с директорите, провежда предварително проучване кои родители са готови да пуснат децата си отново на детска градина. На база на предоставените списъци ще се организира цялата дейност на всяка градина, за да няма претоварване на групите и да се спазят всички препоръки на държавните органи.

Още отсега се обмислят идеи как максимално ефективно да се използват помещенията в детските градини, за да има достатъчно място за игра и обучение на всички деца, при стриктно спазване на препоръките да не се струпват твърде много деца на едно място.

След срещата ще стане ясно датата, на която детските градини в Община Сандански ще отворят вратите си.