Фрагмент от римска военна диплома се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник. Документът е издаден с указ от 15 октомври 109 г. от император Траян и се отнася за почетното уволнение на помощни войски, дислоцирани в Марветания Тингитана, уточняват от музея.
Името на ветерана е тракийско – Sitalis Cultra. Той е служил в конно подразделение с численост от 500 до 1000 души. В текста присъства и името на неговата съпруга – Iuniae Gaditani, с която най-вероятно се е завърнал в родното си място и се е заселил на хълма Кракра, където е открита находката.
Римската военна диплома е официален документ, който се е издавал при почетното уволнение на ветераните от помощните войски /али и кохорти/, флота и бивши преторианци, след изтичане на срока на военната им служба /20 години/, като доказателство, че са служили в римската армия. Текстът на императорския указ, в който са изброени имената на уволняващите се, е бил издълбаван върху бронзови плочи, закрепвани на стените на Държавния архив, на храма на Минерва, или на жертвеника на Юлиевия род в Капитолия. Преписи от тези постановления са били изпращани във войсковите части и били връчвани на всеки един войник поотделно, като в дипломите е изписано само името на този, за когото е предназначен преписът. С него те придобивали римско гражданство, правото да се оженят и се ползвали с всичките му блага и привилегии. Освен ветерана, такова получавала и неговата съпруга, децата му и в много редки случаи и родителите му.
Днес, в повечето случаи се откриват фрагменти от военни дипломи, защото след смъртта на ветерана, дипломата е разделяна на равни части между наследниците му с цел удостоверяване, че са потомци на римски граждани.