Област Кюстендил е на 25-о място по показател средна брутна месечна работна заплата в сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020 година. Това съобщиха от регионалната статистика.
По данни на статистиката, наетите по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2020 г. са 27 100, което е с 0,6 процента по-малко спрямо края на декември 2019 година и с 4,4 процента по-малко в сравнение с края на март 2019 година.
Най-голям е относителният дял на наетите в дейностите “Преработваща промишленост” и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”. С около един процент са намалели наетите в обществения сектор /до 7 хиляди/, а в частния сектор – с 0,5 на сто /до 20 100/.
През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 916 лв., допълниха още от статистиката.