На територията на област Кюстендил до този момент са регистрирани 225 животновъдни обекта тип „лично стопанство“ в 31 населени места. Обектите са регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност, като заявленията са постъпили чрез кметовете на населените места. Това стана ясно от изпратен доклад на БАБХ – Кюстендил до областния управител Виктор Янев.

В доклада се отчита още, че е новорегистрирана една семейна ферма за отглеждане на свине майки, а в процедура са още две ферми. Общият брой семейни ферми на територията на областта е четири. Регистрирани индустриални ферми за свине няма.

Проведе се и информационна кампания сред кметовете на населени мета, чрез която се изясни начинът на регистрация на личните стопанства съгласно ЗВД.

Към днешна дата епизоотичната обстановка по отношение на заразните болести по животните на територията на област Кюстендил е благоприятна. По отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) няма постъпили сигнали за заболели или умрели домашни и диви свине. В област Кюстендил последният констатиран случай на АЧС при дива свиня бе на 17.12.2019 г., в с. Смоличано, община Невестино.