Пламен Галев и Ангел Христов

Състав на Окръжния съд в Кюстендил обяви за решаване делото за отнемане на престъпно придобито имущество за 4,2 млн. лева, което КПКОНПИ води срещу Ангел Христов и Пламен Галев, известни като Братя Галеви, и техните съпруги. Процесът започна през 2012 г. и досега са проведени 39 съдебни заседания по делото.

Окръжен съд-Кюстендил, под председателството на съдия Татяна Костадинова, проведе последното открито заседание и обяви като изяснено от фактическа и правна страна делото за отнемане на престъпно придобито имущество. Предстои съдът да се произнесе с решение.

По време на последното заседание съдът прие допълнителната – 2-ра съдебно-икономическа експертиза по делото, изготвена на вещите лица. Заключението й бе оспорено от особените представители на ответниците и от упълномощения представител на „Макса лимитед“. От Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество заявиха пред съда, че поставената задача е изпълнена коректно от вещите лица и се обявиха за приемане на експертизата.

Представителите на КПКОНПИ пледираха Окръжен съд – Кюстендил да уважи изцяло искането им за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от Пламен Галев, Ангел Христов и техните съпруги имущество. Окръжна прокуратура – Кюстендил, в лицето на прокурор Владимир Мицов, пледира за уважаване на предявения иск от КПКОНПИ. Той е на обща стойност 4 250 189 лв.

Особените представители и упълномощеният представител, адвокат Капка Гергинова, поискаха от съда да отхвърли изцяло иска на комисията като недоказан и необоснован.

Всички страни по делото поискаха по-дълъг от 1 месец срок за представяне на своите писмени защити. Съдия Татяна Костадинова определи в срок до 15.08.2020 година писмените защити да бъдат представени в съда.

В хода на делото бяха разпитани по съответната процедура и лица в Кипър и на Сейшелите, с които Братя Галеви са имали бизнес или финансови взаимоотношения и контакти. Докато върви делото, имението на Галеви в сапаревобанското село Ресилово се ползва от техни близки, които плащат данъци и консумативи.