Средният месечен доход на повече от 70% от руснаците не надвишава 25 хиляди рубли (около 308 евро), докато 45% от гражданите имат доход от 15 хиляди рубли, сочи съвместно проучване, проведено от застрахователното дружество “Росгосстрах Живот” и научно-технологичния център “Перспектива” през юни.

Освен това, в сравнение с подобно проучване, проведено преди началото на пандемията през февруари, делът на гражданите с доход до 5 хиляди рубли на месец нараства от 6,9% през февруари до 8,1% през юни, с доход 5-15 хиляди рубли – от 31,2% на 36,5%, а делът на гражданите с доходи в границите от 15 до 25 хиляди рубли се увеличи от 25,6% на 28,2%.

Повечето жители с доход 15-25 хиляди рубли са в района на Хабаровск (50%), Москва (43,8%) и Белгород (41,7%).

В същото време делът на респондентите с доход 25-35 хиляди рубли е намалял (от 15,3% до 13%), както и с доходи 35-50 хиляди рубли (от 11,5% на 8,5%) и от 50 до 100 хиляди рубли (от 7,6% на 3,5%). Според проучването, всеки пети руснак заявява за “значително” намаление на доходите по време на пандемията, а всеки десети напълно загубил приходите си. В проучването през юни половината от анкетираните (50,3%) съобщават, че доходите и доходите на членовете на семейството им не са се променили след пандемията и въвеждането на режима на самоизолация. В същото време при 19,7% от анкетираните средният месечен доход от март “значително е намалял“.

Други 16,5% от анкетираните отчитат „значително“ понижение на нивото на доходите на един или повече членове на семейството им. Един на всеки десет е загубил доходите си изцяло“, отбелязва проучването.