Национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”, свързана с предоставяната от държавата подкрепа в условията на ограниченията и извънредното положение, въведени заради новия коронавирус, започна Агенцията по заетостта в Дупница във вторник. Служителки в местната Дирекция „Бюро по труда” предоставят информация на централния площад „Свобода”, където е разположена шатра.

„Кампанията е насочена към бизнеса във връзка с пандемията. В момента има 3 нови действащи мерки. Едната е проект „Заетост за теб”. При нея се осигуряват безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Работодателят получава три месеца минималната работна заплата, осигуровките и е задължен да запази заетостта на 75% от наетите лица. Това означава, че ако наеме три лица,  две от тях трябва да задържи за допълнителен период, който е равен на субсидиранията, т.е. тези двама души трябва да останат на работа още два месеца. Кандидатстването става с електронна заявка, работодателите могат да подават документите директно на сайта на Агенцията по заетостта.

Другата мярка е „Краткосрочна подкрепа за заетост”. Тя е за фирми, свързани с транспорта и туризма. На всяко лице, което е задържал работодателят по време на извънредното положение и извънредната епидемичната обстановка, се дават 290 лв. Там подпомагането или получаването на средствата е за срок от 6 месеца – от 1 юли до края на годината. Кандидатстването става чрез системата за сигурно електронно връчване, чрез пощенски оператор и в краен случай документи може да се подадат и в Бюрото по труда.

Третата мярка е продължение на известната мярка 60/40. Периодът за нея е 1 юли-30 септември, в рамките на три месеца работодателите могат да кандидатстват за изплащане на 60% от осигурителния доход за м. май на всички лица, на които са запазили заетостта по време на пандемията. Тук условието е тези лица да имат пусната заповед през този период, в който са преустановили дейността на фирмата заради епидемията. Подава се пак комплект документи чрез системата за сигурно връчване, пощенски оператор или на място в Бюрото по труда”, обясни една от служителките.

На въпрос дупнишките работодатели проявяват ли интерес към мерките, имат ли предпочитания към някоя от тях и колко са подалите документи, от бюрото отговориха: „Работодателите все още само се информират, защото мярката все още се доизкусурява, променят се някои формулярчета, фирмите също се допитват, интересуват се за условията, след това какви ангажименти имат. Тъй като срокът не е ограничен – няма конкретна дата, до която могат да подават, както е за 60:40 например, където могат да подадат и към края на периода за началото на юли, могат да искат за предходен месец. Така че за момента нямаме заявления по тези мерки, но има търсене, защото всички фирми, които са кандидатствали за първия етап на мярката 60/40, а даже и повече, сега ще кандидатстват за втория етап”.

От ведомството припомниха, че за първия етап от мярката 60/40 над 170 фирми са получили подпомагане за различен период от време. Максималният период е три месеца. Има работодатели, получили средства за пълния период, други – за два месеца, в зависимост от това кой кога е възстановил дейността си. Повечето от подпомогнатите по тази мярка фирми са малки, предимно от сферата на търговията, като по-големите са шивашки.

„Интерес има”, категорични са от бюрото. Експертите ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации и на 23 юли, четвъртък, от 9,30 до 16,00 часа на същото място. Консултациите са във връзка с пакета „Заетост х 3” – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Ковид-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15 юли мярка с нов дизайн 60/40.

 

1 коментар

  1. Ромският наемател на стол в Марена
    Прави свадби на Самоковци защото
    Там има забрана заради ковид 19
    Иска да запали Дупница с със зараза
    Органите да се сезират!!!

Comments are closed.