Президентът наложи вето върху промените в Закона за подземните богатства, който беше приет от парламента на 22 юли, съобщи пресцентърът на държавния глава.

С тях срокът на отдаването на концесия за добив на полезни изкопаеми се удължи до 60 години.

Румен Радев упражнява конституционното си право, воден от разбирането, че подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва с грижа за околната среда и в обществен интерес.

Той не е съгласен с част от разпоредбите, свързани с концесиите за добив на подземни богатства, като разширяване на правата на концесионерите, удължаване на срока на концесията и създаване на рискове за околната среда и здравето на хората./СЕГА