Уважаеми клиенти, 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 03 август – 07 август  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица,  квартал,   УПИ,  ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Конска:   УПИ ІІІ-202,  Кв.6  ,    Кв.26, Къща

На 03.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./   На 05.08.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./ –  с.Глоговица

На 03.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./   На 05.08.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./ –  Конска:   Iv-310, 311  ,    Месност Райкова Страна

На 03.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./   На 05.08.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,    Вила, Къща, Упи X-244,  Кв.15, Упи Іі-94,  Кв. 25

На 03.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./   На 05.08.2020 г. /14:01 – 16:30 ч./ –  Трън:   8-ми март  6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9,  9ти Септември  47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43,  Александър Стамболийски  13, 1, 2, 1, 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25, 17, 6, 2, 11, 8, 23, 25,  Атанас Ботев  2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21,  Бор  2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9, 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20,  Васил Левски  5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4,  Вельо Стоянов  11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2,  Владо Васев  21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31,  Владо Тричков  1, 6, 5, 1, 2, 2, 1, .2, 3, 2, 1,  Връх  3, 1, 5,  Възраждане  6, 3, 8, 4, 2,  Георги Димитров  8, 15, 19, 10, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26, 26, 4, 6, 2, 6, 6, 4,  Гочо Гопин  27, 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21,  Денчо Знеполски  1,  Десета  9, 5, 3, 7,  Ева Волицер  4, 6, 2, 1, 3,  Еднофамилни Жилища  10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8,  Здравец  2, 4,  Имот 000697 Стопански Двор  ,  Мах.Ахчийски Кошари  ,  Мах.Кошарите  7, 9, 2, 13, 6, 8,  Мах.Шиловец  ,  Мир  2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11,  Младост  9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3,  Мосаловска  2, 2, 31, 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1, 2, 36, 50, 16, 38, 27, 30, 37, 43, 22, 41, 35а, 31, 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23, 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а,  Народна Воля  17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13,  Петко Д. Петков  2, Павилион, 3, 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8,  Петър Асенов  2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11,  Стадион  Кв.4,  Стефан Караджа  2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8,  Тако Пеев  3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23,  Тенеси  3, 8, 2, 5,  Хаджи Димитър  1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10,  Хараламби Стоянов  3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  3, 8, 10, 4,  Чарчалат  6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5,  Юрий Гагарин  11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9,  Яким Тошков  3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7,    Механа, Сп Ехо-Т

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  част от с.Долна Секирна

На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  част от с.Ноевци

Община Земен

На 04.08.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Дивля:   Александър Стамболийски  5, 4, 14, 12, 8, 3, 16, 10, 6, 1,  Владимир Димитров-майстора  1,  Д-Р г.М.Димитров  3, 2, 1, 6, 4,  Захари Стоянов  24, 16, 18, 12, 9, 11, 14, 20, 13,  Крайречна  18,  Мах.Бонева  ,  Мах.Джоманова  ,  Никола Петков  1,  Стефан Караджа  3, 8,  Христо Ботев  48, 12,    4, 10, 7, 8, 3, 6, 9, 5, 11, 1

Община  Перник

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рударци:   Xcvi-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  ПИрин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ Lxxxiv-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 03.08.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Арда  4, 2, 3,  Девети Септември  53, 34,  Йордан Станоев  6,  Китка  13,  Кракра  13, 3, 7,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34,    5, 4, 7,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Рила  4, 8,  Свилен Русев  3, 1,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  Христо Смирненски  4

На 03.08.2020 г. /09:16 – 15:00 ч.; 09:16 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Богданов Дол:   793  ,  Васил Левски  4, 6,  Витоша  15, 22, 24, 9, 31 А, 5, 18, 26, 5,  Георги Сава Раковски  23, 10, 29, 21, 2, 37, 42, 20, 15, 46, 20, 2, 11,  Иван Вазов  5,  Иглика  2, 1, 4,  Извор  11, 8, 10,  Китка  36, 6, 12, 14, 9, 11, 5, 1, 2,  Княз Александър Батенберг  8, 6, 4,  Княз Борис I  64, 32, 48, 11, 35, 46, 34, 40, 33, 31, 49, 20, 22,  Любен Каравелов  4, 6,  Люлин  2,  Мах.Дълга Бара  3,  Мах.Стаменова  6, 52, 31, 8, 36, 40, 9, 4, 45, 41, 23, 63, 28, 64, 37, 50, Вила, 55, 30, Къща, 25, 26, 27, 11, Помпа,  Отец Паисий  17, 5, 15, 13, 3, 11, 17, 19, 2, 7,  Петър Берон  15, 13, 17, 7, 5,  ПИрин  2, 6, 29, 3, 10, 28, 4, 1, 14, 1,  Пчела  3, 12, 6, 8,  Рила  6, 18, 19, 9,  Стара Планина  42, 19, 9, 7, 14, 32, 12, 30, 17,  Струма  16, 5, 14, 13, 4, 9, 1, 20, 3, 6, 8, 11, 9, 16,  Теменуга  15, 22, 7, 12, 3,  Хан Аспарух  77, 40, 33, 31, 27, 43 А, 14, 37, 5, 2, 29, 20, 35, 11, 15, 23, 12, 1, 45, 43, 7, 17, 21, 39, 9, 18, 38, 65, 67, 69, 51, 36, 49, 75, 73, 26, 47, 63,  Христо Ботев  19, 5, 15, 13, 7, 8, 2, 9,  Христо Смирненски  5, 18, 27, 7,  Цар Калоян  20, 14, 6, 12, 16, 14, 20, 4,  Цар Симеон  20, 24, 56, 41, 48, 32, 29, 36, 27, 39, 43, 52, 37, 50, 47, 38, 17, 54, 21, 34, 26, 30, 50, 28,  Чучулига  7, 6, 5, 8, 13,    18, 4, 3, Магерница, В Стопанския  Двор, Къща, Краварник, 2, 6, 8, 4, 7, 3, Кланница

На 03.08.2020 г. /10:00 – 11:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  :   6-Ти Май  6, 4,  Айтос  20а, 16, 18, 5, 22, 13, 15, 11, 12, 6, 2, 1, 8, 10, 4, 3, 14, 20, 7, 17,  Асеновград  1,  Ахтопол  6, 8, 2, 4, 5, 22, 46, 21, 17, 24, 13, 16, 9, 48, 38, 27, 42, 5, 40, 23, 12, 26, 10, 25, 14, 28, 44, 19, 3, 32, 1,  Балчик  15, 16, 24, 7, 16б, 16а, 18, 10, 11, 12, 22, 20, 5, 8, 1, 4, 3, 2,  Банско  3, 5, 1, 4, 2,  Битоля  18, 11, 9, 7, 6, 1, 4, 1 А, 2, 5, 3,  Ботевград  15, 17, 12, 8, 10, 9, 11, 10, 10, 14, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2,  Брайла  5,  Брацигово  13а, 33, 44, 42, 21, 38, 4, 10, 25, 19, 32, 15, 6, 11, 12, 16, 1, 13, 14, 32, 26, 3, 24, 30, 28, 3а, 29, 31, 17, 34, 18, 37, 2, 33, 20, 8, 36, 35, 5, 9,  Брезник  90, 88, 93, 18, 6, 14, 4, 23, 16, 6, 25, 27, 10, 12, 27, 27, 37, 8, Зад Бл.1, 23, 3, 2, 19, 1, 21, Вх.На Болницата, 23, 67, 40, 37, 55, 41, 63, 50, 85, 72, 45, 57, 33, 60, 65, 81, 70, 34, 26, 87, 66, 51, 64, 48, 69, 86а, 60, 77, 67, 75, 54, 56, 38, 46, 42, 84, 30, 31, 53, 43, 82, 32, 58, 44, 29, 55, 71, 76, 78, 89, 33, 91, 83, 24, 28, 22, 52, 81, 80, 86, 73, 72, 46а, 36, 59, 83, 51, 81, 62, 68, 47, 61, 49, 57а, 37, 79,  Бургас  7, 8, 9, 1, 4, 6, 3, 2,  Бяла Слатина  9, 4, 1, 23, 25, 31, 31а, 17, 27, 31, 6, 29, 23, 27а, 15, 21, 2, 11, 17, 13, 7а,  Варна  20, 17, 30, 8, 9, 22, 12, 29, 12а, 23, 1, 3, 31, 7, 10, 15, 5, 16, 33, 32, 3, 19, 13, 24, 28, 21, 2, 18, 11, 26, 27, 14, 14, 25, 33б,  Васил Левски  Двора На Гимназията, 17,  Велинград  6, 5, 3, 2, 8, 4, 9, 7, 1,  Видин  13, 11, 19в, 17, 11а, 19, 5а, 10, 8, 9, 4, 7, 19а, 14, 15, 2, 15а, 18, 17, 5, 19б, 16, 6, 6а, 12, 20, 3, 21, 1, 8а,  Враца  41, 54, 27, 94, 23, 42, 31, 74, 96, 70, 79, 78, 40, 29, 82, 63, 72, 66, 56, 78а, 35, 76, 36, 43, 100, 38, 45, 50, 25, 21, 30, 34, 49, 50, 65, 81, 65, 60, 84а, 39, 61, 48, 86, 19, 41а, 84, 53, 59, 88, 87, 98, 92, 90, 33, 47, 80, 62, 64, 68, 32, 55, 46, 44, 77, 58, 37, 66, 51, 52, 17, 26, 20, 12, 8, 3, 24, 13, 9, 22, 10, 15, 11, 18, 14, 5, 28, 7, 1, 2, 4, 6, 8,  Граово  28, До Бензиностанцията, 32, 40, 44а, 44, 36, 38, 35, 33, 36, 42, 31, 34, 1а,  Добруджа  ,  Дряново  6, 3, 4, 5, 1,  Епископ Киприян  3, 1, 1, 4, 2, 2, с/у  Бл.2,  Етрополе  7, 10, 2, 4, 11, 5, 10а, 8, 9, 6,  Златица  2, 1, 4,  Изток  ,  Илия Бешков  18а, 18, 16,  Ихтиман  2,  Казанлък  5, 1, 4, 12, 6, 2, 10, 7, 10а, 14, 1, 8, 6, 2, 20, 16, 18,  Карлово  1,  Клепало  Училище, Павилион,  Котел  14, 5, 12, 12а, 2, 4, 6, 10, 3, 2а, 4а, 11, 16, 8, 10а, 9, 1,  Кракра  12,  Кракра Пернишки  12, 14, 8, 12, 12, 2, До Монарх. Клуб М/Убл12/14, 12, 14, 14, 12, 10, 6, 6,  Красно Село  45, 8, 15, 6, 22, 11, 16, 5, 4, 9, 13, 9, 21, 4а, 23, 20, 10, 8а, 3, 12, 18, 19, 14, 17, 22,  Кърджали  9, 16, 18, 11, 1, 7а, 6, 14, 7, 4, 8, 2, 7, 3, 5, 10,  Лясковец  1, 2, 3,  Монте Карло  1, 219, 1, 230, 213, 211, 215, 213, 212, 214, 219, 218, 217, 216, 228, 233, 223, 231, 233, 232, 224, 222, 229, 227, 220, 223, 222, 221, 225,  Нов Безистен  52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25,  Нова Загора  3, 6, 1, 5, 2, 4,  Нови Пазар  54, 54а, 5, 24, 25, 50, 8, 22, 30, 5, 23, 14, 11, 32, 27, 46, 38, 15, 40, 27а, 6, 18, 12, 52, 28, 48, 54, 20, 44, 26, 2, 20, 9, 3, 36, 13, 1, 32, 21, 29, 7, 16, 4, 42, 10, 34,  Одрин  15,  Омуртаг  3, 1,  Охрид  25, 2, 16, 1, 13, 7, 15, 4, 19, 23, 24, 9, 21, 26, 12, 3, 11, 5, 17, 1, 10, 22,  Павликени  33, 26, 29, 33, 27, 19, 24, 30, 25, 23, 36, 26а, 19а, 9, 21, 17, 31, 34, 22, 20, 32, 28,  ПИрдоп  115, 20, 32, 55, 79, 18, 71, 30, 54, 59, 53, 83, 67, 40, 75, 48, 51, 57, 63, 28, 34, 61, 81, 24, 22, 52, 36, 26, 38, 73, 77, 50, 49, 69, 42, 65, 46, 45а, 47а, 47, 45, 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, 111, 62, 64а, 129, 82, 68, 97, 127, 74, 107а, 105, 56, 117, 115, 90, 99, 96, 80, 92, 94, 101, 84, 95б, 103, 58, 91, 93, 125, 95, 113, 123, 135, 86, 119, 109, 78, 76, 66, 107, 131, 87, 89, 64, 133, 72, 85, 88, 70,  Пловдив  98, 113, 100, 96, 115, 102, 94, 117, 79, 71, 65, 61, 70, 75, 53б, 54, 36, 49, 51, 75, 44, 57, 69, 62, 35, 81, 37, 61а, 59, 55а, 68, 45, 34, 74, 60, 41, 66а, 42, 67, 85, 48, 38, 39, 43, 77, 64, 40, 50, 56, 66, 87, 79, 91, 53, Магазин №30, 89, 52, 72, 83, 63, 73, 55, 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, 17а, 8, 3, 2, 10, 25, 12, 18, 27, 21, 5, 16, 7, 12а, 23, 13, 22, 30, 25, 9, 11, 24, 26, 17, 33а, 29, 20, 14, 35а, 1, 33, 4, 28, 6, 32, 31, 19а, 19,  Първи Май  12, До Бл.12, 12,  Радомир  1, 3, 3, 9, 9, 9, 3а, 8, 5, Павилион, 3,  Разлог  1,  Раковска  26, 1, 1,  Раковски  Зад Нона, 26в, 1, 3, 1,  Русе  26, 6, 21, 2, 19, 8, 3, 9, 20, 12, 5, 1, 14, 22, 16, 10, 13, 4, 7, 24, 18, 17, 15, 11,  Самоков  31, 66, 35, 37, 35, 29, 33, 28, 35, Нов Безистен 45, 10, 7, 1, До Мвр, 4, 1, 42, 38, 37а, 40, 39, 44, Цех, 36, 32,  Св.Св.Кирил И Методий  8, 8, 10, 12, 6, 8, 79, Павилион, До 2-ра Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, До Кръвна Банка,  Свищов  13, 9, 11а, 11, 3, 1, 7, 17, 15,  Севлиево  12, 24а, 29, 19а, 22, 16, 23а, 21, 27, 18, 20, 26, 25, 29а, 31, 27а,

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Брезник:   Цвета Лумбарова

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Драгичево:   Байкал  2,  Възраждане  23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а,  Георги Бенковски  7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1,  Кракра  28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56,  Магистрала  Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща,  Мария Луиза  2,  ПИрин  53, 51, 53а,  Първа  6, 18,  Райна Княгиня  14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20,  Рила  1, 7, 3,  Рударска  39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики , Павилион,  Стара Планина  5, 1, 3, 2, 5,  Стефан Караджа  2, 1а, 1, 3,  Струма  7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6,  Тинтява  6, 3, 9, 2, 1, 5,  Христо Ботев  12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11,  Цар Симеон  3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18,  Явор  11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4,  Янтра  4,    С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, 1

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Кладница:   Акация  1, 2,  Борис Тодоров  3, 13, 7,  Васил Левски  29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28,  Витоша  1, 3, 6, 7, 5, 2,  Йордан Божов  15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15,  Ливадите  11, 5, 13, 3,  Петър Янчов  25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16,  Рудничар  1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11,  Стадиона  ,  Цар Самуил  7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2,  Цар Симеон  52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60,  Яровец  21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6,    До Тпк

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево ПИ 52  ,  Рударски Път  4,  Цар Симеон I/Кост.Темелков/  156

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  :   Владайско Въстание  83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53,  Владимир Комаров  4, 3, 7, 5,  Волга  28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54,  Възход  23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13,  Ганьовец  5,  Грамаге  45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34,  Димитър Благоев  125, 181, 177, 179,  Добри Миланов  40,  Дунав  3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10,  Дъбрава  52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51,  Евгении Ачанов  11, 13,  Йордан Лютибродски  61, 60, 63,  Кв. Старата Църква  ,  Климент Охридски  20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18,  Костенец  12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10,  Кралевски Път  ,  Лиляна Димитрова  51а, 55,  Мах.Горна Църква  15, 11,  Мах.Тутулова  25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23,  Момин Проход  3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17,  Никола Вапцаров  5,  Никола Парапунов  2, 1, 4, 3,  Рилски Езера  13, 23, 23,  Стара Църква  ,  Танчовица  5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3,  Трайко Живков  58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11,  Хемус  1,  Църква  Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща,  Чуйпетлово  9, 5, 7, 8

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Рударци:   1452  ,  3-ти март  18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2,  VI-001267 Кв.82  ,  XCVI-2228, Кв.21  ,  XVIII-1965, 1967 Кв.127  ,  Арда  1,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Бели Брег  4,  Бистрица  1,  Божур  19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3,  Бор  4 Къща, 1, 2,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бреза  4,  Бузлуджа  13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Вардар  18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Васил Априлов  6, 1,  Ваташка  1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15,  Вела Пеева  9, 1, 5,  Веслец  3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8,  Витоша  21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1,  Ген.Столетов  6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а,  Гео Милев  3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9,  Гоце Делчев  3,  Гурко  11, 12, 2, Тп Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8,  Дабо  4, 1,  Добрич  2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23,  Драва  1 А,  Дренов Дол  13, 11, 3 Къща,  Дулова  ,  Дунав  ,  Ерма  24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28,  Ехо  ,  Загарица  7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26,  Захари Зограф  23, 6,  Здравец  8, 4, 6, 2, 3,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Иван Вазов  19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Искър  4, 12, 10, 6, 8, 2, 15,  Йовчова  37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1,  Кало  104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Камчия  4, 6,  Капенешка  16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8,  Кирил и Методий  4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5,  Кирил Пчелински  22,  Кракра  35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16,  Кривуля  12, 15, 2, Тп Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10,  Лаката  16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8,  Лиляна Димитрова  3,  Лом  6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50,  Лопянска Гора  2, 3,  Людмила Димитрова  ,  Люлин  3, 4, 2, 12, 6, 1, 5,  Марица  1, 8, 3, 6,  Мария Луиза  4, 15, 13, 11, 6, 7,  Места  5, 10,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Минерал  4,  Миньор  6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20,  Михаил Дойчев  10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28,  Москва  25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39,  Несебър  3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща,  Никола Вапцаров  7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27,  Обеля  2, 3, 1, 4, 5,  Оборище  3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4,  Опълченска  32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8,  Острица  3, 1,  Отец Паисий  19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13,    20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5,  Пирин  14, 17, 13, 3, 2, 12,  Пловдив  6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27,  Поморие  7,  Презвитер Козма  4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11,  Пчелинска  1, 3, 6, 8,  Първи Май  18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32,  Радомир  9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15,  Райко Янков  10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15,  Рено  ,  Рига  7, 5, 1, 2,  Рила  6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10,  Родопи  17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22,  Розова Долина  32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8,  Ропотамо  35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25,  Рударска  2, 6,  Рудничар  2,  С.Рударци  УПИ-VІ-11007, 11008 Кв.71,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Св. Иван Рилски  1, 2, 11, 3,  Свищов  25, 17,  Селимица  20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Студена,  Общ. Перник :   Баба Тонка  2, 1,  Бачо Киро  7, 11, 9, 3,  Блато  7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1,  Божур  4, 2,  Бурковица  21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16,  Бързатица  1,  Васил Левски  4, 3, 3, 1, 2,  Вит  1,  Витоша  3,  Георги Бенковски  2, 4, 3, 6,  Георги Раковски  1, 5,  Горска Поляна  8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5,  Градище  5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9,  Дома  ,  Дъбрава  23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1,  Еверест  11,  Еделвайс  6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4,  Иван Вазов  ,  Иглика  7, 13, 9, 2, 1,  Извор  3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила,  Извън Регулация С.Студена Кариера  ,  Искър  4, 15, 1, 2, 5, 10, 3,  Йордан Корчев  2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14,  Калоян  3, 4, 2а, 1, 2,  Капитан Петко Войвода  39, 3, 2, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18,  Кирил Богданов  14, 4, 5, 1, 10, 12, 8,  Кокиче  2, 6, 8,  Кольо Фичето  4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14,  Крайречна  3,  Лебед  2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24,  Леденика  3, 9, 5, 7, 13, 11,  Лилия  7, 1, 3, 5,  Лъката  15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5,  Люлин  8, 10, 5, 3, 4,  Мах.Бугьовец  ,  Мах.Каназирова  2, 3, 1,  Мах.Кюлова  7, 1, 3, 5, 4, 6, 8,  Мах.Опашиница  1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а,  Мах.Шестакова  2,  Мах.Язовира  ,  Местн.Буката/И.Р./  ,  Местн.Шарков Дол /И.Р./  3, 7, Къща, 11,  Местн.Шумнатица  5, Вила, 6,  Могилата  9, 5, 7, 2, 5,  Незабравка  6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11,  Оборище  8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7,  Одеса  1,  Панайот Волов  1, 3, 4, 6,  Панайот Хитов  3, 5,  Перуника  3, 4, 1, 6,  Пороя  4, 1, 5, 3, 7, 2,  Първи Май  21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2,  Разсадника  5,  Райна Княгина  4,  Рибарица  16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100,  Самуил  1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6,  Слатина  4, 2, 6,  Спортист  4, 1, 2, 6, 8,  Стадионна  5, 9, 7, 3, 11,  Стефан Караджа  5, 7, 3, 6, 2,  Струма  16, 14, 12, 8, 24, 10,  Съединение  2,  Теменуга  12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3,  Тодор Каблешков  4,  УПИ II-456 Кв.39  ,  Хаджи Димитър  3, 8, 6, 2, 1, 4,  Хан Крум  43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21,  Христо Ботев  63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9,  Христо Проданов  3, 1,  Цар Иван Асен I  10,  Чифлик  8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а,  Шийница  46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6,  Юрий Гагарин  24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12,  Явор  6, 3, 4, 1, 2,  Янтра  4, 1,    45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 03.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч./ –  Студено Буче:   Стефан Караджа  2

На 03.08.2020 г. /13:30 – 14:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник:   1-ва  12, 10, 6, 8, 4, 2а, 17, 15, 26, 28, 19, 1, 13, 2а, 7, 24, 2, 64, 11, 16, 9, 3, 14, 18, 5, 18, 1,  10-та  2а, 10, 3, 7, 5, 8а, 1а, 8, 1а, 1, 2б,  11-та  64, 19, 28, 29а, 29, 62, 22, 58, 6а, 40, 37, 3, 24, 12, 5, 16, 41, 28а, 4, 25, 43, 17а, 23, 36, 10, 35, 1, 11, 49, 54, 39, 6, 50, 38, 17, 26, 1а, 42, 56, 21, 8, 7, 31, 14, 9, 2, 46, 15, 20, 52, 32, 44, 34, 45, 60, 27, 30,  12-та  32, 21, 19, 13, 17, 30, 28, 26, 19а, 11, 9, 12, 10, 15, 14, 5, 20, 7, 1, 18, 3, 16, 24, 8а, 6, 2,  13-та  27, 6, 1, 19, 12а, 11, 3, 9, 18, 15, 13, 4, 10а, 8, 5, 14а, 14, 17, 12, 2а, 11а, 25, 2, 23, 7,  14-та  31, 46, 30, 50, 54, 23, 40, 33, 28, 22, 18, 34, 32, 21а, 29, 15, 26, 48, 4, 27, 19, 17, 21, 16, 56, 13, 22а, 42, 38а, 36, 38, 24, 20,  15-та  10, 8, 2, 17, 8а, 16, 13, 7, 12, 15, 21, 1, 14, 8б, 9, 2а, 22, 11, 24, 4, 20, 6, 5,  16-та  1б, 19, 21,  2-ра  48б, 2, 46а, 18, 44, 20, 4, 12, 28, 16, 8, 2, 54, 52, 34, 2, 48, 50, 22, 24, 14, 10, 26, 32, 48, 48а, 1, 6, 42,  3-та  25, 40, 29, 9, 18, 8, 44, 14, 36, 23, 16, 19, 48, 30, 24, 27, 11, 13, 28, 46, 32, 10, 22, 38, 26, 42,  4-та  13, 21, 32, 23, 36, 34, 17, 19, 12, 7а, 14, 9, 24, 22, 7, 2, 1, 8, 3, 4, 5, 26, 6, 30, 20, 10,  5-та  20,  7-ма  14,  8-ма  11а, 39, 17, 37, 23, 12, 15, 19, 43, 27, 21а, 24, 14, 41, 8, 28, 33, 10, 21, 22, 20, 29, 18, 31, 19а, 25, 6, 35, 13, 11, 16,  9-та  8, 4, 2, 3, 2а,  Ахтопол  31, 52, 50, 56, 54, 33,  Балчик  26, 13, 24а,  Бели Брег  11, 3, 9, 3, 5, 3а, 6, 7, 81, 10, 8, 3,  Берковица  11, 15, 5, 3, 9, 13, 5,  Битоля  18, 17, 12,  Болград  2а, 2, 4, 4а, 1, 15, 7, 11, 8, 5, 10, 13, 6, 9,  Брайла  1,  Брацигово  71, 73, 74, 40, 65, 56а, 52, 51, 63, 54, 59, 60, 49, 64а, 46, 41, 66, 41, 50, 45, 43, 47, 53, 69, 72, 56, 39, 48,  Брезник  103, 118, 107, 96, 124, 102, 104, 120, 130, 110, 116, 100, 94, 98, 92, 122,  Варна  68, 72, 79, 34, 41, 48, 73, 55, 51, 65, 53а, 45, 77, 46, 64, 70, 51а, 54, 38а, 69, 61, 66, 57, 44, 75, 67, 47, 38, 53, 40, 62, 60, 59, 49, 42, 71, 63, 37, 35, 39, 58, 43, 50, 56, 52,  Враца  89, 102,  Граово  До Бензиностанцията, 44, 36, 31, 36, 38, 32, 33, 40, 44а, 35, 42, 34,  Дубровник  1,  Есперанто  7, 1, 5, 9, 1, 2, 3,  Етрополе  8, 10а, 9, 2, 5, 11, 7, 6, 4, 10,  Илия Бешков  18а, 18, 16,  Кв. Рудничар  ,  Клепало  183, 181, 182, 166,  Кърджали  88, 108, 80, 102, 100, 110, 104, 28, 60, 72, 74, 44, 73а, 67а, 53, 68, 13, 54, 24, 31, 25, 64, 46, 55, 33, 47, 55а, 66, 61, 37, 51, 63, 57, 62, 26, 23, 43, 32, 59, 29, 45, 65, 69, 42, 40, 64, 21, 30, 22, 67, 35, 49, 39, 75, 38, 58, 50, 36, 43, 48, 76, 34, 15, 51, 70, 19, 79, 73, 77, 17, 27, 41,  Мелник  3, 1, 9, 7, 7, 11, 5, 2, 15, 13а, 13,  Одрин  79, 75а, 81, 73, 83, 79, 65, 69, 69, 65, 75, 79б, 77, 89, 85, 79а, 67, 11, 43, 8, 13, 18, 37, 14, 39, 29, 93, 21, 43, 59, 57, 31, 14, 51, 63, 55, 29а, 2, 61, 3, 39, 49, 33, 17, 25, 4, 12, 9, 37, 41, 1, 19, 47, 6, 23, 35,  Охрид  30, 32, 30, 32, 31, 35, 33, 28, 6, 12, 27, 29, 8,  Павликени  4а, 16, 6, 8а, 7, 14, 4, 8, 2, 5, 10, 12,  Пирот  19, 2, 17, 10, 12, 9, 13, 16, 21, 18, 27, 20, 22, 3, 6, 1, 23, 7, 11, 13, 8,  Преспа  4, 3, 2, 8, 7, 1, 9, 5, 7а, 4, 8, 6, 14, 12, 13, 10, 15, 10, 19, 17,  Прилеп  9, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 14, 12, 18, 16, 5, 20,  Проучване  Рудник  Св.Анна , 10, 13, 12, 13, 17, 12, 16, 3, Вл.Тричков До Супера, Магазин, 1, 5, Автомивка, 7, 9, 11, 19, с/у бл.7, 18, 15, 9, До Супера,  Рудничар  7, Магазин, 40, Павилион,  Русе  38, 51, 50, 47, 34, 41, 31, 42, 39, 29, 56, 40, 33, 54, 36, 60, 37, 45, 48, 35, 32, 43, 52, 44, 32, 64, 62, 58, 46, 27, 30, 25, 28, 23,  Самара  2, 8, 11, 8, 6, 1, 10, 5, 3, 7, 10, 17, 15, 21, 14, 12, 19, 13, 19а, 23, 18,  Св.Св.Кирил И Методий  29,  Свищов  11, 3, 15, 1, 13, 9, 7, 17, 11а,  Севлиево  21, 22а, 26, 23, 31, 29а, 22, 29, 16, 20, 25, 27а, 24а, 19а, 23а, 18, 24, 27, 19, 8, 3, 6, 13, 2а, 7, 5, 2, 9, 11, 7а, 1,  Стара Чешма  13, 15а, 18а, 22, 40, Фургон, 29а, 19, 10, 30, 16, 23, 17а, 24, 18, 27а, 17, 29, 14, 25, 37, 16а, 32, 26, 20, 28, 12, 27,  Твърди Ливади  39, 43, 46, 42, 48,  Троян  11, 8, 10, 4, 6, 5, 12, 7, 1, 9,  Трън  2, 6,  Угърчин  9, 11, 2, 7, 8, 1, 13, 6, 4, 12, 10, 3,  УПИ V Кв.7 Кв.Рудничар,  Цанко Церковски  22,  Шумен  42, 21, 30, 17а, 26, 29, 17, 23, 38, 40, 32, 34, 36, 27, 27, 19, 28, 17а,    До Спортна Зала

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март  28, 36, 22, 16, 24, 34, 12, 30, 10, 20, 6, 18, 4, 26, 8, 56, 3, 36, 42, 58, 54, 62, 42, 44, 38, 40б, 9, 64, 60, 40, 2, До Ж.П Гара, 1, 3, 40а, 46, 7, 46, 1 1, 56, 1,  6-ти Септември  1, 5, 3, 2, 21, 27, 23, 15, 25, 6, 19, 13, 9, 11, 2, 25, 4, 17, 29, 8,  Акация  1,  Александър Стамболийски  17, 9, 12, 11, 5, 8, 3, 2, 15, 10, 14, 13, 19, 16, 36, 9, 54, 29е, 58, 18, 62, 20, 32, 29а, 21, 28, 46, 30, 36, 60, 34, 25, 52, 18, 48, 27, 42, 29, 44, 24, 40, 50, 23, 22,  Батан Войвода  3, 6, 1, 4, 2, 15, 5, 19, 16, 11а, 25, 12а, 20, 7, 18, 21, 14, 11, 13, 17, 22, 23, 9, 12, 8, 22,  Бистрица  16, 18, 1а, 4, 1, 16а, 22, 8, 20, 6, 12,  Братя Миладинови  4, 2, 16, 7, 13, 8, 14, 9, 5, 12, 12а, 1, 11, 10, 6,  Васил Левски  13, 3, 5, 13а, 1, 9, 7, 11,  Владимир Заимов  25, 42, 44, 31, 38, 43, 41, 37, 40, 33, 36, 39, 29, 27, 42а, 23, 21, 37 А,  Георги Бенковски  7, 3а, 3, 1, 6, 5, 8,  Граово  6, 2, 91, 72, 79, 78, 89, 85, 71, 68, 87, 76, 80, 74, 81, 73, 70, 77, 83, 75, 52, 64, 43, 30, 31, 39, 3, 50, 19, 61, 17, 41, 63, 25, 29, 62, 46, 60, 44, 42, 58, 34, 21, 11, 56, 32, 37, 51, 20, 17, 65, 36, 10, 45, 5, 27, 40, 38, 7, 64а, 35, 9, 59, 23, 8, 69, 18, 55, 13, 7, 12, 67а, 26, 57, 67, 49, 47, 54, 22, 24, 14,  Желю Демиревски  18, 22,  Княз Борис I  2,  Коста Тричков  20, 11, 15, 14а, 5, 18, 23, 22, 6, 7, 4, 26, 19, 12, 24а, 3, 2, 9, 14, 10, 1, 13, 24,  Любен Каравелов  8, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 11,  Мах.Делниче  19, 17, 21, 25, 23, 16, 20, 22, 9, 29а, 7, 12, 5, 4, 13, 31, 26, 30, 3, 6, 11, 32, 29,  Никола Вапцаров  17, 11, 4, 5, 16, 2, 10, 13, 7, 3, 9, 19, 12, 17, 14, 28, 30, 49, 31, 43, 51, 45, 27, 32, 53, 34, 29, 45а, 25, 36, 49а, 38, 35, 37, 39, 47, 41, 55, 24, 20, 18, 23а, 22, 23, 21,  Панайот Волов  2,  Св.Св.Кирил И Методий  53, 42, 74, 24а, 29, 46, 37, 36, 51, 47, 41, 2, 130, 132, 128, 34, 40, 22а, 21, 29, 14, 17, 43, 18, 15, 24, 12, 45, 24, 10, 20, 16, 27, 35, 12а, 19, 27, 22, 12, 43, 7, 7, 8, 2, 25, 22, 5, 27, 5, 4, 6, 11, 6, 19, 9, 3,  Средорек  2, 9, 5, 1, 8, 6, 4, 12а, 3, 10, 22, 7, 11, 12, 14, 13, 16,  Старо Село  1, 2, 9, 3, 5, 4,  Стефан Караджа  2, 11, 1, 5, 4, 6, 9,  Стране  51, 52, 47, 53, 49, 4, 45, 56, 48, 44, 50,  Струма  19, 23, 22, 13, 26, 17, 27, 27, 33,  Трендафил Георгиев  18, 1, 5а, 9, 2, 14, 7, 5, 12, 10, 16, 6, 3, 2а, 8,  Христо Ботев  9, 14, 12, 10, 16, 38, 24а, 15, 19, 24, 21, 34, 23, 27, 26, 32, 33, 29, 35, 25а, 37, 17, 22, 31, 20а, 33а, 30, 18, 28, 25, 20, 36, 9, 40, 9 9, 40, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 5,  Христо Смирненски  9, 5, 11, 7, 2, 3, 5а, 16, 27, 23, 19, 29, 14, 17, 21, 10, 13,  Шипка  2, 4, 7, 1, 5, 3, 11, 9,    Павилион, Автоспирка, Гарата, 1, 9, 37, 13

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Витановци:   Васил Левски  50а,  Кракра Пернишки  11, 1,  П-Л Іv-241,  Кв.29  ,  УПИ І-51 Кв.14  ,    3

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Зидарци

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов  12, 11, 6,  Александър Димитров  8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26,  Александър Невски  4, 2, 1, 3, 5,  Александър Стамболийски  15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13,  Андрей Жданов  7, 6, 4, 8, 7, 1,  Васил Коларов  1, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 Къща, 35, 4, .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24,  Васил Левски  24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25,  Велин Сърбов  5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4,  Генерал Гурко  22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20, 6, 16,  Генерал Скобелев  12, 4, 2, 4, 3,  Генерал Толбухин  5, 1, 3, 4, 8, 7, 10,  Генерал Тотлебен  14, 27, 24, 29, 21, 7, 9, 11,  Гео Милев  ,  Георги Бенковски  2,  Георги Димитров  11, 13, 22, 4, 17, 10 Къща, 3, 7, 1, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42,  Георги Сава Раковски  2, 4, 1, 4,  Гоце Делчев  8, 12, 5, 15, 7,  Даме Груев  1, 5, 1, 3, 4,  Детелина  10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14,  Детелина Минчева  2,  Димитър Благоев  20, 6, 19, 18, 16, 100,  Димитър Каляшки  6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23,  Еделвайс  1, 3, 2,  Елена Георгиева  1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15,  Елин Пелин  3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1,  Захари Стоянов  1а, 11,  Иван Вазов  11, 9, 5, 7, 1, 3,  Йордан Йовков  4, 2, 6, 1,  Йорданка Николова  1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27,  Капитан Петко Войвода  9, 11, 5,  Кв.3 УПИ VІІІ-165  ,  Кокиче  5, 15,  Комсомолска  2, 5, 9, 11, 20, 1, 3,  Ленко  20, 8, 4 Къща, 2,  Леонид Брежнев  4, 2, 3, 5, 8, 9, 10,  Лилия  4, 2,  Лиляна Димитрова  1, 2 Къща, 7, 5,  Маршал Жуков  3,  Митко Палаузов  6, 9, 2,  Никола Вапцаров  19, 10, 15,  Никола Парапунов  11, 6, 8, 5, 3 Къща,  Октомврийска Революция  11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19,  Пейо Яворов  3,  Път №63  ,  Райна Княгиня  2, 3, 1, 5, 10,  Рахила Ангелова  1,  С. Мещица,  Стадион,  Пл.№140, Кв62  ,  Свилен Русев  10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1,  Сергей Румянцев  1,  Синчец  2,  Станке Димитров  5,  ХVIII Кв.55а  ,  Юрий Гагарин  6, 3, 4, 1, 2,  Ястребино  12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10,    76, Спирка  Бенковски

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак  6, 6,  Арда  4, 2, 3,  Асен Китанов  1, 12, 14, 4, 6, 5, 5, 6, 14, 12, 1, 4,  Велин Асенов  6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10, 16, 2, 6, 3, 10, 8, 13, 11,  Георги Димитров  13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1, 9, 13, 5, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 22, 10, 19, 7, 3, 13а, 8, 16, 18,  Девети Септември  53, 34, 1, 37, 11, 33, 41, 5, 39, 28, 32, 35, 24, 21, 27, 4, 26, 31, 43, 9, 17, 8, 29, 30, 3, 45, 25, 35а, 7, 41а, 1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27,  Иван Алексиев  14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12, 23, 16, 18, 9, 4, 6, 22, 7, 24, 14, 25, 2, 10, 8, 12, 17, 5, 19, 28, 15, 21, 13,  Йордан Станоев  6,  Китка  13,  Кракра  13, 3, 7,  Никола Вапцаров  7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2, 10, 9, 2, 7, 4а, 14, 15, 3, 4, 12, 1, 8,  Оборище  2, 5, 2, 5,  Орниче  12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34,  Осоица  1, 5, 4, 2, 4, 1, 5, 2,    5, 4, 7,  Първи Май  9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13,  Рила  4, 8,  Свилен Русев  3, 1,  Средна Гора  7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1,  Стара Планина  3, 5, 9, 7, 1, 11, 11, 7, 5, 9, 1, 3,  Струма  4, 4,  Тодор Димитров  4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2,  УПИ XX-744,  Кв.60  ,  Христо Смирненски  4,    6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а, 6, 18, 3а, 12, 21, 16, 3

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Вискяр:   Іі-253 Кв.30  ,    Близо До Кмета

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Радуй:   Вз Шумака, Вила, Къща

На 03.08.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./   На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Расник:   Бобош  2,  Брод  1,  Ибровица  17,  Казанджийска  27,  Околовръстен Път  48, 15,  Първи Май  16,    Фургон, Къща

На 04.08.2020 г. /08:30 – 12:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник:   Кристал Блокове,  Подстанция Кракра

На 04.08.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 12:15 – 14:00 ч./ –  Перник:   V-502.1010  Кв.1,  Братя Миладинови  36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 7, 40, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39, 26, 44, 48,  Брегалница  10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект,  Булаир  8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6,  Владислав Граматик  25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83, 85, 81, 89, 75, 83,  Войниковец  ,  Габрово  10, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3,  Ген Владимир Вазов  3, 1, 5,  Гергина  5, 4, 3,  Гоце Делчев  23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2,  Гр. ,  Кв. 4 УПИii  ,  Граово  19, 25, 25, 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30, 6, 22, 30, 21, 8а, 25, 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20, 5, 3, 24, 9, 7, 14, 4,  Григор Парличев  2,  Даме Груев  11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39,  Димитър Талев  1, 5, 4, 3, 7,  Добри Чинтулов  29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33,  Драгановец  4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218,  Драгановец Залес.Пояс  248,  Екзарх Йосиф  33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5,  Златни Мостове  6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9, 8,  Знеполе  16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13,  Иван Рилски  4,  Илинден  29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а,  Илия Бешков  7, 1, 12, 3, 9, 5, 20,  Инженерна  4,  Инжинерен  3, 4, 3,  Искър  ,  Калиманци  3, 6, 5, 8, 1, 9, 4, 1, 10, 2, 7,  Кино Салон  А,  Китка  6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10,  Константин Величков  1, 2,  Косово Поле  9, 1, 2,  Кракра  3, 2, 15, 4, 8, 4, 15, 8, 15, 4, 3, 8, 4, Лавка, 15, Павилион, 2,  Кракра Пернишки  17, До Гум, 17, 3, 17, 15, 3. До Чочи, 3, 8, До Гум,  Кресна  2, 4, 4, 8, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 2а, До Гум,  Крушовска Република  5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7,  Кръстю Асенов  4, 2, 5, 6, 3, 2, 1,  Ловеч  2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10,  Мах.Зарина /И.Р./  218,  Михаил Георгиев  1, 4,  Михаил Герджиков  3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7,  Никола Карев  3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1, 5,  Омуртаг  2,  Пере Тошев  1, 4, 4,  Петко Каравелов  Спорт Тото,  Погреби  11, 3, 4, 13,  Поп Пейо  1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8,  Презвитер Козма  17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14,  Райна Княгиня  10, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 20, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7,  Розова Долина  3, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 7,  Руй  1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а,  Русалка  3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а,  Самоков  27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6, 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12,  Сандански  28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 16, 24, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2,  Св.Иван Рилски  2, 19, 1, 17, 17,  Св.Св.Кирил и Методий  5, 10, 2, 2, 4, 9, 1, 7,  Стримон  Кв.Варош,  Струма  53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз.Титан, 47, 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54, 54, До Кино Кракра, 33. До Кино Кракра,  Тодор Влайков  2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7,  Трявна  5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6,  Физкултурна  2, 10, 2, 2, 70, 1, 2,  Хайдут Велко  22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а,  Христо Ботев  23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1,  Цанко Церковски  15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29, 13, 17, 10, 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11,  Централна Градска Част  ,  Черноризец Храбър  32,  Чичо Стоян  3, 13, 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7,  Яне Сандански  32, 7

На 04.08.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Перник:   Арда  10, 9, 8, 3,  Асенова Крепост  6, 3,  Вардар  49, 56 56, 56, 8, 7, 10, 12, 6, 15, 15, 4, 15, 11, 1, 4, 8.4.6, 43, 41, 45, 50, 39, 48, 38, 18, 36, 32, 2, 38, 38, 37, 52, 47а, 54 54, 47, 54, 54,  Върбица  10, 11, 28,  Гарата  1,  Граховска  9, 13,  Железничарска  10, 20, 9,  Искър  6, 6, Тп Искър, 5, 4, 7,  Камчия  4,  Княз Александър Батенберг  16, 16, 21, 21, 23,  Кракра  66, 18, 30, 2, 34, 38, 41, 36, 38, 14, 20, 38. Гараж 2, 30, 20, 30, 38, 39, 35, 52, 56, 52, 52, 58, 48, 48, 46, 64, 64, 68а, 63, 63, 66, 68, 68, 65, 66, Тото Пункт, 60, 63, 63, 62, 63, 62, 63, 65, 69, 67, До 6-То Училище,  Кракра Пернишки  24,  Отец Паисий  61, 49а, 49, 55, 51, 55, 53, 49,  57, 59, 61, 57, Магазин,  Райко Даскалов  7, 10, 9, 6, 2 7, 11, 11,  Розова Долина  7, 1, 3,  Росица  1,  Средец  1а,  Струма  2, 4, 4, 44, 44, 40, 28, 26, 24, 28в, 38, 30, 42, 28, 10, 22, 6, Зад  Бл4 И 6- Гаражи, 6, .6, Бензиностанция, 12, 14, 8, 6, ,  6, 14, 1,  Тунджа  2, 1, 16, 13, 16, 18, 16,  УПИ 1 Кв.263

На 04.08.2020 г. /09:16 – 14:00 ч./ – Перник :   Арда  10, 9, 8, 3,  Вардар  38, 18, 36, 32, 2, 38, 38, 37,  Върбица  10, 11, 28,  Искър  6, 6,  Кракра  48, 48, 46,  Струма  40, 28, 26, 24, 28в, 38, 30, 42, 28

На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Дивотино:   3-ти март  15, 21, 29, 3, 28, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 8, 11, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069  ,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 7, 19, 9, 12, 25, 17, 5, 13, 11, 1, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10, 2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 10, 1, 5,  Девета  4, 7, 5, 3, 12, 10, 8, 13, 4, 6, 5, 1,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  2, 6, 1, 3, 5,  Единадесета  14, 12, 19, 9, 11, 10, 15, 28, 26, 30, 2, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 49, 31, 43 Б, 46, 47, 47, 43, 5, 15, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 17, 30, 37, 18, 23, 20, 33, 38, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  Махала Герен  5,  Махала Ливаге  22, 5, 8, 25,  Махала Светавода  2, 1,  Махала Тенов Дол  ,  Миньор  22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27, 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, Къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119, 150, 118, 142, 141, 140, 125, 130, 107, 79, 72, 102, 83, 75, 104, 96, 105, 69, 87, 82, 98, 108, 61, 74, 67, 79а, 80, 86, 91, 84, 73, 81, 99, 106, 93, 112, 78, 71, 65, 95, 73, 94, 59, 100, 114, 101, 97, 110, 92, 77, 88,  Осемнадесета  7, 9, 5, 1,  Осма  4, 3, 1,  Пета  4, 2, 1,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 10, 12, 7, 6, 1, 2, 9, 5,  Първа  8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, .11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 29, 31, 54, 38, 96, 25, 33, 28, 88, 42, 49, 64, 18, 100, 48, 40, 74, 15а, 34, 78 Къща, 21, Парцел 9-18, 39, 15, 102, 47, 35, 72, 46, 82, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 46, 55, 118, 104, 55а, 57, 67, 1, 26,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 7, 3, 3, 31,  Слатина  12, 8, 8, 3, 9, 10, 2, 5, 1, 3,  Струма  5, 9, 7, 3, 13, 27, 4, 19, 1, 15, 21, 11, 2а, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  2, 8, 6, 3, 1, 5,  Тридесетиосма  1, 7,  Тридесетипета  13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, 33, 23, 37, 25, 35, 41, 2, 43, 29, 27,  Тридесетипърва  6, 9, 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 5, 12, 9, 18, 1, 7, 5, 3, 2,  УПИ IV-1084 Кв.81  ,  УПИ VIII – 296 Kb.21  ,  УПИ ІІ Кв.746  ,  Четвърта  6, 15, 11, 2, 8, 13, 1, 4, 10, 7, 9, 3, 5, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 29, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  6, 19, 20 Къща, 26, 21, 10, 9, 7, 18, 1, 14, 5, 13, 3, 17, 11, 2, 4, 8, 16, 14,  Шеста  3, 30, 31, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 7, 8,  Шестнадесета  4, 2,    3, М.  Прогон   ПИ 151084, Бреста, В Двора на ТКЗС, Махала Градините

На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Люлин,  Общ.Перник:   IV-537  ,  V-614 Кв 59  ,  VIII-491  ,  Втора  21, 18, 31, 27, 28, 55, 16, 7, 11, 33, 23, 37-39, 35, 4, 2, 42, 24, 59, 49-51, 40, 32, 35, 1, 57, 53, 28, 8, 38, 42, 29, 9, 30, 34, 47, 3, 59,  Двадесет и Втора  13, 6, 19, 9, 15, 21, 2, 11, 7, 17, 5, 1, 3,  Двадесет и Девета  2,  Двадесет и Пета  17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10,  Двадесет и Първа  2,  Двадесет И Седма  3, 7, 13, 1,  Двадесет и Трета  2, 12, 16, 2,  Двадесет и Четвърта  44, 32, 47, 41, 26а, 30, 31, 57, 38, 59, 27, 12, 23, 10, 4, 42, 58, 55, 37,  Двадесет и Шеста  15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18,  Двадесета  3,  Дванадесета  12, 20, 6, 9, 20, 11, 8, 27, 14, 12, 23, 10, 25, 6, 4, 5, 7а, 2, 2, 3,  Девета  2, 4, 6, 14,  Деветнадесета  6, 3, 1, 2, 4,  Десета  10, 18, 40, 2,  Единадесета  9, 3-4, 1,  Кв.31, Упи1-577  ,  Мах.Лесков Дол  34, 3, 33, 5, Къща С Ателие,  Мах.Стакьовец И Манастира  22, 5, 7,  Местн.Задбудилица  Къща, Фургон, Вила, Парцел 88, 8,  Осемнадесета  4, 14, 1,  Осма  4, 1,  Пета  43, 25, 17, 14, 3, 25, 1, 23, 49, 12, 15, 49, 13, 29, 39, 11,  Петнадесета  3, .6, 10, 4,  ПИ 874  ,  Първа  13, 9, 20, 11, 16, 6, 21, 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, 49, 32, 45, 35, 42, 24, 27, 55, 51, 31,  Седемнадесета  6,  Седма  14, 11, 9, 8, 4,  Трета  10, 25, 6, 12, 23, 18, 2, 14, 19, 7, 10, 10, 2, 11, 4, 13, 1, 8, 10, 6, 15, 9, 8,  Тридесет И Осма  3, 7, 15, 9, 17, 1,  Тридесет И Седма  3, 2, 1, 6, 4, 8,  Тридесет И Шеста  3, 1, 4, 2, 5, 7,  Тридесета  1,  Тринадесеста  1, 2, 4, 11, 5, 9, 13, 5, 2, 3, 5,  Четвърта  2, 26, 25, 6, 14, 7, 3, 28, 15, 22, 16, 8,  Четиринадесета  6, 17, 5, 2, 3, 8, 9, 7, 15,  Шеснадесета  27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31,  Шеста  24, 5, 2, 8, 6, 3, 1,    22, Местност Над Шосето, Райлово Центъра, 74, 72, 27, Райлово Центъра, Вила, Цьрнел, 37-39, 41

На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник:   1-ва  34а, 25, 21, 36, 34б, 30б, 38, 34, 30, 23, 18,  103  28,  104  5,  105  17,  14-та  1, 8а, 12а, 8, 9, 12, 5а, 10, 3, 11, 7, 2,  15-та  29, 26, 17а, 25, 35, 31, 21, 30, 23, 17, 27, 34, 19, 28,  16-та  6, 1а, 7, 11, 30, 8, 13, 24, 2а, 2, 18, 8, 28, 3, 5, 15, 10, 17, 12, 1, 22, 26, 48, 44, 50, 33, 32, 46, 23, 38, 40, 35, 29, 37, 43, 34, 31, 27, 39,  17-та  26, 24, 22, 10, 11, 12а, 21, 7а, 3, 18, 16, 19, 17, 10а, 14, 2, 27, 7, 24а, 9, 12, 4, 8, 20, 13, 5, 6, 1, 37, 35,  3-та  5, 3, 4, 3а, 2, 1, 6а,  5-та  1, 14а, 7, 10, 2, 8, 14, 16, 6,  6-та  13, 10, 4, 6, 12, 11, 7, 5, 3а, 9, 3, 8, 1,  7-ма  3, 1, 6, 12, 8, 4, 10,  8-ма  8, 2, 3, 1, 7, 5, 1а, 6а, 4, 9а, 9,  Балканджи Йово  15в, 1б, 1а, 8, 2, 5, 7, 8, 15а, 1, 3, 15, 6, 5, 13а, 13,  Батак  5, 3, 1, 7,  Бродо  1, 3/13, 3, 3, 1, 1,  Димова Махала  До Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, Търговски Комплекс, Зад Бл.80, Павилион, Търговски Обект -18, 17 До Кастело, Търговски Обект, 19, На Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, 12, Търговски Обект 21, Кв.32 Парцел-1, 1, 17а, До Супера, , , До Кастело, 26, Търговски Обект 6,  Елена  2, 4, 1, 6,  Кв. Радина Чешма,  УПИ 110,  Кад. Район 623  ,  Козлодуи  12, 3, 9а, 16, 4, 5, 18, 14, 1, 7, 10, 6, 11, 9б, 4, 8, 35,  Къкринско Ханче  10, 1, 8, 3, 6, 5,  Мадара  30, 20, 19, 29, 25, .6, 15, 3, 6, 5, 9, 17, 17а, 8, 7, 21, 22, 13, 4, 23, 27, 11, 31, 1, 2,  Парижка Комуна  22, 14, 6, 11а, 13а, 7, 19, 5, 4, 24а, 9, 24, 13а, 10, 1, 16, 21, 20, 23, 2, 17, 27, 7, 25, 13, 11, 8, 17, 26, 8, 15, 3,  Перущица  3, 6, 2, 4,  ПИрдоп  1,  Преслав  7, 3, 9, 1а, 5, 8, 1, 4, 6,  Радина Чешма  18б, 15, 8, 12, 17б, 2, 16, 7, .11, 9, 18, 3, Вила, 11, 22, 42 Къща, 32, 5, 5, 21а, 3, .27, 20, 29, 15, 36, 43, 30, 23, 19, 19, 35, 21, 28, 8, 44,  Радина Чешма  Имот 611-406  ,  Република  19, 19,  Рудничар  ,  Св.Св.Кирил И Методий  23, 59, 61, 59, 61, 71,  Силистра  31, 27, 23, 27, 33, 13, 19, 17, 21, 29, 15, 25, 3, 1, 7, 5, 1, 3а,  Стара Тева  21в, 3а, 8, 23а,  Струма  80,  Тева   Стара Тева 17, 5, 14, 11, 3, 29, 2б, 7, 2, 7, 11а, 4, 33,  Тева /Къщи/  12а, 38а, 3а, 22, 31, 13, 20, 5, 21а, 2, 35, 26, 37, 2б, 19, 23, 33, 34, 28, 10, 36, 38, 1, 24, 16, 18, 7, 14, 7а, 21, 33б, 28, 6, 14б, 8, 26а, 3, 9, 19, 4, 17, 15, 30, 27,  Търново  32, 26, 18, 20, 34, 40, 42, 28, 24, 38, 30, 36, 38, 6, 2, 14, 12, 11, 8, 13, 4, 1, 10, 5, 3, 7, 9,  Христо Смирненски  42,  Цалева Круша  34, 6, 7, 1, 10, 11, 36, 28, 3, 33, 27, 35, 22, 5, 2, 32, 4, 26, 16, Дърводелска Работилница,  Чипровско Въстание  20, 8, 17, 12а, 16а, 17а, 12б, 18, 21а, 4, 24, 14, 9, 8а, 19, 6, 10, 7, 16, 5, 12, 15, 21, 11а, 22, 13, 23, 11, 3,    Гробищен Парк,    Витановски Уши

На 06.08.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов  12, 11, 6,  Александър Димитров  8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26,  Александър Невски  4, 2, 1, 3, 5,  Александър Стамболийски  15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13,  Андрей Жданов  7, 6, 4, 8, 7, 1,  Васил Коларов  .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 Къща, 35, 4,  Васил Левски  24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25,  Велин Сърбов  5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4,  Генерал Гурко  6, 16,  Генерал Скобелев  2, 4, 3, 4,  Генерал Толбухин  10,  Генерал Тотлебен  7, 9, 11,  Гео Милев  ,  Георги Бенковски  2,  Георги Димитров  30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69,  Георги Сава Раковски  2, 4, 1, 4,  Гоце Делчев  8, 12, 5, 15, 7,  Даме Груев  1, 3, 4,  Детелина  10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14,  Детелина Минчева  2,  Димитър Благоев  20, 6, 19, 18, 16, 100,  Димитър Каляшки  6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23,  Еделвайс  1, 3, 2,  Елена Георгиева  1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15,  Елин Пелин  3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1,  Захари Стоянов  1а, 11,  Иван Вазов  11, 9, 5, 7, 1, 3,  Йордан Йовков  4, 2, 6, 1,  Йорданка Николова  1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27,  Капитан Петко Войвода  9, 11, 5,  Кв.3 УПИ Vііі-165  ,  Кокиче  5, 15,  Комсомолска  2, 5, 9, 11, 20, 1, 3,  Ленко  20, 8, 4 Къща, 2,  Лилия  4, 2,  Лиляна Димитрова  1, 2 Къща, 7, 5,  Митко Палаузов  6, 9, 2,  Никола Вапцаров  19, 10, 15,  Никола Парапунов  11, 6, 8, 5, 3 Къща,  Пейо Яворов  3,  Райна Княгиня  2, 3, 1, 5, 10,  Рахила Ангелова  1,  С. Мещица,  Стадион,  Пл.№140, Кв62  ,  Свилен Русев  10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1,  Синчец  2,  Станке Димитров  5,  Ястребино  12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10,    76, Спирка  Бенковски

На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  :   Брегалница  10, 12

Община Радомир

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк  ,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  11, 19,  Иван Вазов  4, 1, 2, 9, 3, 6, 5,  Илинден  3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15,  Княз Борис I  30, 15, 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а, 24, 10, 26, 14,  Коста Тричков  31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29, 50, 26, 40, 49, 27, 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36,  Лозан Рангелов  1,  Мах.Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21,  Мах.Яшарска  2, 6,  Махала Андрейна  ,  Младост  2, 8, 4, 1, 6, 10,  Панайот Волов  7, 3, 7а, 4, 8, 5, 7,  Пчела  3, 7, 9, 1, 11,  Република  18, 23, 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Св.Св.Кирил И Методий  51, 65, 49,  Средорек  ,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5,  Старо Село  15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13,  Струма  1, 5, 11, 4,  Физкултурна  1, 5, 11, 15, 13, 14, 19,    Двора На Ткзс

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Борнарево:   УПИи I-066007 Кв.66  ,    Вила, Кв.Момкова

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  част от с.Копаница

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Лесковец,  Общ. :   Бившо Ткзс

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Перник:   Железничарска  15а, 17

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Планиница,  Общ. :   П-Л ХХІІ,  Кв.14  УПИ I-108,  Кв.1

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Черна Гора,  Общ. :   Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански Път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Лесковски Път  41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16,  Магюшница  6, 1, 4, 2,  Мах.Ваклинови  2, 6, 1,  Мах.Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  Мах.Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  Мах.Сугареви  2,  Мах.Толева  2, 4, 3,  Нова Махала  1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 03.08.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   VIII-388,  Кв. 31  ,  Александър Стамболийски  2, 2, 7, 8, 4,  Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33,  Васил Левски  8, 2, 4, 1, 3, 6,  Вердин Александров  7, 9, 8, 6,  Витоша  1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38,  Девети Септември  34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2, 3, 5, 1,  Извън Плана  ,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22,  Марин Зафиров  6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Орниче  43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105,  Партизан  1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Плиска  11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29,  Радослав Зафиров  3а, 31,  Рила  2, 1, 10,  Славчо Дяков  7, 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

На 03.08.2020 г. /09:01 – 14:00 ч./ –  Извор,  Общ. Радомир:   Кв.1, Упи ХІV  ,  Парцел V-220,  Кв.12  ,  УПИ III-345,  Кв.34  ,  УПИ V-310 Кв.34  ,  УПИ VII-69,  Кв.13  ,    До Фурната, Къща

На 06.08.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Копаница:   Махала Гюзелева

На 06.08.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Николаево,  Общ. Радомир

На 06.08.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Радомир:   ІІІ Кв.191 Промишленна Зона  ,  Гарата  Склад,  Генерал Владимир Вазов  18,  Градина  4,  Мах.Арбанас  ,  Райко Даскалов  76, 70, 80, 8, 74, 80 8,  Цар Симеон  3,    Х.Орлите

Община Трън

На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Туроковци:   Вила

На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  част от с.Ярловци

На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Цегриловци:   ПИ 197,    Временно Захранване На Жил.Сграда

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP