На основание чл 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, община Банско обявява публично обсъждане на отчета на бюджет на община Банско за 2019г.

То ще се състои на 28.08.2020г., от 11.00часа в административната сграда на общината на адрес пл.”Никола Вапцаров” 1, ет.2, Заседателна зала.

Материалите за обсъждане са публикувани на електронната страница на
община Банско: www.bansko.bg