Концептуалният Z Proto наследява дизайна на класическите модели на японската марка