“Булплан инвест” ООД спечели трите позиции в обществената поръчка “Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в жк Бистрица”. Комисия с председател зам.-кметът на община Дупница Крум Милев определи кандидатът да реализира строителните дейности по втория етап в най-големия квартал на града. Кюстендилската фирма бе единствен кандидат по първа и трета позиция, като спечели с по-добра оферта и втора позиция, където имаше втори участник – “Нивел строй” ЕООД.

След изтичане на срока за обжалване комисията ще предложи на кмета инж. Методи Чимев да сключи договор с фирмата победител за реализиране на ремонтните дейности.

Сред дейностите, заложени за реализация, са: 4 детски площадки за деца до 3 и до 12 години, пешеходни алеи, кът за настолен спорт, кътове за отдих, парково обзавеждане, озеленяване и други.