Специализирано обучение на тема “Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници“ се проведе в Благоевград. Събитието се реализира в партньорство между Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Благоевград и Националната комисия за борба с трафика на хора, с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“-България и Посолството на САЩ у нас.

В откриването участие взеха г-жа Добряна Петкова, секретар на Националната комисия, инж. Румен Томов, кмет на община Благоевград, Любен Милев, зам.-кмет по обществен ред, сигурност и спорт и председател на МКБТХ – гр. Благоевград, Сийка Милева, говорител на Главния прокурор, а модератор на събитието бе Любка Костадинова, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Благоевград.

Целевата група в обучението бяха прокурори, съдии и разследващи, като лектори на сесиите бяха федерален прокурор Джесика Ким, постоянен съветник по юридическите въпроси към Посолството на САЩ в София и Букурещ, Ивайло Ангелов, завеждащ „Специализиран отдел“ 01 в Национална следствена служба, и Николай Колев, Комисия за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество – ТД Велико Търново.

В събитието взеха участие и експерти от Администрацията на Националната комисия и представители на Посолството на САЩ в България.

В първия панел федерален прокурор Джесика Ким представи въпроси, касаещи използването на електронни доказателства при разследване на престъпления и способите за събиране на такива.

Вторият панел бе воден от г-н Ивайло Колев, който постави акцент върху темата за спецификите при събиране и проверката на електронни доказателства при разследването на трафика на хора според българското законодателство.

Третата част от обучението бе водена от Николай Колев. Той представи темата за гражданската конфискация като способ за противодействие на трафика на хора, както и конкретен случай от практиката.

Събитието бе закрито от Добряна Петкова и Любка Костадинова.

Основаната цел на специализираното обучение беше да се подпомогне процесът на успешно разследване и противодействие на трафика на хора, като се насърчи използването на данни от отворени източници и интернет за установяване и конфискация на престъпното имущество, поддържайки тезата, че това е ключов компонент в борбата с престъпната дейност.