Снимката е илюстративна

Микропивоварна ще изграждат съдружниците Цветан Лозанов и Владимир Въртийски

Местна фирма възнамерява да изгради микропивоварна в Дупница. „Хопскоч” ООД е внесло инвестиционно намерение в РИОСВ-София и община Дупница, като иска извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на бъдещото предприятие. То ще бъде с капацитет 1000 л на ден. Предвиденият годишен производствен обем е 30 000 л. Микропивоварната е изцяло оборудвана за производство на бира. Ще се инсталира в имот, нает под наем от инвеститора, представляващ част от ниско тяло на две нива между два жилищни блока. Инвестиционното предложение е за промяна предназначението на 3 самостоятелни обекта, намиращи се в две сгради, в независима микропивоварна. При осъществяването на инвестиционното предложение не се предвижда използване, съхранение, транспорт и производство на материали, опасни за околната среда, както и използването на невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси, уверяват инвеститорите.

Основните процеси при производството ще са производство на пивна мъст, ферментация и бутилиране. В производствения процес ще се формират минимални количества смесени битови отпадъци, които ще се събират в контейнери и ще се извозват от оторизирана фирма. Отпадният продукт от производството, който може да се използва при храненето на животни, ще се събира в полиетиленови торби и ще се продава по договор със земеделски производители.

Технологичният производствен цикъл определя организирането на 6 отделни потока – „Суровини”, „Готова продукция”, „Амбалаж”, „Работен персонал”, „Отпадъци” и „Клиенти”.

За производствения цикъл на обекта ще се използват основни и допълнителни суровини с произход Република България и Европейски съюз.

Основната суровина ще бъде пречистен (готов) ечемичен малц, а допълнителните суровини – хмел и пивоварни дрожди.

По справка от търговския регистър „Хопскоч” е дружество с ограничена отговорност (ООД) със седалище гр. Дупница, ул. „Бричи бор” 22. Фирмата е с предмет на дейност

производство на бира и свързаните с това дейности – складиране, бутилиране, разпространение, продажба и други, след издаването на лиценз; търговия на всякакви стоки и услуги; внос и износ и др. Собственици на фирмата като съдружници са Цветан Лозанов и Владимир Въртийски.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

 

4 КОМЕНТАРИ

  1. По точно казано имитация на бира – смес на вода , етилов спирт, есенция, боя … истинската бира се прави с хмел .

    • Пивната мъст (прави се от пшеница, ечемик, ръж) е основният компонент на бирата, който е източник на алкохол. Ако се вложи етилов спирт ще излезе по-скъпо от ръж.
      Хмелът е за аромат и за реклами.

Comments are closed.