В резиденция „Бояна“ се проведе официалната церемония за връчването на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. С много труд, постоянство, упорство и вяра в лицето на Стефани Балабанова Добрева – главен експерт на община Ихтиман, бе присъден етикетът.

23 български общини се съревноваваха за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Това са Берковица, Бургас, Варна, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнежа, Кърджали, Левски, Ловеч, Мездра, Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч. Независимо от извънредната ситуация в страната общините успяха за създадат добра организация и да подготвят навреме изискваните документи и материали за участие.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че общината отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво. Дванадесетте принципа за добро управление, по които се оценяват кандидатурите, са: честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност.

Отличието се връчва за период от 2 години, а главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни и продуктивното съперничество между тях, което да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно управление в България.