78% от българите споделят мнението, че достъпът до еврофондове трябва да бъде обвързан с върховенството на закона.

Това показва социологическо проучване на Kantar за Европейския парламент, видяно от “Политико”.

Пълното проучване трябва да бъде публикувано по-късно днес, но първите разпространени данни показват обща подкрепа за правилото “пари срещу законност”.

43% от българите напълно подкрепят обвързването на средствата от ЕС с обвързването на върховенството на закона, докато други 35 на сто дават отговор, че са по-скоро съгласни.

11 на сто е процентът на по-скоро несъгласните българи с това правило, а 4% декларират пълно несъгласие.

За сравнение общо за ЕС – 36 на сто са отговорилите в пълна подкрепа на обвързването на върховенството на закона с получаването на средства от Брюксел.

Докато 41 на сто от европейците казват, че са по-скоро съгласни.

Люксембург, Малта и Австрия са трите държави, в които гражданите дават най-много отговори в категорична подкрепа на правилото.

Категорично против са най-вече чехите, унгарците и поляците./БНР