Министрите на земеделието на Европейския съюз се споразумяха в сряда да отделят  част от масивния бюджет за земеделска политика на ЕС за програми, които защитават околната среда, съобщава „Ройтерс”.

ЕС е към края на двугодишната борба за преразглеждане на своята селскостопанска политика, за да се опита да я приведе в съответствие с ангажиментите на съюза по отношение на изменение на климата, като същевременно подкрепя поминъка на фермерите.

Селскостопанската политика като цяло ще използва приблизително една трета от бюджета на ЕС в общ размер от 1,1 трилиона евро за периода 2021-2027 г., който ще бъде разделен между директни плащания за фермери и друга подкрепа за развитие на селските райони.

Министрите се съгласиха, че 20% от плащанията за фермери ще бъдат предназначени за зелени схеми като биологично земеделие или агролесовъдство. Земеделските производители няма да имат достъп до парите за други цели.

Новата политика ще започне от 2023 г., като министрите се договориха за двугодишна пилотна фаза за зелените схеми, което означава, че те ще станат задължителни от 2025 година. Някои държави изразиха опасения, че обвързването на пари с екологични цели би означавало парите да останат неизразходвани.

“Не можем просто да оставим на държавите членки да решат дали да се използват екосхеми и ако да, какви пари ще бъдат предоставени“, заяви германският министър на земеделието Юлия Кльокнер, която председателства днешната среща.

Тъй като земеделските обекти представляват 40% от цялата земя в рамките на ЕС, земеделието има голямо влияние върху здравето на естествените местообитания в Европа.

Земеделието е най-често цитираната заплаха за природата в Европа на фона на интензивни земеделски техники, включително пестициди и напояване, съобщи в понеделник Агенцията за околната среда на ЕС.

Според еколози пък делът от 20% за зелените схеми е твърде нисък.

“Земеделските министри продължават до голяма степен фермерска политика, която ще хвърля парите на данъкоплатците върху замърсяващото, индустриализирано земеделие поне до 2027 г.“, заяви старшият политически директор на WWF Джабер Руис.

Преговорите за земеделска политика не завършват с постигната в сряда сделка. Сега страните от ЕС трябва да постигнат споразумение с Европейския парламент и Европейската комисия относно конкретните правила, като се очаква евродепутатите да гласуват политиката през настоящата седмица.