Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 октомври – 30 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 26.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Горни Романци

На 26.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 27.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Секирна

На 26.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 27.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

На 26.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Банище

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Бегуновци:   Къща, Къща

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Брезнишки Извор

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Гигинци:  УПИ  ХІV-219,  Кв.22  ,    Къща, Къща

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Секирна:   ТП  МТП       Д.Секирна Мах.Каменица

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Душинци:   Вила

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Кошарево:   Къща

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Непразненци

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Режанци:   Къща, Ферма

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Ръжавец:   ТП  МТП   Ръждавец

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Садовик:  УПИ  VII-288, 289,  Кв.3  ,    Къща

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Станьовци:   145011  ,    Яничова Махала

На 27.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Красава

На 28.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Брезник:   Асен Алексов  8, 14, 3, 12, 6, 9, 10, 2, 7, 4, 5,  Борис Антов  18., 5, 29, 25, 31, 18, 23, 35, 21, 19, 17, 18, 33,  Владо Радославов  33, 35, 31,  Гледан  6, 8, 3, 5, 7, 1, 2, 4,  Димитър Хранов  4, 7, 8, 9, 3, 5,  Евстати Николов  4, 2, 6, 5, 15, 10, 7, 13, 8, 17, 9,  Елена Георгиева  42, 52, 56, 50, 71, 62, 57, 61, 44, 40, 48, 65, 63, 54, 59, 53, 46,  Иван Вазов  2, 9, 4, 5, 1, 11, 13, 10, 8, 7, 15, 6, 3,  Извън Регулацията  Склад-Гсм,  Нестор Петров  ПомПИ,  Октомври  201, 33, 12, 29, 23, 31, 27, 18, 20, 25, 18, 202, 37,  Сливница  20, 4, 12, 18, 10, 6,  Шейново  16, 17, 20, 15, 18, 14, 19

Община Земен

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Беренде,  Общ. Земен

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Габровдол:   Кв.4УПИ  Хі-22

Община Перник

На 26.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Студена,  Общ. Перник:   Блато  7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1,  Бързатица  1,  Витоша  3,  Дома  ,  Дъбрава  23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1,  Извор  3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11., 13, 2, 5, 1, 4,  Искър  4, 15, 1, 2, 5, 10, 3,  КаПИтан Петко Войвода  39,  Лебед  2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4,  Незабравка  6,  Оборище  8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7,  Рибарица  16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100,  Слатина  4, 2, 6,  Спортист  4, 1, 2, 6, 8,  Стадионна  5, 9, 7, 3, 11,  Хан Крум  43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21,  Христо Ботев  63, 40, 28, 47, 65, 60, 52., 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45., 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66,  Явор  6, 3, 4, 1, 2,    45

На 26.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Рударци:   Xcvi-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП   ТП  Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  ПИрин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12, УПИ  Lxxxiv-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 26.10.2020 г. /09:16 – 14:16 Ч./ –  Перник:   ЕПИскоп Киприян  3, 1., 1, 4, 2., 2,  Монте Карло  1, 219,  Радомир  3,  Раковска  26, 1,  Раковски  Зад Нона, 26в,  Св.Св.Кирил И Методий  Павилион, До 2-Ра Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, До Кръвна Банка,  Христо Смирненски  Кв.205, 4, 27, 30, 42, 2, 2.

На 26.10.2020 г. /12:01 – 16:30 Ч./ –  Перник:   Златоград  1,  Рига  2, 3, 7,  Юрий Гагарин  11а, 11 Утинор-4, 11

На 27.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Рударци:   Vi-001267 Кв.82  ,  Xcvi-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бреза  4,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Загарица  10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Йовчова  17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП   ТП  Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Кирил И Методий  4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4., 4, 10, 5,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Минерал  4,  Михаил Дойчев  24, 28,  Москва  25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23,  Никола Вапцаров  3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1,  Обеля  2, 3, 1, 4, 5,  ПИрин  ,  Пловдив  27,  Рига  7, 5, 1, 2,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Солун  7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12, УПИ  LXXXIV-2229, Кв.21.  ,  Христо Смирненски  11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8,  Черни Връх  85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89., 72 Тото Пункт, 85., 76а, 91, 79,  Шумнатица  Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 28.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Драгичево:   Байкал  2,  Владайско Въстание  83, 89, 87,  Възраждане  23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15., 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а,  Магистрала  Гл.Път Е79,  Мария Луиза  2,  ПИрин  53, 51, 53а,  Рила  1, 7, 3,  Рударска  39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21,  Стефан Караджа  2, 1а, 1, 3,  Струма  7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13., 6,  Христо Ботев  12., 14, 4, 8., 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11,  Янтра  4,    С/У Склад Строителни М-Ли, 13

На 28.10.2020 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 09:01 – 12:30 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Лесковец,  Общ. Перник:   Бившо ТКЗС

На 28.10.2020 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Батановци:   3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк  ,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  15а, 17, 11, 19,  Иван Вазов  4, 1, 2, 9, 3, 6, 5,  Илинден  3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15,  Княз Борис I  30, 15., 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а., 24, 10, 26, 14,  Коста Тричков  31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29., 50, 26, 40, 49, 27., 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36,  Лозан Рангелов  1,  Мах. Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21,  Мах. Яшарска  2, 6,  Махала Андрейна  ,  Младост  2, 8, 4, 1, 6, 10,  Панайот Волов  7., 3, 7а, 4, 8, 5, 7,  Пчела  3, 7, 9, 1, 11,  Република  18, 23., 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Св.Св.Кирил И Методий  51, 65, 49,  Средорек  ,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5,  Старо Село  15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13,  Струма  1, 5, 11, 4,  Физкултурна  1, 5, 11, 15, 13, 14, 19

На 28.10.2020 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Черна Гора,  Общ. Перник:   Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански Път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Лесковски Път  41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16,  Магюшница  6, 1, 4, 2,  Мах.Ваклинови  2, 6, 1,  Мах.Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  Мах.Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  Мах.Сугареви  2,  Мах.Толева  2, 4, 3,  Нова Махала  1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10,    Двора На Ткзс

На 28.10.2020 г. /09:01 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Ярджиловци:   VIII-388,  Кв. 31  ,  Александър Стамболийски  2, 2, 7, 8, 4,  Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33,  Васил Левски  8, 2, 4, 1, 3, 6,  Вердин Александров  7, 9, 8, 6,  Витоша  1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38,  Девети Септември  34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2, 3, 5, 1,  Извън Плана  ,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22,  Марин Зафиров  6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Орниче  43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105,  Партизан  1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Плиска  11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29,  Радослав Зафиров  3а, 31,  Рила  2, 1, 10,  Славчо Дяков  7, , , 12., 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

На 28.10.2020 г. /09:01 – 12:30 Ч./ –  Батановци:   3ти Март  66, 64,  6ти Септември  7,  Александър Стамболийски  49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72,  Борова  6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22,  Бушляк  ,  Вергил Ваклинов  7, 1, 3, 2, 5,  Витоша  6, 2, 8, 4,  Голо Бърдо  10, 4, 14, 2, 6,  Граово  107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103,  Железничарска  15а, 17, 11, 19,  Княз Борис I  30, 15., 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а., 24, 10, 26, 14,  Мах.Кабранови  14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21,  Махала Андрейна  ,  Република  18, 23., 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7,  Средорек  ,  Стара Планина  12, 3, 6, 7, 14, 5

На 28.10.2020 г. /09:01 – 12:30 Ч./ –  Черна Гора,  Общ. Перник:   Георги Раковски  46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66,  Еделвайс  4, 3, 1,  Извор  2, 3, 4,  Каравански Път  3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8,  Китка  7, 8, 9, 3, 4,  Магюшница  6,  Мах.Ваклинови  2, 6, 1,  Мах.Димеви  22, 10, 9, 2, 11, 15, 8,  Мах.Кюрчийски  5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44,  Мах.Сугареви  2,  Мах.Толева  2, 4, 3,  Раец  4, 1, 5, 2,  Симеон Костов  2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1,  Стара Планина  51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39,  Юрий Гагарин  12, 10а, 11, 3а, 10

На 28.10.2020 г. /09:01 – 12:30 Ч.; 09:01 – 09:30 Ч.; 11:30 – 12:30 Ч./ –  Планиница,  Общ. Перник:   П-Л Ххіі,  Кв.14  , УПИ  I-108,  Кв.1

На 28.10.2020 г. /09:30 – 13:00 Ч./ –  Перник:   Асеновград  1,  Брезник  67, 40, 37., 55, 41, 63, 50, 85, 72., 45, 57, 33., 60., 65, 81, 70, 34, 26, 87, 66, 51, 64, 48, 69, 86а, 60, 77, 67., 75, 54, 56, 38, 46, 42, 84, 30, 31, 53, 43, 82, 32, 58, 44, 29, 55., 71, 76, 78, 89, 33, 91, 83, 24, 28, 22, 52, 81, 80, 86, 73, 72, 46а, 36, 59, 83., 51., 81., 62, 68, 47, 61, 49, 57а, 37, 79,  Враца  41, 54, 27, 94, 23, 42, 31, 74, 96, 70, 79, 78, 40, 29, 82, 63, 72, 66, 56, 78а, 35, 76, 36, 43, 100, 38, 45, 50, 25, 21, 30, 34, 49, 50., 65., 81, 65, 60, 84а, 39, 61, 48, 86, 19, 41а, 84, 53, 59, 88, 87, 98, 92, 90, 33, 47, 80, 62, 64, 68, 32, 55, 46, 44, 77, 58, 37, 66., 51, 52,  Карлово  1,  Пирдоп  111, 62, 64а, 129, 82, 68, 97, 127, 74, 107а, 105, 56, 117, 115, 90, 99, 96, 80, 92, 94, 101, 84, 95б, 103, 58, 91, 93, 125, 95, 113, 123, 135, 86, 119, 109, 78, 76, 66, 107, 131, 87, 89, 64, 133, 72, 85, 88, 70,  Търговище  1

На 28.10.2020 г. /10:01 – 12:00 Ч./ –  Кралев Дол:   Кралевски Път

На 29.10.2020 г. /12:46 – 13:30 Ч.; 14:15 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов  5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19,  Архитект Йордан Пешев  17, 31, 13, 15,  Благой Гебрев  3, 2б, 2в Зад Бенз. &Quot;Мид&Quot;,  Изток  257, С/У Рмп, 2, Мошино, До Супера, Мошино До Супера, 2 Мошино,  Кадиевка  8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23., 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23,  Клемент Готвалд  В ТП   ТП  Калинин, 10, 10, 10,  Луганск  34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35,  Младен Стоянов  Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 Ул. Арх.Йордан Миланов, 6, Кафе,  Закуски, М/У Бл.4 И 6, До Бл.4, 4а, 142., Зад Бл.6, 10, М/У Бл 6 И 8, 6, 2, 2а, С/У Супера, 2а,  Младен Стоянов Кв.63 Парцел  ,  Мошино  68., Стоматологичен Кабинет, М\У Бл.4 И Бл.64,  Рашо Димитров  64, 64, 64, 125, 123., 105, 107а, 111, 117, ,  Пред Бл.64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, До Бл.64, 119, УПИ  I 6451 Кв.552  ,  Юрий Гагарин  6., 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция Руен, До Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1., 3в, 3е, 26 3е, 3

На 29.10.2020 г. /13:01 – 13:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов  5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19,  Архитект Йордан Пешев  17, 31, 13, 15,  Благой Гебрев  3, 2б, 2в Зад Бенз. Мид, Изток  257, 65, с/у Рмп, 2, Мошино, До Супера, Мошино До Супера, 2 Мошино,  Кадиевка  8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23., 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23,  Клемент Готвалд  В ТП   ТП  Калинин, 10, 10, 10,  Луганск  34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35,  Младен Стоянов  Павилион, 1, 3, 1 Кв. Изток, 2, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 Ул. Арх.Йордан Миланов, 6, Кафе,  Закуски, М/У Бл.4 И 6, До Бл.4, 4а, 142., Зад Бл.6, 10, М/У Бл 6 И 8, 6, 2, 2а, с/у Супера, 2а,  Младен Стоянов Кв.63 Парцел  ,  Монтана  4, 6,  Мошино  68., Стоматологичен Кабинет, М\У Бл.4 И Бл.64,  Рашо Димитров  64, 64, 64, 125, 123., 105, 107а, 111, 117, ,  Пред Бл.64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, До Бл.64, 119, УПИ  I 6451 Кв.552  ,  Юрий Гагарин  6., 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция &Quot;Руен&Quot;, До Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1., 3в, 3е, 26 3е, 3

На 30.10.2020 г. /12:46 – 13:30 Ч.; 14:15 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Аврора  2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5,  Александър Стоянов  1а, 17, 3, 3а, 20, 27, 40, 1, 33, 29, 24, 36, 5, 8а, 25, 22, 19, 10, 35, 9, 7, 32, 21, 38, 31, 8, 23, 6, 11, 39, 37, 15, 48, 44, 45, 50, 43, 51, 47, 49, 46, 41, 42,  Асен Търновски  16., 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8,  Белоградчик  21, 19, 10, 2, 14, 1, 15, 12, 25, 11, 23, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 5, 13, 7, 4,  Бор  3, 1, 2, 7, 5, 6, 4,  Боян Чонос  3,  Ваклин Церковски  16,  Валентина Терешкова  8, 3, 9, 5, 2, 1, 15, 13, 11,  Вела Пеева  32, 18, 37, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 15, 23, 27, 20, 33, 18а, 12, 31, 26, 13, 16, 26а, 35, 29, 25, 5, 24, 23., 17, 47, 51а, 62, 49, 46, 52, 59, 51, 53, 50, 57, 60, 48, 56, 55, 61, 70, 66, 72а, 64, 68, 72, 38, 1, 8, 4, 39, 2, 9, 3, 36, 11, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44,  Димитър Благоев  31., 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90., 74, 45а, 66, 43, 96, 33., 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159., 111., 113., 99, 117, 111, 172, 104, 37, 39, 132, 67., 118., 45., 55, 59, 65, 41, 55., 118, 112, 67, 69, 79., 83, 126., 124, 122, 77, 108, 110, 61, 130, 73, 116, 39а, 81, 85, 79, 100, 63, 65., 56, 126а, 102, 98, 106, 128, 134, 53, 126, 71, 75,  Добри Миланов  2, 7, 6, 16, 3, 5, 19, 9, 18, 12, 23, 10, 8, 7а, 15, 21, 4, 14, 11, 2., 25, 1, 17, 33, 22, 26, 30, 20, 31, 27, 35, 28, 29,  Дъбрава  28, 10, 23, 22, 6а, 33, 16, 27, 16, 12, 25, 21а, 4, 24, 8, 5, 32, 13, 17, 19, 15, 29, 31, 2, 1, 6, 33а, 11, 18, 21, 3, 18, 20, 14, 9, 30, 7,  Еднофамилни Къщи  5, 3, 10, 4, 2, 9, 1, 8, 7, 6,  Жива Вода  3, 1, 11, 5, 2, 7, 6,  Йордан Лютибродски  1, 4а, 6, 3, 4, 9, 10, 2, 5, 7, 11, 34, 20, 33, 17., 16, 30, 20, 32, 18, 19, 14а, 24, 29, 12, 13, 26, 27, 22а, 28, 15, 14, 26, 25, 21, 23, 33а, 31, 17, 37, 43, 40а, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54., 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47,  Калофер  8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5,  Кирил Тупанков  8а, 26, 6., 25, 14, 12, 24, 16, 18, 1, 19, 6, 17, 9, 23, 3, 8, 20, 22, 24а,  Ковачевци  10, 5, 3, 6, 1, 2, 7, 4, 17, 15, 19, 9, 8, 21,  Крум Накев  16, 14,  Кръстина Михайлова  13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а,  Кюстендил  10, 13, 11, 16, 15, 12, 5, 14, 17, 18, 9, 7, 3, 6, 4, 6а, 1, 8,  Лазар Робев  10, 8, 10., 6,  Ленин  2, 4, 3, 13, 7, 15а, 17, 18, 14, 20, 23, 7., 19, 16, 15, 5, 6, 6., 6а, 20, 28, 34, 41, 26, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а,  Лиляна Димитрова  4, 6, 15, 2, 5, 7, 1, 19, 9, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 14, 8, 10а, 10, 20, 17, 23, 22а, 21б, 32, 19, 25, 28, 22, 29, 30, 26, 30а, 21а, 27, 24, 34, 38., 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40,  Мадарски Конник  4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10,  Малчика  5, 3, 1,  Маниш  9, 9, 11,  Мануш Войвода  17, 19 Жилищна Сграда, .12, 15, 14, 13, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 4, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 5, 8, 9,  Металург  5, 2, 7, 17, 3, 9, 11, 19, 1, 13,  Момин Проход  5,  Никифор Панкев  30, 45 А, 49, 22, 53, 43, 37, 26, 55, 35, 32, 57, 71, 59, 47, 45, 28, 51, 41, 31, 33, 18, 10, 17, 15, 8, 2а, 27, 19, 16, 13, 6., 2, 21, 14, 11, 4, 6, 25, 12, 9,  Никола Вапцаров  10а, 3, 2, 1, 10,  Николай Островски  12, 7, 14, 2, 8, 10, 6, 4, 2а, 5, 1,  Огнян Ягодински  4, 2, 1, 6,  Огоста  33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45,  Опълченска  1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12,  Паисий Хилендарски  3., 2, 6, 4, 3., 5, 3, 1, 7,  Пещера  9, 10, 11, 7., 17, 1, 3, 16, 7, 27, 8, 6а, 19, 12, 2, 6, 4,  Пушкин  12, 14, 1, 9, 11, 8, 13, 3, 5, 6,  Ракитовец  3, 14, 1, 4, 7, 1а, 2, 15, 8, 10, 5, 13,  Рахила Ангелова  2., 3, 5, 6, 1, 2, 2, 14, 10, 12, 4, 8, 5, 20, 32, 9, 13а, 7, 11, 24, 16, 28, 26, 28а, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 34, 15, 21,  Родина  1, 4, 6, 8, 2,  Свети Спас  Храм,  Сините Вълни  7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а,  Станке Димитров  1, 9, 18, 8а, 26, 1, 38, 7, 34, 2а, 36, 20, 19, 10, 5, 22, 14, 15, 40, 8, 24, 4а, 7а, 28, 2, 3, 16, 4, 12, 16а, 5а, 21, 6, 32,  Страцин  11,  Тинтява  7., 3, 7, 2, 1, 5,  Тодор Йорданов  4, 2, УПИ -665, Кв.47  ,  Училищна  1, 9, 11,  Хан Крум  2, 23, 8, 29, 1, 15, 25, 3, 7, 5, 11, 4, 6, 19, 6а, 9, 17,  Христо Кърпачев  3, 6, 1, 4, 3, 3, 2,  Цветна Градина  4, 2, 8,  Църква  1, 1, 9, 15, 5, 19, 3, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 17,  Черни Връх  2, 3, 7, 5, 8,  Черно Море  2а, 9, 5, 8, 1, 4, 6, 2б, 6.,  Явор  1, 6, 2, 9, 10, 12, 4, 14, 8, 16, 3, 7, 11

На 30.10.2020 г. /13:01 – 13:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Кралев Дол:   3-Ти Март  20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24., 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5,  Божилец  7, 5,  Боян Витков  13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2,  В.Левски  14, 12, 1, 13, 21,  Васил Левски  6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13,  Велико Търново  11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8,  Волга  21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1,  Голо Бърдо  7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10,  Граничар  4, 2, 5, 3, 32, Къща, 8, 1,  Драва  4, 2,  Дунав  4, 2,  Дъбрава  Къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21,  Еделвайс  2, 1,  Извора  8, 4, 6, 5,  Изгрев  9,  Искър  11, 3, 10, 17, 7, 9., 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11,  Калофер  6, 3, 2, 1,  Калужерец  14, 10, 15, 8, 1,  Лале  9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38,  Люлин  8а., 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7,  Люляк  5, 9, 10, 14, 11,  Махала Айдарица  11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5,  Махала Орниче  3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2,  Металург  8, 3, 16, 35., 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8,  Минзухар  1, 10, 2, 4, 10, 7,  Миньор  3, 5,  Орниче  6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2,  Отец Паисий  17, 27, 31, 29, 35., 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12., 21, 9, 13., 24, 8, 10,  РодоПИ  12, 1, 7, 33, 4, 15,  Светлина  3, 2, 1,  Синчец  3,  Славей  1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5,  Струма  14, 8, 4, 6, 5, 7, 2,    Фуражомелка

На 30.10.2020 г. /13:01 – 13:30 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Перник:   Аврора  1,  Айдарица  4,  Баба Парашкева  4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2,  Балева Махала/Даскалово/  ,  Белоградчишки Скали  5, 6, 1, 2, 3, 18, 7,  Бор  7, 2 Срещу Д  Л  В,  Боровец  21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4., 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, 12, 7,  Братя Кокарешкови  7, 3, 1, 5,  Волга  69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, 4, 67,  Грамаге  7, 20, 29., 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8,  Димитър Благоев  191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195., 183, 189, 280, 197, 195, 187., 274, 137, 141., 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234., 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222., 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216., 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242., 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152., 117, 236., 194, 119, 131, 222, 194., 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178., 157а, 246, 178, 192., 148, 230., 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262,  Димитър Хранов  3, 3а, 2,  Драва  3, 1, 4, 2,  Евгении Ачанов  7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3,  Жива Вода  1,  Ивайло  1,  Йордан Лютибродски  67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81,  Климент Охридски  8, 12, 10, 6, 1, 2, 4,  Костенец  7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1,  Кралевски Път  22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, 1,  Лазар Робев  4а, 4, 2,  Леденика  4, 1, 2, 6, 10, 1, 12,  Ленин  90, 111а, 85., 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68., 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74., 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40., 47,  Мах.Захаринова  46, 50, 41, 56, 40, 54, 44,  Мах.Чешкарова  ,  Момин Проход  1,  Пещерско Шосе  23,  Райко Даскалов  4а,  Ракитовец  ,  Рилски Езера  8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а,  Станке Димитров  46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ  І Кв.81  ,  Христо Ботев  2, 11,  Христо Македонски  2, 4,  Христо Смирненски  78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5,  Църква  Кр.Път,  Чехов  1,  Чуйпетлово  1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

Община Радомир

На 26.10.2020 г. /13:00 – 14:00 Ч./ –  Копаница:   Мах.Арбанас

На 27.10.2020 г. /09:30 – 15:00 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:30 – 15:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Старо Село,  Общ. Радомир:   XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

На 28.10.2020 г. /11:30 – 12:30 Ч./ –  Борнарево:  УПИ и I-066007 Кв.66  ,    Вила, Кв.Момкова

На 28.10.2020 г. /11:30 – 12:30 Ч./ –  Копаница

На 28.10.2020 г. /11:30 – 12:30 Ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

Община Трън

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Велиново

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 09:01 – 16:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Ерул:   Махала Смрика

На 26.10.2020 г. /09:01 – 10:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Милкьовци

На 30.10.2020 г. /09:01 – 16:30 Ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  , УПИ  VII-115 Кв.26  ,    Вила, Къща,УПИ  X-244,  Кв.15,УПИ  ІІ-94,  Кв. 25

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.