Европейската комисия предложи директива за минималната работна заплата във всички страни от Европейския съюз. Целта е създаването на правна рамка, която гарантира достъп до минимално възнаграждение за всички граждани на съюза.

В условията на COVID епидемията не трябва да се намаляват или замразяват минималните заплати, особено в тези сектори на икономиката, които са на предна линия и са пряко свързани с управлението на кризата. Това каза в специално интервю еврокомисарят по работни места и социални права Никола Шмит.

“Тази директива се опитва да намали броя на работещите бедни и да осигури едно достойно заплащане на техния труд. Имаме страни, в които има доста ниско ниво на минималната работна заплата в ЕС. Ние искаме да повишим нивото на минималната работна заплата”, каза Шмит.

“Имаме много ниско ниво на колективното договаряне в България и мисля, че тук е много важно да се увеличи капацитетът за колективното договаряне и социалният диалог да бъде подобрен. Защото социалните партньори в България трябва да увеличат своя капацитет. Като погледна нивото на минималната работна заплата в България, тя е 60% от средната работна заплата. Нивото на работните заплати в страната е изключително решаващо за подобряване на ситуацията”, каза още той./БНТ