Една от тежките катастрофи преди близо година в Кюстендил

През 2019 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 97 пътнотранспортни произшествия с пострадали, вследствие на които са загинали 17 лица и са ранени 101 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на ПТП-тата с 32.9%, а на ранените лица – с 13.5%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица с повече от четири пъти спрямо предходната година. Това сочат данните на НСИ. От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2019 г. в област Кюстендил е 1.4%, а на ранените и загиналите – съответно 1.2 и 2.7%. Броят на ПТП-тата по вина на водачите на пътни превозни средства е 89, или 91.8% от общия брой за областта. От тях 16, или 18%, са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. През 2019 г. в областта 16 души са загинали по вина на водачите на лични ППС-та, а броят на пътнотранспортните произшествия, причинен от тях, е 73, или 82%.

В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месеците август, септември и декември – по 11, или 11.3% от общия брой ПТП-та. Най-малък брой ПТП-та има през месец март 2019 г. – 4 броя. Най-голям е броят на ранените през месеците януари (11 пострадали) и месеците юли, август и ноември – с по 10 ранени лица. Относителният дял на загиналите в областта е най-голям през месец август – 29.4%.

През 2019 г. в рамките на седмицата най-много ПТП-та са настъпили в събота – 24. В понеделник и събота са регистрирани и най-много ранени лица в областта – 21 и 23, или 43.6% от всички ранени през 2019 г.

Преобладаващата част от загиналите при ПТП-та са водачи на пътни превозни средства – 52.9%. Загиналите пешеходци и пътници през 2019 г. в област Кюстендил са съответно 29.4 и 17.6%.

През 2019 г. на територията на област Кюстендил 60.8% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 63-ма ранени и 7 загинали, останалите 39.2% са регистрирани извън населените места с 38 ранени лица и 10 загинали.

По общини най-голям брой ПТП-та е регистриран в община Кюстендил – 43, с 50 ранени и 5 загинали лица, следвана от община Дупница, където са регистрирани 36 пътнотранспортни произшествия, с 32-ма ранени и 7 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в общините Бобошево, Рила и Трекляно, съответно по 2 ПТП-та.

 

Краси ЦЕНКОВА