Радослав Ревански

Кметът на община Белица Радослав Ревански забрани до второ нареждане груповите тържества на открито и закрито, в т.ч. сватби и кръщенета. Ограничението е част от противоепидемичните мерки в общината, целящи да ограничат разпространението на вирусната инфекция. Забранени са също пазарите, тържищата, базарите и изложенията във всички населени места в общината. За всички обекти, които предлагат каквато и да е услуга – търговска, битова, документална, не се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м. Изрично се подчертава в заповедта, че това се отнася и за хранителните магазини. Кметът Ревански разпорежда на работодателите да организират преминаването на работа от вкъщи за тези, за които това е възможно, а за останалите е допустимо присъствието на не повече от 50% от персонала. Ограниченията се отнасят и за административните услуги в общинската администрация. Достъпът на външни лица в сградата на общината е само по 1 човек.