Общината спечели за целта 280 000 лв. по проект

 

Община Самоков спечели финансиране на проекти, с които кандидатства пред Министерството на образованието по програма за изграждане на детски градини и училища.

Единият от проектите предвижда изграждане на пристройка към основната сграда на детската градина, което ще даде възможност за разкриване на две нови възрастови групи. Това значително ще облекчи работата, тъй като има проблем с капацитета. Кметът на Самоков посети детската градина, за да се запознае на място какво предвижда реализацията. Градоначалникът и директорката Големинова са огледали и други помещения, които в бъдеще могат да се ремонтират и да се даде възможност за разкриване на допълнителни групи. Освен пристройката проектът предвижда и изграждане на смесена площадка за безопасност на движението, спорт и игра на терен до детската градина. Това ще разнообрази и направи по-ефективни часовете за спорт, обучението по безопасност на движение и др. дейности. Стойността на проекта е 280 хил. лв.