Община Самоков спечели проект чрез МИРГ-Самоков по Програма за морско дело и рибарство за благоустрояване на площадното пространство на село Маджаре. То се намира в близост до пътя за Мальовица, което го превръща и в “лицето” на селото за преминаващите към курорта. Обновяването на терена ще обогати съдържанието му и ще подобри условията за живот и отдих на жителите на населеното място. В близост до него се намират кметството, читалището и сграда с обществено обслужване. Проектът предвижда рехабилитация и обновяване на площадното пространство чрез подмяна на настилката, плочниците и бордюрите. Ще се поставят нови градински и паркови елементи, нови кошчета за отпадъци, указателни табели и др. Ще бъде възстановена и чешмата. Самият терен ще бъде ограден с нова дървена ограда.

За да не закрива площадното пространство, кметът Георгиев и кметският наместник Иван Марков обсъдиха мястото, на което да бъде поставена нова спирка на градския транспорт.