Новият механизъм ще влиза в действие поетапно

Предоставянето и заплащането на помощните средства, съоръжения и медицинските изделия за хората с увреждания ще преминат към Националната здравноосигурителна каса поетапно през следващата година.

Това предвиждат промени в Закона за хората с увреждания, които парламентарната социална комисия одобри на второ четене.

Във връзка с новия механизъм за предоставянето на помощните средства и изделията председателят на социалната комисия д-р Хасан Адемов коментира:

“Системата на здравеопазването, която е запозната с медицинския проблем, а не социалните работници, които досега само изпълняваха разпореждане, т.е. идеята е да има по-голяма експертиза при предоставянето на тези средства.

В Закона за бюджета на НЗОК са предвидени средствата, които са за изплащането на тези помощни технически средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия”.

Георги Гьоков – член на комисията от БСП, припомни, че още от 1 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощните средства трябваше да става по новия ред:

“Но те сега твърдят, че има невъзможност този нов механизъм да бъде изработен в този заложен срок и приемат подход за поетапното му влизане в сила. И за да не се допусне ситуация, при която хората с увреждане се лишават от необходимите помощни средства, се удължават тези срокове”.

С една година – до 1 януари 2022 г., се отлага и структурирането на Агенцията за хората с увреждания като държавна агенция към Министерския съвет.

Одобреният проект предвижда също така към групата на хората със защитена заетост да се включат и тези с психически заболявания и интелектуални затруднения./БНР