Две докладни за поемането на краткосрочен дълг от община Перник ще бъдат разгледани на предстоящата на 26 ноември сесия, съобщиха от местния Общински съвет /ОбС/.
Докладните са внесени от кмета Станислав Владимиров. Едната от тях е за краткосрочен дълг за оборотни средства под формата на овърдрафт с максимален размер на дълга 3.5 млн. лв. Средствата са необходими за разплащане на просрочени задължения.
Другата докладна е свързана с поемането на нов безлихвен заем от централния бюджет на стойност 4.2 млн. лв, с който да бъдат възстановени стари заеми към бюджета. Поради създалата се ситуация с COVID кризата погасяването им не е възможно в рамките на текущата година и за да не се утежни общинският бюджет с допълнителни плащания и санкции, е необходимо съгласие от Общинския съвет за поемането на нов безлихвен заем от централния бюджет, се казва в докладната на кмета.