В област Кюстендил е създадена организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на щабовете на областно и общинско ниво за действие при усложнена зимна обстановка, съобщиха от Областна администрация – Кюстендил. Създадена е необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост и е осигурено здравното и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общините в Кюстендилска област. ОПУ – Кюстендил са изготвили планове за зимно поддържане на АМ „Струма“ и републиканската пътна мрежа, в които са направени разчети за необходимата механизация, материали и хора, приложени са списъци с наименованието и оборудването на специализираната техника за зимно поддържане, нейното разположение по пунктовете, както и кои пътни участъци от републиканската пътна мрежа обслужва. Определено е местонахождението на депата за инертни материали. Както през изминалия зимен сезон, така и през предстоящия е създадена организация за извличане на закъсали товарни автомобили. При необходимост от извличане на аварирали или закъсали тежкотоварни автомобили пътноподдържащата фирма извършва дейността със своя техника до първата отбивна площадка, каквито фирмата предварително е подготвила. За борба с поледиците по пътищата от Републиканската пътна мрежа са предвидени сол и калциев хлорид, а за опесъчаването им – пясък. Извършена проверка от комисия, с участието на представители на ОПУ – Кюстендил, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Кюстендил, РД ПБЗН – Кюстендил и ОО „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, е установила наличните материали за зимно поддържане, които да осигурят ефективна работа при започване на дейностите по снегопочистване. По информация на РУО – Кюстендил всички училища на територията на областта имат осигурено отопление за предстоящия отоплителен сезон. Създадени са условия за провеждане на нормален учебен процес. Извършени са проверки за изправността на отоплителните инсталации. За 14 училища на територията на областта не е осигурено алтернативно отопление при спиране на основната система за отопление. Осигурен е транспорт за пътуващите ученици от населените места, в които няма училище. За общините Невестино, Сапарева баня, Бобошево, Бобов дол, Рила и Трекляно транспортът е организиран от съответната община. За общините Кочериново, Кюстендил, Дупница и Невестино транспортът на пътуващите ученици се осигурява от училищата, до които пътуват учениците, чрез сключени договори между училищата и транспортни фирми за специализиран превоз. Есенно-зимната подготовка на електроенергийните съоръжения на територията на област Кюстендил, които се поддържат от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е изпълнена и продължава по утвърден график. Аварийните екипи и наличният персонал са инструктирани и запознати със заповедта. Аварийните автомобили са оборудвани и готови за работа при бедствия и усложнена зимна обстановка. Дружествата в Кюстендил и Дупница са предприели необходимите действия за привеждане на газоразпределителната мрежа на дружествата в готовност за работа при есенно-зимни условия с цел осигуряване на газова безопасност и непрекъснатост на снабдяването с природен газ към потребителите.