Кметът инж. Методи Чимев обяви противоепидемичните мерки на територията на община Дупница със своя заповед. От понеделник – 30 ноември, до 21 декември се преустановяват посещенията в детските градини и детски ясли. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст, а за лица над 18-годишна възраст се провеждат без публика. До 21 декември се преустановява работата на пенсионерските клубове. На пазара в Дупница
ще бъде въведена организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите там са длъжни да носят маски.
Преустановява се провеждането на всички културни мероприятия и посещения в Исторически музей – Дупница, Общинска галерия „Околийска къща“ и Изложбена зала „Джамията“. Общински драматичен театър „Невена Коканова“ работи при заетост на места до 30% от общия капацитет на местата и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
В социалните услуги от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда“; Център за настаняване от семеен тип за деца и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на ръководителите.
Ръководителите на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, Център за обществена подкрепа, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за ранно детско развитие, да оптимизират работните процеси в режим на извънредна епидемична обстановка.
Преустановява се храненето на място на диетично столуващите към Домашен социален патронаж. Оттам трябва да приготвят и доставят храната до адреса на потребителите при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми.
Преустановяват се посещенията на децата в ПДЯ „Пролет” – гр. Дупница. В Детската кухня към ПДЯ „Пролет” да се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и да не се допускат лица с прояви на остри заразни болести.