Жителите на Разлог бяха зарадвани с излизането от печат на първи том „Известия на Историческия музей – Разлог“. Директорката на Историческия музей Христина Манова показа снимка на корицата на книгата под наслов „Старата Мехомия”. В нея са включени анализи и документи, свързани с минало на Разлог от неговото създаване до 40-те години на ХХ век. Селището Мехомия получава името Разлог през 1925 г. Дотогава, под това име се разбира котловината, в която са селищата от сегашните общини Разлог, Банско и някои от общините Белица и Якоруда.

Централно място в сборника е отделено на един не толкова стар, но определян от съставителите като изключително ценен документ от фонда на музея, преведен и коментиран от изтъкнатия български османист и арабист проф. д-р Стоянка Кендерова – Османотурски регистър на българското християнско населението в Мехомия от 1907 г.

,,Изключително съм щастлива, че поставяме началото на поредица ,,Известия на Исторически музей – Разлог“. – споделя директорката на музея Христина Манова в профила на музея в социалните мрежи – В тях ще представяме научно-изследователската работа на музейните специалисти, труда на известни български учени, които изследват историята на Разложкия край, както и богатия фонд на нашия музей.“

Екипът на музея и директорката бяха поздравени от кмета на община Разлог Красимир Герчев за „неистовите грижи да се съхрани историята, да превърнат музея в поприще на науката, младостта и бъдещето на Разлог.”

Книгата все още не е доставена в Разлог и тепърва ще стане ясно как ще бъде разпространявана.