Три нови писти ще бъдат изградени над Сапарева баня, съобщи председателят на Общинския съвет Васил Маргин. На заседанието си в четвъртък Общинският съвет в Сапарева баня е дал съгласие за изработване на Подробен устройствен план– Парцеларен план за изграждане на ски влекове към съществуващи ски писти в ски зона „Паничище“, до х. “Пионерска” и в района на съществуващата ски писта „Аждера“ в едноименната местност. Бъдещите писти и съпътстващите ги съоръжения фигурират в Общия устройствен план на общината, одобрен през 2017 г. с решение на местния парламент, с което е предвидено установяване на терен за спорт. С решение от м. април тази година пистите и съпътстващите ги съоръжения са обявени като обекти от първостепенно значение. Новите трасета ще бъдат разположени в общински, държавни и частни имоти.

На сесията също така е даден старт на процедурата за избор на 7 съдебни заседатели за Районен съд – Дупница. Избрана е 5-членна временна комисия, която ще избере заседателите. В комисията са общинските съветници Любен Кръстев, Явор Дамянов, Силвия Гладникова, Иван Базиргянов и Орлин Пехливански.

Братята Ивайло и Атанас Диневи получават право на надстрояване без провеждане на търг или конкурс върху недвижим имот – частна общинска собственост /парцел за търговски комплекс и обществено обслужване/. Определена е и продажната цена от 120 лв. за кв.м за право на надстрояване с разгъната застроена площ 130 кв.м, при пазарна цена на лицензиран оценител от 111,54 лв./кв. м.

Юлияна КОЛЧАКОВА