Новоизбраният председател Михаела Крумова се надява на удължаване на срока за общинските бюджети

Предстои тежка зима, декември и януари са месеци с тежки заседания, заяви новоизбраният председател на общинският съвет в Кюстендил Михаела Крумова. „ Надявам се по Закона за държавния бюджет да се удължи срокът по отношение на общинските бюджети, за да не спира работата на общинската администрация. Не знаем как ще се развие пандемията, но се надявам общинските съветници и гражданите да бъдат здрави и със съветниците да имаме кворум за да провеждаме заседанията“ , каза още Михаела Крумова. От направения от нея отчет за изминалия период стана ясно, че са проведени  6 заседания, взети са 137 решения, от които 29 са били извънредни. Внесените докладни от кмета Петър Паунов са били 122, 8 от председателя на ОбС и 7 от общински съветници. Общо 153 докладни записки са били обсъдени от постоянните комисии, няма върнати решения.Михаела Крумова за пореден път благодари за гласуваното и доверие.