Мащабна програма за овладяване  популацията на безстопанствени кучета  и контрол над домашните любимци стартира в Община Благоевград. Програмата е част от управленската стратегия на настоящето ръководство за подобряване на градската среда, съобщават от пресцентъра на община Благоевград. Първата стъпка в тази посока е обстойния и задълбочен анализ на съществуващото положение. След задълбочено проучване на е изготвена  цялостна Стратегия за трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета в дългосрочен план.  Приложената Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета предвижда прилагане на комплекс от мерки, за постигане на синергичен ефект, при който усилията на общинската власт, организациите за защита на животните, ветеринарните специалисти и гражданите ще бъдат насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема Заложените в новите документи цели ще си изпълняват поетапно, като на дневен ред са поставени конкретни действия в т.ч. провеждане на информационни и обучителни кампании; разработване и внедряване на електронна система за регистрация на домашните кучета, разработване и внедряване на електронна система и видеонаблюдение в общинския приют, както и  редица други мерки, посочени конкретно в Плана за действие към Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Благоевград.Заинтересованите лица могат да подават свои предложения и становища в общинската администрация на Благоевград.