За 132 социално слаби семейства, които обитават общински жилища, да бъдат освободени от плащане наем, предлага кметът на Петрич Димитър Бръчков. С  посочената икономическа стъпка  ще бъдат подпомогнати  стотици жители на община Петрич и техните семейства, заяви Бръчков.Той допълни, че на сесията на Общинския съвет през декември ще предложи да отпаднат наемите за месец декември за всички, които ползват общински обекти. „Нашата цел е на местно ниво, според това, което имаме право и можем да направим, да облекчим затрудненото положение, в което Ковид пандемията поставя всички. Надявам се, че приемането на тази икономическа мярка ще се отрази благоприятно за предстоящите празнични дни и ще компенсира до голяма степен евентуални загуби или спад в оборотите“, коментира кметът Димитър Бръчков.