Крум Милев: Срокът на прием на документи може да бъде удължен!

Една дежурна група и Дневният център за деца с увреждания в Детска градина „Калина” ще продължат работа в понеделник. Сред подалите молба за посещение на детското заведение са лекари, медицински сестри, фармацевти, зъболекари, полицаи и други, заети във важни сектори в града. „Имаме създадена организация по приема на децата. Част от тях са наши възпитаници, други са насочени от останалите градини на територията на общината. Взели сме всички необходими противоепидемични мерки за безопасност на децата и служителите ни”, сподели директорът на „Калина” Райна Хаджийска. На работа ще останат шестима души дежурен персонал от учители и помощник-възпитатели. Кухнята също ще продължи своята дейност, за да поеме изхранването на децата от дежурната група и дневния център. 13 са потребителите, които ежедневно се възползват от услугите на специален педагог, логопед, социални работници, рехабилитатор и психолог в дневния център, разположен на партерния етаж на детското заведение. Продължаването на дейността му е изключително важно за семействата и децата със специални образователни потребности. Дори кратко прекъсване на заниманията може до доведе до влошаване в тяхното емоционално, психическо и физическо състояние, както и регрес в постигнатия с много труд и усилия напредък. Срокът на прием на документи за дежурната група в ДГ „Калина” изтече в петък. „В случай на необходимост и желание от страна на родителите той може да бъде удължен заради извънредната ситуация, в която се намираме”, коментира заместник-кметът по социалните дейности Крум Милев.