Премиерът Бойко Борисов съобщи във фейсбук, че фонд “Земеделие” е изплатил 72,4 милиона лева на над 11 500 земеделски стопани за намален акциз на газьола.

Общият бюджет на програмата е 84 милиона лева, а втория транш от сумата производителите ще получат в началото на следващата година. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, който се използва в селскостопанското производство в секторите “Растениевъдство” и “Животновъдство”.