ДГ №3 „Слънце“ работи като дежурна за децата на медиците

Медицинските сестри от градини и училища в община Петрич дадоха съгласие да работят в болницата и социалните звена. Това стана ясно след срещите между ръководството на община Петрич и медицинските сестри от детското и училищно здравеопазване. Шест медицински сестри са изявили желание да помагат на своите колеги в болницата, пет медицински сестри ще работят в дежурната група за децата на медицинските специалисти в ДГ „Слънце“, три медицински сестри се пренасочват да помагат в Дневен център „Надежда“, две в Преходно жилище, две в Център за настаняване от семеен тип–Петрич, две медицински сестри в Център за настаняване от семеен тип – Първомай и една медицинска сестра в Дневен център „Слънце“. Една част от медицинските сестри, работещи в детското и училищно здравеопазване, са в болничен.

Същевременно стана ясно, че ДГ №3 „Слънце“ в град Петрич започна да работи извънредно за децата на лекари, медицински сестри и санитари, работещи в МБАЛ „Югозападна болница“.

Целта на решението, взето от общинското ръководство, е да се помогне в сложната ситуация, за да могат медицинските специалисти спокойно да изпълняват служебните си задължения. ДГ №3 „Слънце“ се намира в центъра на града и непосредствено до Детска млечна кухня, която продължава да работи. В тази кухня ще се приготвя и храната за децата на медицинските специалисти, които ще посещават градината. Първите деца вече бяха приети. „Правим всичко възможно като общинско ръководство да подкрепим хората на първа линия в пандемията, защото имаме огромна нужда от техния професионализъм и всеотдайност“, е позицията на община Петрич.