Любомира Велинова

341 договора на обща стойност 2 728 489,19 лв. са сключени в област Кюстендил по процедура „Подкрепа за микро- и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19“. За финансово подпомагане от 3000 до 10 000 лв. можеха да кандидатстват микро- и малки фирми с 20% спад в оборота за месец април 2020 г. спрямо месечния оборот през 2019 г. Това оповести Любомира Велинова, управител на Областен информационен център – Кюстендил.

В община Кюстендил има 176 сключени договора на стойност 1 329 733,42 лв., в община Дупница – 129 на стойност 1 103 276,19 лв., в община Сапарева баня – 18 броя сключени договора на стойност 159 283,33 лв. В община Бобов дол – 8 договора на стойност 71 800,00 лв., община Кочериново – 5 броя договори на стойност 31 026,25 лв. и в общините Рила и Невестино съответно 4 и 1 сключени договора. Няма договори в Бобошево и Трекляно.

Поради големия обществен интерес към процедурата беше взето решение бюджетът да бъде увеличен с допълнителни 52 млн. лева. Въз основа на това предстои сформирането на нова оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения и да се даде възможност на допустимите кандидати, които не са представили в срок или съгласно изискванията определени документи, също да получат финансова помощ.

Предстои отварянето на две нови процедури, отново насочени към подпомагане на българските предприятия за справяне с последствията от пандемията. По процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще могат да кандидатстват малки фирми с оборот за 2019 г. минимум 500 000 лв., които са реализирали спад от поне 20% за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо същите три месеца за 2019 г. Целта на втората процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ е  реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. С проекти на стойност от 3 000 до 75 000 лв. ще могат да кандидатстват фирми, които имат поне една приключена финансова година и оборот за 2019-а от минимум 30 000 лв. до 1 000 000 лв. в зависимост от големината на фирмите.

 

Краси Ценкова