Гергана Лазова

Директорът Гергана Лазова: Около 50 ромски деца нямат и не могат да ползват компютри, други нямат интернет и ще им купим карти

Ученици от ромската общност в Дупница срещат сериозни затруднения с онлайн обучението. Преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”, където голяма част от децата са от малцинството, разнасят по домовете на възпитаниците си материали на хартиен носител. На други, които нямат интернет, учебното заведение ще осигури безплатни карти.

„Голяма част от нашите ученици нямат устройства и дори и да им бъдат предоставени, те нямат умения да влязат в програмите и да работят с компютри. Затова учителите разнасят материали на хартиен носител. С около 50 от общо 220 ученици се работи по този начин. Това са 3 паралелки в 4., 5. и 6. клас, които срещат сериозни затруднения с обучението онлайн. Останалите 90% от учениците – до 3. и 4. клас, се обучават в електронна среда. Имаме и ученици, които имат компютри, но нямат интернет. В момента обобщавам данните от класните ръководители за броя на тези деца и предстои да закупим карти за таблети и телефони, както беше и при предишното обучение от дистанция през пролетта. Тогава предоставихме на нуждаещите се карти за 6 месеца. Учениците ги приемат с протокол и след това ги връщат”, обясни директорката Гергана Лазова. Картите са за сметка на бюджета на училището.

„Присъственото обучение не може да се замени с никакво друго обучение. А обучението от разстояние в електронна среда е компенсаторно. Върви се по учебния материал, но не е равностойно. Затова с две седмици се удължи времето за дейности, в което да се навакса пропуснатото”, обясни директорката в отговор на наш въпрос.

В СУ „Св. Климент Охридски” смятат, че учебната година може да бъде спасена само ако не се наложи удължаване на времето, в което учениците няма да бъдат в класните стаи.

„Не мога да кажа дали ще се спаси учебната година. Лично мое мнение е, че ако останат само тези три седмици неприсъствени и ако след Нова година се върнем в училище, няма да има проблем. Никой не може да направи прогноза в момента. Всичко зависи от това какво ще се случи с епидемията”, каза Лазова.

Юлияна КОЛЧАКОВА