До 2 години и половина в Благоевград ще има нов православен храм. Знаете, той ще носи името „Св. Мина”. Експертната група единодушно одобри идейния проект, предложен от Неврокопската митрополия. Проектант е арх. Георги Витанов.

Единственият “въздържал се” бе Кирил Илиев от ГЕРБ. “Групата бе от 17 души, представители от всички политически партии. Разгледахме четири проекта и избрахме този на Неврокопската митрополия. Предстои да го внесем за гласуване от Общинския съвет”, обясни кметът Румен Томов. По думите му става въпрос за храм 589 кв. разширена застроена площ. Следващите стъпки са проектиране и строително разрешение. Предстои изграждането на паркинг на четири нива, който ще бъде в непосредствена близост до храма и още един на около 600 метра разстояние.

Също така стана ясно, че се планира изграждането на свободна икономическа зона, свободна индустриална зона за всички сектори, данъчни облекчения за инвеститорите и създаване на механизми за привличане на инвестиции. Предстои да бъдат създадени нови инфраструктурни проекти.

“Проектът за развитие на Благоевград е изключително мащабен и сега започваме да го развиваме. Трябват ни производствени мощности в града, за да го запазим жив”, допълни Томов.