Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11-15 януари 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община Бобов дол

На 11.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 13.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Големо Село

Община Бобошево

На 11.01.2021 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 12.01.2021 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 13.01.2021 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 14.01.2021 г. /09:00 – 15:30 ч./   На 15.01.2021 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Бадино: УПИ – Іі-113, Кв. 21

Община Дупница

На 11.01.2021 г. /09:00 – 09:30 ч./ –  Дупница: 68789. 165. 22 местност Динките, 68789. 21. 19, 87727, 16, 179, Джерман 74, къща, Дренски Рид вила, извън регулация, Изгрев 5, Каваклия 88, М. Динката, Местност Барактарица Автокъща, Местност Бунищерица Агрокоплекс, Местност Драгоина Могила къща, Местност Дренски Рид вила, Орлинска 104, Отец Атанасий Чолаков 4, Отовица 83, Разметаница гараж, Самоковско Шосе Изход Самоков, 10, 25, 32, 5, вила, 8, 30, 2, 2, 20, 14, 21, 4, Самораново Пром. Зона Бет. Възел, Саморанска 80, 13 А, 32, 13, 84, 62, 9, 54, 39, 13, 80, 42, 54, 36, 37, 70, 7, 54, 66, 17, 68, 38, 35, 30, 13, 19, 44, 23, 33, 48, 1, 60, 34, 58, 28, 50, 13, 52, 1, 15, 56, 27, 9, 38, 25, 78, 31, 40, 13, 46, 72, 60, Помпа, 13, 82, 80, 35, 39, 33, 80, Свети Иван Рилски 343, 350, 347, 305, 349, 357, 341, 339, 329, 327, 319, 335, 325, 346, 334, 353, 331, 328, 321, 333, 345, 323, 315, Софийско Шосе 2, Стръмна 5

На 11.01.2021 г. /09:00 – 09:30 ч./ –  Самораново: Митко Палаузов, Саморанска 80

На 11.01.2021 г. /09:00 – 09:30 ч./ –  Яхиново: 87724. 10. 5, 87727. 13. 10, 87727. 13. 18. 2, 87727. 14. 69, 87727. 17. 1, 87727. 20. 2, 87727. 203. 284, Алеко Константинов 26, 3а, 4, 8, 6, 9, 12, 2, 7, 13а, 20, 1, 5а, 14, 5, 18, 8а, 13, 3, 11а, 24, 16, 22, 11, 35, 28, 31, 30, 17, 46, 23, 15, 38, 30а, 40а, 29, 36, 33, 37, 25, 42, 32, 21, 44, 34, 40, 27а, 11, Ангел Кънчев 13, 5, 7, 11, 15, 17, 6, 9, 4а, 4, 2, Бузлуджа 30, 8, 13, 14, 12, 1, 15, 10, 7, 18, 5, 16а, 6, 9, 7а, 3, 16, 4, 11, Васил Априлов 4, 6а, 5, 10, 1, 3, 2, 8, 6, Васил Демиревски 11, 17, 5, 3а, 4, 18, 10, 19, 1, 13, 3, 7, 6, 2а, 14, 2, 9, 21, 8, 12, 15, Васил Левски 4а, 30, 11, 4, 18, 2а, 24, 21, 22, 8, 16, 2, 6, 26, 1, 12, 16а, 28, 10, 48, 31, 72, 21, 37, 62, 35, 29, 66, 50, 23, 19, 17, 54, 15, 74, 13, 58, 64, 52, 13а, 25а, 25, 27, 33, 56, 26, 56, 38, 3, 34, 5, 36, 48, 46, 7, 9а, 11, 34а, 40, Генерал Гурко 41, 43, 19а, 5, 29, 27, 35, 29а, 33, 19, 13, 37, 11, 1, 9, 25, 21, 33а, 3, 23, 7, 81, 99, 103, 91а, 107, 93, 109, 71, 105, 97, 75, 113, 67, 65, 87, 61, 79, 85, 63, 95, 89, 111, 101, 71, 2, 49, 47, 49а, 73, 53, 57, 51, 59, Генерал Скобелев 23, 1, 7, 15а, 16, 19, 4а, 12, 6а, 10, 4, 14, 21, 2а, 3, 13, 6, 11, 2, 9, 8, 5, 17, 22, 20, Генерал Столетов 22, 4а, 9а, 1, 2а, 16, 14, 16а, 22а, 6, 3, 20, 5, 8, 7, 14а, 11, 26, 10, 24, Георги Раковски 7а, 1, 11, 8а, 18, 12, 14, 9, 7 А, 4, 2, 20, 13, 15, 13а, 16, 3, 6, 7, 6а, 3а, 10, 21, 28, 32, 36, 24, 30, 26, 34, Девети Септември 5, 15, 32, 13, 11, 26, 22, 24, 16, 14, 22а, 30, 17, 19, 8, 20, 28а, 12, 9, 21, 18, 23, 7, 28, 10, 9, 2, 4, 6, 1, Димчо Дебелянов 5, 4, 3, 2, 1, 7, Доктор Петър Берон 1, 8а, 3, 4, 6а, 42а, 10, 12, 8, 2, 6, Иван Вазов 4, 12, 14, 8, 6, 7, 1, 15, 24, 13, 16, 22, 8а, 5, 12а, 10, 11, 18а, 22а, 18, 20, 16а, 38, 35, 23, 52, 50, 25, 30, 29, 54, 47, 30а, 17, 34, 31, 33, 28, 42а, 27, 45, 54а, 21, 19, 41, 37, 46, 43, 39, 49, 42, 44, 36, 38а, 48, 32, Иглика 7, 1, 5а, 15, 13, 5, 3, 11а, 11, 9а, 9, Иловиците, Йордан Йовков 2, 12, 4, 1а, 8, 6, 1, Йорданка Николова 2, 1а, 3, 5, 6, 1, 4, 8, Кокиче 4 А, 3, 4, 2, 1, Коста Петров 30а, 25, 28, 25а, 21, 24, 23, 26, 27, 30, 6, 22, 2, 7, 11а, 19, 20, 13, 16, 18, 4, 12, 11, 24, 8а, 5, 17, 9, 14, 1, Любен Каравелов 11, 16, 14, 12, 13, 9, 13а, 15, 12а, 5, 4, 8, 10, 2, 1, 7, 6, Марин Дринов 1 А, 6, 2, 7, 5, 4, 10, 6, 8, 11, 13, Марсилия 3, 1, 5, 2, Местност Полето, Опълченска 15, 7, 19а, 14, 12, 8, 9, 11а, 17, 10, 16, 13, 17а, 6, 18, 2, 4, 3, 16а, 9а, 50, П Р Славейков 18а, 1, 16, 11, 4, 14, 17, 19, 6, 5, 21, 13, 3, 7, 12, 10, 2, 15, 25, 18, 8, 9, 20, 11, 25, 29, 22, 27, 23, Патриарх Евтимий 7, 11, 13, 5, 3, 9, 12, 6, 2, 1, 15, 8а, 15а, 17, Пейо Яворов 3, 6, 6а, 17, 10, 2, 7, 9, 4, 12, 13, 11, 8, Река Джубрена 16, 2, 9, 4 А, 12, 10, 8, 4, 6, 32, 32а, 18, 22, 30, 24, 38, 18а, 20, 28, 30а, 34, 26, 40, 42, Стефан Караджа 1, 7, 1, 4, 3, 9, 2, 5, 13, 12, 6, 11, 11а, 6а, 8, Стопански Двор Склад, Трети Март 2, 1, 4, Христо Ботев 69, 7, 6, 8, 46, 3, 1а, 2, 5, 7а, 60, 5, 26, 19, 25, 27, 29а, 22 А, 22, 13, 11, 12, 10, 15, 31, 29, 16, 17, 24, 22а, 21, 40, 15, 50, 57, 36, 41, 51, 35, 55, 56, 41а, 37, 39, 49, 48, 28, 42, 34, 62, 59, 11, 30, 60, 46, 32, 62а, 58, 52, 53, 33, 44, Черква, 43, 80а, 108а, 69, 90, 102, 91 Б, 73, 104, 89, 86, 61, 98, 72, 71, 91а, 70, 89а, 82, 79, 92, 95, 108, 91, 88, 87, 93, 96, 78, 76, 63, 67, 85, 100, 64, 97, 65, 80, 106, 75, 66, 74, 46, Яхинско Шосе 53

На 11.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./   На 14.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./   На 15.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Бел Кладенец 2а, 3, 1, 5, 4, 8, 7, 9, 14, 1а, 10, 2, 6, 12, Булаир 76, 65, 74, 64, 67, 69, 68, 66, 73, 70, 72, 71, 81, 79, Витоша 6, 4, 10, 2, Влахина Планина 1, 10, 16, 8, 3, 2, 6, 5, Гергана 8, 3, 10, 1, 4, 6, 2, 5, 7, 9, Добруджа 5, 11, 6, 3, 7, 2, 12, 4, 10, 1, 8, 14, 13, 9, Искър 1, 9, 5, 11, 7, 3, Неофит Рилски 15, Патриарх Евтимий 18, 21, 44, 25, 23, 29, 22, 36, 46, 26, 42, 19, 38, 20, 24, 28, 48, 16, 30, 35, 33, 40, 32, 34, 27, Седма Рилска Дивизия 41, 36, 42, 29, 14, 38, 43, 13, 22, 28, 40, 24 А, 31, 37, 34, 45, 30, 24, 24а, 32, 26, Фенерка 11, 31, 3, 17 А, 21, 34, 5, 25, 36, 9 А, 7, 19, 9, 32, 22, 13, 16, 38, 27, 18, 20, 17, 23, 29, 24, 15, Цар Симеон Велики 27, 21, 25а, Яне Сандански 7, 1

На 12.01.2021 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: I, Кв. 124 Ж. П Гара, IV-78. Кв. 191, Антим I 4, 3, 8, 9, 6, 5, 1, 12, 2, 14, 10, 16, 15, 18, 13 2, 19, 15а, 17, 13, 14, 16 16, Антон Страшимиров 2, Аракчийски Мост 2, 5, 7, 1, 86, 3, 4, Бистрица 23, 17, 21, 19, Васил Левски 4, 7, 9, 8, 3а, 10, 16, 1, 12, 3, 5, 6, 14, Пак. Стоки, 2, Велико Търново 40, 44, 5, 52, 93, 45, 45, 7 7, 7, 42, 51, 51 51, 46, 39, 48, 9, 49, 37, 45а, 41, 36, 56, 43, 8 8, 47, 50, 10 10, 41, 37, 38, 45, 46, Венелин 150, 148, Втори Януари 19, 7, 8, 7а, 5, 4, 12, 17, 10, 11, 17а, 3, 27, 13, 6, 9, 3, 16, 15, 1, 23, 14, 21, Възход 1, 2 2, 2, 1 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 5, 5, Ген. Кирил Вазов 15, Генерал Владимир Вазов 2, 1, Георги Икономов 3, 5, 13, 7, 8, 9, 4, 1, 6, 11, 2, Гр. Дупница, УПИ V, Кв. 191, Доктор Сапунджиев 1, 2, Дунав 3, 3 3, 3, 1 3, 1, Жп Гара Приемна Хранител. Стоки, Крайречна 3, 2, 1, 5, 1а, 1, 2, Кресна 2 2, 4 Кресна, 6 Кресна, 2, 2, 6, 7, 4, 5, 6 5, Лилия 4, 2, 1, 3, Любен Каравелов 3, 7, 1, 2, 11, 9, 19, 6, 4, 4, 3, 17, 15, 5, 13, 12, 14, 16б, 14, 16 16, 16, 12, Македония 3, 7, 31, 18, 22, 15, 17, 9, 11, 20а, 30, 13, 5, 26, 4, 19, 20, 23, 6, 8, 14, 24, 21, 10, 16, 25, Местност Курт Дере вила, вила, Мир 2, Опълченска 1, 2, 3, 15, 4, 19, 11, 5, 2а, 7, 17, 13, 9, Отец Паисий 44, 44, 44, 44a, Патриарх Евтимий 1, Площад Независимост 9, 11, 7, 9а, 13, 3, 5, 1, Прогона 1, 2 2, 2, Раковска 6, 4, 1, 9, 11, Родопи 58, 62, 54, 45, 52, 39, 40, 20, 19, 38, 23, 28, 22, 24, 34, 34, 21, 10, 18, 32, 17, 36, 23, 25, 26, 27 А, 28, 44, 50, 42, 33, 56, 31, 37, 29, 46, 35, Руен 4а, 4, 12, 10, 1, 1а, 8, 5, 7, 14, 3, 6, 14 14, 2, Свети Иван Рилски 312, 96а, 199, 191, 289, 267, 237, 215, 265, 205, 203, 223, 283, 313, 271, 257, 213, 201, 318, 277, 235, 295, 281, 259, 301, 211, 287, 263, 197, 255, 353, 247, 299, 307, 291а, 303, 253, 217, 193, 249, 305, 273, 221, 102, 243, 297, 293, 241, 279, 245, 309, 291, 239, 207, 213, 311, 219, 104, 251, 269, 227, 47, 63, 42, 51, 73, 53, 65, 80, 35, 40, 28, 28, 59, 44, 65, 35 6, 63а, 34, 57, 71, 26, 47, 69, 32, 61, 67, 38, 24 Б, 36, 68, 89, 9, 56, 113, 79, 97, 58, 75, 83, 54, 20, 109, 117 10, 103, 46 А, 107, 62, 75, 115, 111, 117, 93, 81, 60, 103, 46а, 95, 87, 48, 131, 121 8, 105, 89, 50, 91, 121, 119, 119 9, 52, 85, 70, 117 9, 117, 101, 46, 123, 78, 119, 76, 72, 139, 127, 129, 76 12, 72 Мин. Блок, 72 Мин. Блок, 119, 125, 64, 86, 76 14, 129, 139, 72, 63, 135, 137, 131, 133, 133, 137, 131 11, 1, 131, 141, 187, 153, 1 Подлез, 84, 129, 90, 149, 147, 173, 90., Магазин, 171, 167, 155, 165, 7, 163, 169, 157, 189, 179, 72, 155, 90 13, 177, 181, 175, 3, Магазин, 94 3, 3 94, . 3, 94 94, . 3, 94, Аптека, 3, 312, Свобода 1, Скопие 56, 24, 1, 2, 9, 13, 7, 22, 7, 13, 5, 14, 3, 24, 8, 18, 20, 4, 11, 16, 8, 30, 27, 25, 38, 28, 21, 24, 34, 19, 38а, 36, 26, 23, 48, 37, 29, 42, 40, 46, 43, 35, 39, 33, 54, 44, 41, 45, 52, 31, 50, Стефан Караджа 1, Страхил Войвода 47, 53, 62, 60, 48, 33, 42, 43 43, 43, 46, 44, 50, 40, 31, 43 Ален Мак, Тишина 1, 3, Тракия 7, 2, 3, 1а, 12, 8, 10а, 6, 3а, 4, 10, 5, 1, Тютюнева Долина 3, 5 Локомотив, 1, 1 Щастие, 3, Щастие, Локомотив, 1 Блок Щастие, 1, 5, 5, 3, 14, 7 Жп Блок, 10, 8, 7, 2, 16, 3, 16, 20, 7, 7, 7 7, 3, 5, 18, 18, 14, 4, 14 14, 18, 12, 3, 3, 3, 3 Димитровец, УПИ II – 449, Кв. 1911, Хаджи Димитър 7а, 4, 3, 76, 1, 2, 7, 8, 6, 5, Христо Смирненски 12, ХххVI – 2262, Цар Иван Асен II 10, Чавдар Войвода 12, 15 15, 5, 14 14, 12, 9, 7 7, 6 6, 8, 15, 49, 11, 7, 10 10, 16 16, 6, 8, 8 8, 14, 12 12, 5 5, 16, 49 49, 13, 51 51, 10, 11 11, 13 13, 51, 47, 9 9, 47, Чаталджа 2, 6, 7, 5, 9, 3, 1, 10, 10, 8, 12, 6, 4, 3, 4, Шейново 6, 18, 11, 1, 7, 14, 16, 9, 17, 18, 3, 4, 19, 15, 12, 13, 11 11, 9, 8, 5, 10, Южен 37, 20, 16, 27, 39, 2, 3, 50, 15, 5, 30, 37, 23, 4, 4, 4, 15 15, 39, 22, 26 26, 1, 25, 20, 16, 21, 22, 2, 14, 21, 17, 14, 30, 17, 23,  3, 6 Кресна

На 12.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Баланово: Стопански Двор

На 12.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Бел Кладенец 2а, 3, 1, 5, 4, 8, 7, 9, 14, 1а, 10, 2, 6, 12, Булаир 76, 65, 74, 64, 67, 69, 68, 66, 73, 70, 72, 71, 81, 79, Витоша 6, 4, 10, 2, Влахина Планина 1, 10, 16, 8, 3, 2, 6, 5, Гергана 8, 3, 10, 1, 4, 6, 2, 5, 7, 9, Добруджа 5, 11, 6, 3, 7, 2, 12, 4, 10, 1, 8, 14, 13, 9, Искър 1, 9, 5, 11, 7, 3, Местност Бели Янко, Местност Лъката Магазин, Неофит Рилски 15, Патриарх Евтимий 18, 21, 44, 25, 23, 29, 22, 36, 46, 26, 42, 19, 38, 20, 24, 28, 48, 16, 30, 35, 33, 40, 32, 34, 27, Седма Рилска Дивизия 41, 36, 42, 29, 14, 38, 43, 13, 22, 28, 40, 24 А, 31, 37, 34, 45, 30, 24, 24а, 32, 26, Фенерка 11, 31, 3, 17 А, 21, 34, 5, 25, 36, 9 А, 7, 19, 9, 32, 22, 13, 16, 38, 27, 18, 20, 17, 23, 29, 24, 15, Цар Симеон Велики 27, 21, 25а, Яне Сандански 7, 1

На 12.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пиперево: 56349. 0. 159, Дупнишка Комуна 1, Местност Стопански Двор Автосервиз, къща, ХхVIII, Кв. 39

На 12.01.2021 г. /13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: 68789. 609. 179 Никола Малашевски, 68789. 609. 55. 1, 68789. 609. 601, Ана Малашевска 1, 11, 30, 15, 9, 16, 3, 19, 2, 13, 18а, 7, 8, 28, 25, 26, 17, 1, 4, 20, 7 7, 22, 29, 13, 6, 14, 1, 5, 18, 21, 27, 10, 1, Аракчийски Мост 5, 12, 13, 14, 10, 12, 6, 1, 4, 1, 4, 3, 1, 2, 5, 86, 7, 5, 5, 3, Васил Левски 21, 19, 17, 23, 15, 69, 71, 41а, 67, 85, 73, 3, 63, 39, 57, 48, 36, 75, 33, 101, 54, 81, 59, 45, 58, 83, 37, 41, вила, 79, 2, 67, 54, 77, 35, 36а, 50, 36 А, 52, 79, 43, 38, 34, 61, 167, Венелин 148, 150, Втори Януари 20 20, 67 До Транспортна Болница, 20, 31, 18 18, 18, 20, 25, 29, 2, Иглика 1, 3 А, 5, 3, Климент Охридски 2а, 8, 4, 2, 6, 10, Крайречна 11, 4, 1, 15, 13, 5, 7, 9, Лилия 2, 3, 1, 4, Малина 13, 3, 15, 7, 13а, 11, 17, 5, 6, 9, 8, Местност Караболюка къща, вила, вила, Миньор 2, 5, 1, 3, Никола Малашевски 20, 21, 19, 25, 9, 9, 52, 17, 50, 27, 3, 9, 3, 20, 20, 9, 19, Отец Паисий 19, 22, 21, 3, 13 2, 13 А, 7, 13, 13 1, 2, 15, 9, 18, 13, 24, 14 13, 20, Пейо К. Яворов 5, 1 1, 2, 2 2, 3, 4, 1, 6 6, 4, 1, 5 5, 6, 4 4, 5 5, 5, 5, 3, 6, 6, 3 3, 6 6, 5, 1, 2, 3, 2, 6, 8, 7, 7 7, 8 8, 7, 8, 7, 7, Пирин 3 3, 3, 3, 1, 1, 5, 7, 9, Прогона 1, Черква, 20, Вилна Зона, 32а, Разметаница 5, 20, 2, 30, 6, УПИ ІV, Кв. 143, 1, 1 В, 26, 24, 11, 5, 32, 5, 34, 28, 4, 3, 30, 18, 2, 8, 10, 16, 12, Свети Иван Рилски 318 Изход Благоевград, 317 Изход Благоевград, 331, 64, 64 Военен Блок, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 62, 56, 64 Военнен Болк, 1, 7, 267, 199, 318, 217, 205, 245, 273, 303, 235, 241, 289, 253, 269, 305, 309, 281, 223, 291, 191, 207, 301, 257, 249, 313, 353, 237, 219, 255, 213, 102, 291а, 247, 287, 243, 203, 211, 193, 215, 297, 239, 104, 277, 197, 263, 227, 299, 307, 265, 213, 201, 251, 283, 259, 293, 279, 271, 295, 221, 311, 312, Стефан Караджа 20, 1, 8, 7, 6, 14, 12б, 24, 16, 11, 12, 24, 3, 12а, 9, 4, 18, 1а, 10, 5, 22, 5а, 36, 30, 34, 32, Страхил Войвода 51, 54, 5, Тишина 2, 15 2, 1, 1, 1 Тих Труд, 1, 1 1, 1 2, Тих Труд, 3, 1, ТП Помпена Станция на Тец Б. Дол, Труд 1, 10, 4, 5, 8, 11, 2, 9-Д, 9, 3, 7, 17, Тютюнева Долина 1, 7 7, 22, 24, 24 24, 24, 7, Хаджи Димитър 18, 8а, 20, 8, 13, 16, 11, 10, 12, 14, Цар Иван Асен II 10, Чаталджа 2, Яворов 13, 12, 20, 10, 21, 18, 17, 26, 15, 7, 4, 28, 24, 19, 9, 5, 11, 14, 3, 1, 8, 11, 22, 1, 6, 16, 4

На 12.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Дупница: Васил Левски 21, 19, 17, 23, 15, Втори Януари 2, Отец Паисий 13 2, 13 А, 7, 13, 13 1, 2, 15, 9, 18, 13, 24, 14 13, 20, Свети Иван Рилски 64, 64 Военен Блок, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 62, 56, 64 Военнен Болк, Стефан Караджа 20, 1, 8, 7, 6, 14, 12б, 24, 16, 11, 12, 24, 3, 12а, 9, 4, 18, 1а, 10, 5, 22, 5а, Хаджи Димитър 18, 8а, 20, 8, 13, 16, 11, 10, 12, 14, Яворов 13, 12, 20, 10, 21, 18, 17, 26, 15, 7, 4, 28, 24, 19, 9, 5, 11, 14, 3, 1, 8, 11, 22, 1, 6, 16

На 13.01.2021 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Дупница: 68789. 551. 8, 68789. 552. 38, Местност Бели Янко, Софийско Шосе 4

На 13.01.2021 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Пиперево: 68789. 250. 87, Местност Стопански Двор

Община Кочериново

На 11.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Бараково: Александър Стамболийски 4, 3, 1а, 5, 8, 2, 6, 1, Баба Гена 3, 4, 1, 5, Беласица 36, 52, 62, 41, 2, 16, 64, 9, 28, 37, 18, 26, 1, 49, 3, 31, 46, 14, 15, 58, 22, 32, 25, 45, 23, 30, 5, 68, 24, 54, 7, 8, 42, 66, 50, 44, 41а, 34, 10, 40, 38, В. Везенков 5, 11, 10, 13, 8, 5, 3, 1, 4, 7, Васил Коларов 7, 4, 3, 5, Вела Пеева 17, 5, 1, 15, 2, 3, 9, 4, 8, 6, 15а, 13, 19, К. Лазаров 8, 7, 3, 12, 14, 5, 10, Клемент Готвалд 11, 5, 8, 7, Климент Готвалд 2, 6, 10, 7, 13, 3, 5, 4, 2, Кокиче 1, 2, 3, Костадин Лазаров 2, 1, Лазар Везенков 6, Местност Гургу Дере, Местност Кални Валог, Методи Попгеоргиев 12, 18, 13, 11, 10, 14, 9, 3, 5, 8, 7, 18, Митко Палаузов 8, 2, 4, Никола Парапунов 19, 25, 20, 14, 13, 17, 24, 15, 31, 28, 23, 29, 26, 27, 8, 2, 3, 9, 16, 12, 7, 4, 6, Парцел ІV, Полето, Септемврийска 5, 11, 12, 1, 2, 14, 7, 10, 4, Струма 10, 3, 5, 4, УПИ – Vііі-157, УПИ Ix-1347, Кв. 125, УПИ V-159, Кв. 96, УПИ-VIII-157, Кв. 96, Христо Ботев 1, 25, 23, 18, 30, 1, 6, 24, 2, 17, 41, 10, 9, 21, 15, 16, 5, 20, 14, 8, 7, 12

На 11.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Кочериново: IV-81, Асен Рашков 40, В. Везенков 13, Дом За Стари Хора 1, Кв. Левски, Левски 24, къща, Е 79, 18 къща, Лот 2, Местност Джанговица, Местност Лилячето, Никола Вапцаров 113, пътен Възел, Струма 1 път Е79

На 11.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Пороминово: 000182, 017013, 0311025, 26073, I, Кв. 8а, II-376, Кв. 9, Ix – 40, Кв. 5, І-379, Кв. 36, Адалберт Антонов Малчика 3, 6, 4, 1, Александър Димитров 3, 1, 2, Александър Стамболийски 11, 9, 3, 5, 21, 7, 17, 13, 15, 7, 16, Бузлуджа 8, 6, 10, 1, 2, Васил Априлов 6, 5, 3, 10, 4, 2, 11, 8, 25, 36, 1, 12, Васил Коларов 6, 14, 10, 12, 4, 8, 2, Васил Левски 8, 12, 6, 10, 4, 2, 1, 3, Вела Благоева 3, 5, 1, 2, 6, Вела Пеева 3, 6, 1, 5, Георги Бенковски 4, 3, 1, 2, Гоце Делчев 21, 16, 4, 5, 7, 3, 33, 14, 15, 17, 2, 23, 6, 25, 9, 13, 29, 10, 8, 27, 1, 19, 12, 77, 38, 65, 31, 26, 37, 33, 30, 62, 44, 40, 51, 42, 53, 83, 36, 45, 32, 30а, 41, 75, 50, 1, 52, 34, 85, 63, 28, 81, 55, 47, 98, 49, 48, 66, 64, 94, 107, 95, 109, 54, 101, 105, 99, 2, 111, 97, 6, 115, 93, 103, 10, Димитър Благоев 10, 2, 8, 1, 15, 9, 11, 7, 12, 14, 4, 3, 6, 5, 13, 2, 10, 3, 4, 6, Жельо Демиревски 4, 5, 6, 8, 9, Иван Шишман 2, Йорданка Николова 5, 1, 3, Кв. 12, УПИ-Х-113, Кирил и Методий 2, 2, 4, 5, 3, 1, Кокиче 3, 5, 7, Лиляна Димитрова 3а, 6, 11, 13, 5, 9, 7, 3, Местност Бачо, Местност Буката Стопан. Постройка, Местност Лаго, Митко Палаузов 3, 6, 1, 4, Опълченска 6, 8, 9, 16, 1, 6, 5, 8, 4, 13, 6., 14, 3, 2, 7, 10, 12, ПИ 027010 Мeстност Калугерката, Райна Княгиня 11, 10, Тодор Каблешков 5, 15, УПИ I142, УПИ II-26073, УПИ III-26073, УПИ VI-277 Кв. 30, УПИ-I, Кв. 1, УПИ-Іх-32, УПИ-Хіі-18 Кв2, Христо Ботев 3, 13, 11, 10, 15, 5, 6, 7, 4, 2, 9, Цар Борис 8, 5, 4, 10, 7, 6, 3, 2, Цар Крум 2, 1, 7, 9, 5, 6, 4, Цар Симеон 6, 4, 3, 1, Шипка 1, 7, 10, 8, 9, 5, 2, 1, 4, 6, 3, Юри Гагарин 16, 20, 15, 22, 19, 11, 13, 26, 17, 31, 34, 29, 10, 25, 23, 32, 30, 35, 38, 33, 21, 40, 36, 14, 27, 37, 5, 1, 10, 5, 7, 6, 12, 4,  Бунгало

На 11.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Стоб: 000063, 69261. 501. 13, 69261. 501. 5, VII 640, Ален Мак 5, 7, 1, 9, 3, 2, 7, Асен Васев Хаджията 25, 9, 11, 8, 5, 7, 34, 43, 20, 45, 6, 24, 33, 46, 30, 29, 27, 25, 31, 8, 51, 36, 35, 13, 4, 48, 16, 50, 19, 14, 41, 22, 32, 17, 38, Асен Златаров 54, 55, 45, 53, 50, 40, 44, 48, 59, 42, 52, 51, 17, 1, 46, 43, 58, къща, 24, 39, 57, 11, 1, 5, 3, 2, 5, 17, 37, 34, 32, 55, 31, 35, 33, 18, 36, 16, 27, 28, 21, 25, 23, 19, 14, 22, 57, 30, 29, Асен Рашков 2, 4, 1, 8, 10, 6, 12, Божана и Васил Котеви 8, 29, 31, 19, 17, 35, 39, 18, 33, 20, 47, 41, 16, 15, 37, 25, 51, 27, 54, 23, 49, 43, 5, 6, 13, 17, 15, 3, 7, 1, 3а, 19, 2, Бор 4, 8, 12, 10, 14, 2, 1, 5, Бреза 3, 6, 4, 1, 2, Витоша 3, 4, 8, 6, 7, 5, Георги Бачков 9, 2, 10, 13, 6, 7, 4, 12, 38, 32, 29, 37, 36, 27, 14, 30, 26, 20, 34, 21, 40, 42, 23, 16, 22, 28, 19, Гладно Поле 7, 8, 6, 3, 5, 4, 8, Гоце Делчев 3, 1, Доктор Петър Берон 6, 2, 8, Дунав 13, 17, 6, 11, 16, 14, 5, 22, 9, 10, 7, 23, 15, 3, Еделвайс 10, 5, 2, 12, 1, 3, 8, 6, 4, Здравец 6, 8, 7, 1, 9, 3, 14, 12, 10, 25, 9, Зорница 5, 1, 4, 7, 2, Иван Козарев 5, 6, 3, 10, 2, 4, Иван Лапев 19, 9, 15, 3, 2, 35, 30, 13, 39, 23, 37, 17, 31, 5., 6, 4, 43, 20, 18, 14, 10, 40, 42, 7, 49, 8, 32, 33, 1, 41, 9, Иглика 5, 8, 4, 1, 10, 3, 2, 7, Иречек 7, 2, 3, 4, 1, Йордан Клинчарски 6, 2, 8, 9, 10, 4, 1, 5, 3, 7, Кокиче 15, 8, 5, 5а, Комсомолска 21, 18, 22, 2, 21, 23, 5, 16, 9, 4, 6, 20, 14, 3, 30, 19, 11, 10, 1, 7, 12, Крайречна вила, 14, 12, 16, 4, 2, 6, 1, 10, 8, Крали Марко 3, 5, 3, 7, 1, 9, Лале 9, 4, 3, 6, 8, 10, 5, 7, 2, 4, Лоза 6, 11, 9, 13, 10, 14, 12, 4, Люляк 4, 8, 6, 10, 3, 5, Марек 9, 7, 1, 4, 3, 6, 8, Местност Драките, Местност Турските Бахчи Помпа, Мир 1, 6, 4, 2, Младост 4, 2, 3, 5, Мусала 1, 2, Никола Вапцаров 5, 5, 1, 2, Партизанска 7, 6, 11, 9, 8, 13, 17, 16, 14, 20, 12, 2, 33, 38, 42, 30, 3, 27, 7, 40, 6, 31, 5, 4, 21, 23а, 25, 32, 34, 1, 2, ПИ №69261. 501. 24, Плиска 1, 6, 18, 5, 12, 2, 9, 10, 15, 13, 4, 17, 7, 8, Първи Май 1, 5, 2, 4, 3, Родопи 6, 9, 37, 31, 13, 2, 35, 25, 11, 5, 7, 3, 2, 1, Ропотамо 10, 4, 5, 6, 1, 2, Свобода 8, 3, 1, Сибирска 5, 21, 10а, 2, 7, 9, 3, 15, 13, 11, 6, 12, 17, 10, 1, 4, 10а, Спасуна Накова 5, 1, 2, 3, Стобски Пирамиди 11, 1, 9, 5, 7, 3, Стоян Котев 4, 18, Струма 1, 12, 3, 10, 6, 4, 5, 9, 8, 7, 2, Тома Райчов 2, 14, 21, 16, 6, 5, 4, 7, 19, 2, 8, 10, 11, 9, 15, 3, Три Могили 4, 8, 3, 1, 6, 11, 24, 18, 17, 3, 11, 12, 26, 10, 5, 20, 15, 22, 13, УПИ-Хі-72, Кв. 60, Хороигрище 4, 2, 6, 5, 1, 4, 3, Христо Сокола 7, 2, 11, 1, 9, 5, 13, Яне Сандански 17, 20, 21, 12, 19, 3, 18, 5, 14, 25, 8, 10, 1, 7, 22, 16, 9, 2,  Филиал

На 15.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Мурсалево: Александър Стамболийски 10, 18, 8, 12, 4, 5, 3, 16, 2, Васил Демиревски 6, 8, 1, 2, Васко Манолов 8, 7, 5, 6, 9, 4, 1, 2, Волга 3, Калоян 37, 38, 5, 36, 40, 41, 39, 43, 33, Македония 3, 7, 2, 5, Мара Малеева 22, 19, 2, 10, 18, 14, 20, 5, 16, 1, Марек 58, 1, 3, Плиска 23, 6 Жилище, 8, Септемврийска Слава 2, 22, 20, 4, 14, 16, Тинтява 5, Христо Ботев 12, 26, 24, 10, Шейново 2, 4, 6, 5, 1, Шипка 6, 12, 14, 11, 4, 9, 2, 10, 8, 5, 7, 1, 3, Юри Гагарин 16, Яне Сандански 19, 8, 5, 11, 17, 21, 9

Община Кюстендил

На 11.01.2021 г. /09:31 – 11:30 ч./ –  Горна Брестница: Влахов Дол, Местност Влахов Дол

На 11.01.2021 г. /09:31 – 11:30 ч./ –  Грамаждано: II-110. Кв. 11, Александър Стамболийски 18, 7, 14, 4, 1, 10, 9, 12, 6, 2, 8, 5, Васил Левски 14, 12, Джурналица, Димитър Каляшки 4, 40, 17, 22, 23, 26, 8, 1а, 12, 32, 11, 5, 1, 38, 3, 21, 14, 25, 13, 6, 7, 27, 9, 28, 10, 36, 20, 2, 34, 35, 56, 58, 37, 68, 33, 50, 29, 54, 44, 46, 31, 60, 48, 70, 66, 62, 52, Здравец 1, 9, 7, 16, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 4, 13, 82, 24, 36, 23, 34, 27, 38, 17, 40, 26, 15, 32, 25, 20, 19, 22, 21, 30, 28, Любен Манджуков 8, 4, 6, 2, 3, М-Ст Светата Вода, ПИ 17680. 13. 7, Местност Гола Велика, Местност Динката, Местност Исманица, Местност Почивало, Местност При Къщи, Местност Страната ПИ 012106, Местност Стрелбище, Местност Стрелбище Пи003007, Осогово 10, 1, 3, 8, 4, 6, 15, 13, 2, 11, 15а, 21, ПИ 17680. 25. 36, ПИ 17680. 501. 145. 1, Почивало, Радослав Нотев 24, 5, 19, 17, 18, 2, 23, 27, 16., 12, 9, 1, 3, 10, 7, 15, 11, 13, 6, 8, Румена Войвода 4, 5, 11а, 3, 2, 1, Стоимен Ковачев 5, 4, 15, 5, 6, 7, 9, 8, 2, 11, 13, 1, 3, Христо Ботев 3, 2, 4а, 14, 4, 7, 8, 12, 1, Чукарица,  Читалище

На 11.01.2021 г. /09:31 – 11:30 ч./ –  Жиленци: Ангел Маноилов 2, 17, 4, 18, 10, 6, 14, 13, 3, 7, 16, 9, 1, 5, Борис Джелепски 4, 12, 2, 5, 6, вила, 9, 10, къща, 1, Брестнишки път, Васил Левски 4, 7, 16, 6, 3, 13, 2, 12, 14, 1, 5, 18, 8, 10, Глоковска 2, 4, Гюешевско Шосе 13, 23, 19, 21, 9, 11, 15, 17, 7, 3, 1, 5, 2, 4, Димитър Каляшки 2, 1, 3, 6, 4, 29, 24, 9, 8, 14, Кафе, 44, 27, 41, 18, 50, 25, 28, 32, 11, 36, 40, 26, 13, 23, 5, 48, 12, 17, 20, 42, къща, 10, 15, 46, 52, 30, 31, 33, 39, 16, Иван Вазов 16, 18, 6, 10, 8, 14, 12, вила, Иглика 2, 1, Крайречна 2, вила, Курбанци, Кьошко, М-Ст Стрелбище, ПИ 29386. 8. 30, М-Ст Язо, ПИ 29386. 22. 3, махала Везенска, махала Долна 41, 43, 44, 35, 21, 39, 40, 42, 30, 38, 28, 8б, 9, 15, 20, 29, Помпа, 37, 23, 17, 13, 24, 5, 1, 11, 32, махала Сиракова 21, 37, 33а, 36, 27, 18, 20 А, махала Черковна 3, 22, 2, 15, 6, 23, 12, 10, 1, 5, 26, 8, 9, 23а, 4, 43, 16, махала Чифлика къща, 1, Помпа, 15, 9 къща, 24, Местност Баладърица, Местност Гьоло, Местност Дебе, Местност При Къщи, Местност Разкръсие, Местност Сбирище, Местност Спротива-Чифличето, Милан Керенски 2, 11, 13, 9, 6, 8, 3, 7, Над Погребите, Осогово 11, 1, 6, 4, 8, 2, 7, 3, 13, 45, 35, 16, 57, 41а, 22, Детска Градина, 26, 53, 59, 32, 24, 10, 43, 33, 27, 46, 55, 31, 11, 18, 47, 44, 23, 49, 37, 61, 36, 25, 20, 21, 15, 41, 50, 48, 29, 19, 63, 28, 14, 17, 51, 28а, 38, 40, 12, 39, 30, вила, Петър Ризов 11, 4, 8, 17, 12, 7, 5, 16, 14, 6, 2, 18, 9, 3б, 10, 6а, 13, 3а, 25а, 7, 38, 46, 36, 22, 20, 27, 25, 30, 26, 40, 42, 34, 21, 24, 44, 23, 29, 33, 28, При Къщи, Първи Май 3, 1, 5, Радослав Нотев 2, 7, 21, 9, 11, 17, 15, 19, 5, 13, Райна Княгина 6, 1, 5, 4, 7, 8, 12, 10, 2, Теменужка 1, 5а, 6, 7, 7а, 9а, 2, 4, 8, 11, 5, 6, УПИ II-105, Кв. 26, УПИ XII, Кв. 17, УПИ ХVIII -187 Кв. 228, Христо Ботев 5, 1, 6, 4, 10, 12, 8, 2, 12а, 3, Чифлика,  вила, къща, вила, вила, къща, къща, Склад, вила

На 11.01.2021 г. /09:31 – 11:30 ч./ –  Кюстендил: Бреза 5, 3, 11, 9, 7, 1, 5, Васил Петлешков 25, 27, 29, 7, 3, 19, 31, 8, 5, 2, 1, 13, 9, 15, 23, 21, 9а, 17, 10, 6, 4, Гюешевско Шосе 12, 11, 4, 6, 13, 5а, 9 Снек Бар, Стоп. Двор, 9 Магазин Строй. Материали, 7, Люпилня, 5, 10б, 10, 10а, Цех За Щори, 9, Читалище, 16, Павилион, 6а, 8, Ремонтна Работилница, 14, 18, 2, Склад, 1, Хран. Стоки, Магазин, Магазин Селкост. Техника, Склад, Автосервиз, Хр. Стоки, Димитър Иванов 32, 11, 14, 10, 13, 2, 6, 8, 4, 12, 1, 9, 7, 19, 17, 5, 3, 15, 40, 24, 16, 40, 36, 42, 23, 44, 25, 28, 34, 22, 30, 38, 26, 32, 21, 20, 18, 27, Димитър Кукудов 6, 4, 18, 2, 14, 1, 10, 5, 12, 22, 3, 8, 16, Елисавета Багряна 15, 9, 6, 5, 8, 16, 10, 14, 3а, 12, 13, 4а, 1, 7, 3, 4, 2, Емил Марков 8, 12, 6, 10, 1, 2, 14, 4, 3, 20, 16, 26, 18, 24, 22, 28, 12, 87, 77, 46, 83, 22, 67, 42, 40, 71, 85, 44, 81, 38, 79, 69, 48, Жельо Демиревски 30, 18, 38, 13, 7, 15, 20, 26, 9, 32, 34, 34а, 22, 11, 40, 24, 28, 16, 36, 42, 8, 1, 5, 6, 10, 14, 3, 2, 12, 4, Иван Банков 2, 10, 6, 1, 5, 14, 8, 3, 12, 16, 4, Иван Момчилов 3, Игнат Барбар 3, 9, 5, 7, 1, Индустриална Складово Помещение, 12, Йоаким Осоговски 2, Крум Зарев 17, 1, 7, 11, 2, 13, 9, 3, 5, 59, 69, 31, 67, 43, 61, Стоп. Постройка, 47, 39, 51, 53, 65, 57, 60, 33, 49, 37, 35, 77, 63, 55, 41, 29, 45, Лозенски Механи, ПИ 41112. 214. 59, Лозенско Дере, Любчо Кечев 12, М-Ст Кандило, ПИ 050062, М-Ст Кандило, ПИ 41112. 50. 63. 1, Малчика 1, 3, 7, махала Корубанска, Местност Влахов Дол вила №15, вила №12, Бунгало, 37, 65, Парцел VI-4, 36а, 16, 67, Барака, Местност Гола Велика . ., 717 вила, Фургон, Бунгало, вила, вила №412, Местност Гърлянски Черешарник 2, 24б, 37, 16, 29, 12, 21, 28, 39, 19, 1а, 26, 23, 22, 4а, 28 А, Местност Динката Стоп. Постройка, вила, къща, къща, къща, къща, Местност Кандило, Местност Кандило ПИ 050199, Местност Лозенски Механи 1, 27, 58, 8, 20б, 6, 2, 55, 15а, 7, 22, 5, 20, 4, 9, 21, 23, 10, 18, Могилата, Никола Атанасов 15, 13, 9, 12, 5, 4, 1, 2, 3, 10, 6, Николай Рукавишников 3, 5, 11, 6, 7, 9, 4, 1, 2, Петър Берон 46, 46, Петър Ников 3-Б, 3, 3б, ПИ №41112. 10. 107 М-Ст Могилата, Прогона, Румена Войвода, Сердика 4, 1, Соволска 1, 5а, 38, 36, 27б, Поща, 8, къща, 32, 6, Цех, 31, 48, 30, Работилница, 25, къща, 17а, 1а, 27, 11а, 33, 35, 16а, 39, Работилница, 22, 34, Цех, Спартак Разсадник, Стоп. Постройка, Кладенец, Помпа, 61, Къпалня, УПИ III-7156, Кв. 398, УПИ VII Кв. 91 А, Цвятко Радойнов 3, 4, 2,  Бар, Цех, Авт. База

На 11.01.2021 г. /09:31 – 11:30 ч./ –  Лозно: ПИ 030204 М. Кочине, Васил Левски 4, 5, 11, 2, 10, 1, 6, 7, 9, 3, 1, Георги Бенковски 5, 4, 7, 1, 9, 3, 8, Даскал Димитрий 4, 1, 4, 2, 6, 8, 5, Димитър Каляшки 18, 10, 21, 6, 42, 13, 2, 27, 11, 34, 24, 28, 7, 50, 33, 8, 14, 36, 17, 4, 12, 19, 32, 35, 40, 25, 5, 22, 16, 46, 26, Дрин 4, 2, Емил Шекерджийски 2, 1, 5, 9, 4, 7, 3, 11, Йорданка Николова 2, 4, Китка 27, 7, 29, 31, 10, 14, 8, 15, 3, 2, 35, 9, 20, 5, 23, 13, 11, 19, 25, 33, 4, 6, 17, 18, 16, махала Кепазка 3, 2, 1, 1а, махала Корубанска, Местност Азна 3, Местност Долбин, ПИ 000129, Местност Кочине 2, 1, вила, Местност Лозенски Механи 1, Местност Лозище 7, 5, Местност Орачето, Местност Пладнище, Местност Под Селото, Местност Разкръсе, Местност Стари Лозя Скз Лозно, Местност Стрелбище, Местност Стрелбището, Осогово 4, 2, 6, 3, 7, 16, 22, 18, 31, 24, 33, 25, 14, 9, 16, 11, 28, 21, 3, 17, 13, 30, 20, 27, 12, 29, 10, 5, 23, 19, 15, 7, Паисий Хилендарски 4, 20, 9, 13, 14, 5, 10, 12, 6, 11, 3, 7, ПИ 44183. 15. 34, М-Ст Стрелбище, Под Селото, Свети Илия, Слатина-026005, Стадиона 6, Стефан Караджа 30, 28, 32, 45, 14, 15, 43, 35, 19, 26, 17, 41, 27, 33, 23, 25, 29, 31, 37, 12, 6, 10, 39, 47, 21, 16, 8, 18, 24, 2, 4, 9, 1, 5, Стопански Двор, Стоян Лудев 17, 4, 11, 10, 7, 2, 14, 6, 3, 15, 19, 12, 5, 20, 21, 8, 13, 23, 1, 9, Стрелбището, Топила, Топилата ПИ 030042, УПИ XI-223 Кв. 21, УПИ Іх Стопански Двор, Христо Ботев 11, 3, 7, 1, 4, 9, 5, Цанко Церковски 22, 37, 34, 14, 19, 2а, 6, 2, 40, 29, 23, 1, 27, 32, 7, 13, 24, 15, 21, 33, 9, 8, 16, 12, 18, 4, 28, 3, 30, 36, 25, 42, 26, 17, 14, Четиринадесети Май 30, 7, 1, 17, 28, 22, 6, 55, 3, 5, 12, 18, 19, 15, 16, 2, 9, 4, 24, 20, 26, 2 Цех, 11, 6а, 8, 21, 10, 90, 98, 116, 28, 106, 55, 29, 120, 65, 118, 104, 84, 78, 75, 83, 110, 96, 69, 77, 100, 97, 114, 99, 92, 89, 79, 73, 31, 108, 93, 86, 112, 102, 88, 87, 81, 95, 94, 82, 51, 53, Оптичен Шкаф, 74, 65, 39, 29, 69, 23, 57, 31, 21, 35, 27, 43, 76, 36, 61, 32, 37, 72, 80, 55, 41, 64, 68, 49, 52, 25, 78, 48, 40, 44, 38, 70, 34, 45, 62, 46, 63, 42,  Цех, Цех

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 13:31 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Търновлаг: Васил Йорданов 20а, 12, 2, 20, 16, 10, 14, 8а, 8, 6, 14а, 18, Иван Андонов 14, 12, 4, 8, 3а, 9, 16, 7, 13, 21, 15, 19, 11, 3, 10, 17, 6, 2, 5, Кирил Тонев 15, 13, 9, 3, 7, 1, Лиляна Димитрова 33, 14, 13, 28, 6, 9, 21, 31, 27, 39, 43, 7, 4, 18, 45, 19, 11, 41, 47а, 8, 29, 1 Цех За Олио, 20, 37, 23, 26, 16, 22, 2, 24, 15, 10, 17, М-Ст Над Селото, ПИ 73691. 5. 8, Мата Стоименова 11, 7, 17, 16, 4, 19, 8, 9, 5, 15, 6, Местност Голяма Нива, Местност Шамака, Осогово 1, 3, 2, Партизанска 19, 3, 15, 13, 11, 21, 7, Стоян Стоименов 22, 11, 5, 14, 23, 8, 20, 10, 21а, 3, 2, 13, 1, 15, 17, 21, 7, 6, 1а, 18, 16, 12, 9, 19, 4, Струма 2, 10, 4, 12, 5, 3, 7, 6, 1, 8, 2а, Трети Март 3, 5, 1,  Складова База, Дърводел. Работилница, Магазин

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Багренци: Александър Стамболийски 5, 6, 2, 7, 1, 3, 4, Андон Разсипийски 2, 3, 4, Бандерата, Бачо Киро 14, 12, 1, 20, 3, 10, 16, 4, 2, 18, 8, 22, 9, 5, 7, Васил Коларов 1, 13, 18, 8, 26, 23, 20, 17, 22, 24, 14, 7, 16, 15, 19, 2, 29, 25, 21, 1, 11, 12, Васил Левски 3, 4, 2, 1, Васил Петлешков 4, 2, Георги Бенковски 1, 7, 4, 5, 9, 3, 2, 21, 15, 17, 19, 13, Георги Димитров 11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 13, 10, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1, Георги Зеленков 2, 8, 4, 16, 12, 6, 14, 9, 1, 13, 2, 11, 7, 3, 10, 15, 5, Георги С. Раковски 6, 5, 10, 3, 1, 7, 8, 4, 2, 21, 16, 11, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17, Григор Чергов 13, 6, 5, 1, 2, 11, 7, 9, 8, 12, 4, 10, 14, Дим. Разсипийски 3, 8, 5, 1, 2, 10, 6, 4, 7, Димитър Каляшки 18, 4, 25, 17, 23, 10, 6, 15, 13, 16, 19, 21, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5, Дядо Иван Самоволеца 1, 6, 8, 3, 2, 4, Емил Шекерджийски 2, 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3, Землище на С. Багренци и С. Граница, Иван Вазов 4, 2, 1, извън регулация, Ильо Войвода 12, 2, 9, 11, 19, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 17, 7, Йордан Каймакански 4, 6, 11, 13, 15, 5, 1, 3, Кирил Орловски 12, 14, 16, 11, 18, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 8, 6, 2, 3, Криволак 3, 2, 5, 9, 10, 1, 13, 6, 8, 4, Крум Джиджински 4, Любен Каравелов 2, 6, 5, 4, М-Ст Друмо, ПИ 009072, Местност До Селото, Митко Палаузов 17, 7, 10, 15, 9, 11, 13, 3, 5, 6, 8, Осогово 5, 5, 1, 7, Паисий Хилендарски 6, 2, 5, 3, 4, 9, 7, 1, Панайот Волов 6, 1, 3, 4, 2, Панайот Хитов 2, 4, 6, 8, Райна Княгиня 4, 6, 2, 1, Рила 2, Руен 13, 11, Румена Войвода 4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1, Стара Планина 18, 16, 1, 15, 7, 4, 2, 9, 5, 13, 10, 6, 20, 11, 12, 3, Стефан Караджа 3, 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4, Струма 15, 3, 13, 5, 11, 1, Тодор Каблешков 6, 5, 1, 3, 4, 7, УПИ IV-331, Кв. 42, Харалампи Разсипийски 9, 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4, Христо Ботев 6, 4, 9, 8, 15, 12, 21, 19, 18, 14, 13, 3, 11, 16, 1, 10, 5, 17, Шипка 2,  Поща, Склад, Магазин, Фурна, Сладкарски Цех, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят. Работилница, Детска Градина, Кафе, Тзс, местност Бахчата

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Берсин: Напоителни С-Ми Струма-Места Еад

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гирчевци: Александър Стамболийски 11, 12, 13, 21, 3, 15, 17, 23, 9, 1, 7, 5, 25, 19, 38, 6, 2, 27, 12, 31, 14, 33, 25, Васил Коларов 25, 22, 30, 6, 1, 20, 10, 27, 5, 4, 18, 16, 7, 28, 15, 8, 17, 26, 14, 3, 13, 12, 8, 36, 32, 26, 34, Димитър Каляшки 16, 15, 9, 5, 3, 16, 14, 12, 1, 8, 15, 7, Иван Вазов 1, 4, 3, 2, Марин Дринов 4, 12, 8, 5, 1, 9, 3, 7, 2, Никола Вапцаров 6, 2, 12, 4, 10, 8, Христо Ботев 19, 24, 15, 7, 2, 10, 11, 22, 3, 13, 21, 9, 57, 6, 5, 23, 15

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горна Гращица: 16198. 54. 18, Александър Димитров Язовир, Антон Иванов 12, 10, Болшевик 10, Двадесет и Трети Септември 6, 5, Девети Май 11, 9, Девети Септември 7, Дрин 8, 2, 4, Изгрев 1, 2, Ленин 50, 46, 44, 39, 40, 43, 53, 38, 36, 37, 49, 47, 45, 42, 51, Любен Каравелов 4, 2, 15, 10, 1, 9, 13, 47, 11, 14, 7, 8, 3, 49, 5, 6, Местност Заечки Камик, Опълченска 10, 18, 9, 8, 12, 3, 4, 2, 20, 14, 37, 6, 16, 1, ПИ 062005, Хаджи Димитър 8, 2, 4, 7, 10, 5, 6, 9, 1, Христо Ботев 2, 4, Цар Симеон 1, 3, 5, 2, Юри Гагарин 45, 54, 56, 55, 47, 37, 60, 36, 48, 44, 50, 40, 34, 58, 57, 28, 46, 38, 30, 43, 52, 42, 32, 39,  Мандра

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Гращица: Александър Стамболийски 1, Васил Левски 6, 5, 7, 2, 3, 15, 1, 11, 4, 8, 13, Владимир Ил. Ленин 6, 12, 13, 10, 8, 15, 7, 4, 3, 9, 5, 11, 16, 1, 18, 14, Георги Димитров 13, 17, 5, 9, 4, 11, 6, 8, 2, Георги Кирков 13, 6, 4, 11, 2, 10, 7, 1, 5, 9, 8, 3, Девети Септември 19, 7, 11, 12, 27, 8, 16, 5, 25, 26, 4, 20, 14, 9, 15, 29, 6, 23, 24, 21, 17, 2, 6а, 31, 10, 18, 1, Иван Вазов 15, 5, 1, 3, 17, 11, 9, Иглика 1, 9, 6, 2, 4, Лиляна Димитрова 9, М-Ст Сухата Чешма, ПИ 22071. 9. 50, Местност Дупките, Местност Ридо, Митко Палаузов 5, 7, 2, 1, 3, 4, 6, Оборище 2, 6, 3, 1, 5, 7, Първи Май 3, 1, Реката, Румена Войвода 5, 1, 7, 9, Свилен Русев 2, 3, 4, 6, Свобода 3, 6а, 2, 5, 7, 1, 6, 4, Стефан Караджа 4, 1, 3, 5а, 5, 2, Христо Ботев 1, 7, 6, 3, 4, 5, 2, 8, Шипка 1, 3, 10, 2, 8, 6, 4,  къща, Магазин

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Жабокрът: Александър Стамболийски 18, 5, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 17, 3, 26, 14, 31, 23, 32, 38, 1, 36, 30, 25, 8, 4, 27, 29, 2, 7, 5, 34, 21, 24, 22, Бузлуджа 11, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 3, Васил Коларов 5, 1, 14, 13, 20, 19, 10, 24, 25, 22, 11, 12, 16, 9, 21, 23, 6, 7, 18, 2, 15, 17, Васил Левски 21, 12, 23, 6, 20, 14, 17, 1, 9, 11, 10, 22, 18, 16, 29, 8, 7, 4, 5, 24, 26, 35, 39, 31, 29, 34, 32, 43, 28, 41, Девети Септември 15, 2, 24, 12, 17, 4, 21, 27, 11, 20, 10, 6, 9, 28, 3, 23, 26, 1, 14, 19, 8, 7, 5, 25, 13, 16, 22, 18, 58, 60, 41, 45, 56, 54, 47, 43, 52, 37, 36, 33, 40, 31, 10, 39, 41, 34, 46, 48, 38, 44, 35, 32, 42, 50, 30, Еделвайс 1, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 9, 4, Ивайло 2, 5, 8, 3, 4, Иван Вазов 18, 15, 5, 4, 6, 11, 8, 16, 1, 2, 5, 13, 14, 10, 18, извън регулацията къща, Скз Жабокът, 1, 6, 4, 3, 5, 2, Калоян 1, 3, Местност Върбата, Оборище 5, 3, 1, Овощарска 2 къща, 3, 54, 1, 5, Осми Март 2, 10, 6, 4, Осогово 2, 4, Пауталия 10, 7, 17, 15, 9, 6, 11, 5, 12, 3, 13, 8, 2, 9, 11, Плиска 10, 5, 15, 9, 1, 7, 8, 13, 4, 12, 29, 24, 4, 26, 28, 25, 14, 22, 27, 31, 21, 16, 20, 23, 18, Помпулузки Бахчи, Средец 7, 9, 5, 6, 3, 4, 1, Струма 9, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 5, 12, 1, 4, 2, Суха Река 1, 8, 14, 6, 12, 10, 16, Христо Ботев 21, 13, 15, 19, 6, 4, 21, 18, 16, 25, 1, 23, 9, 8, 3, 2, 10, 17, 12, 5, 11, 14, 7, Шипка 11, 7, 8, 10, 12, 9, 6, 1, 2, 4,  Магазин, Кафе, Цех, Магазин, Магазин, Детска Градина

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Катрище: Боян Колев 1, 2, 3, 8, 6, 5, 4, 9, 10, 7, Васил Коларов 4, 6, 8, 2, 14б, 11, 10, 3, 13, 12, 1, 16, 7, 15, 14, 9, Васил Левски 4, 5, 3, 1, 2, Девети Септември 4, 2, Димитър Каляшки 5, 50, 4, 7, 13, 19, 18, 9, 46, 26, 3, 10, 38, 22, 15, 25, 32, 48, 1, 23, 12, 42, 8, 24, 17, 6, 11, 20, 28, 52, 16, 34, Здравка Сапунджийска 2, 10, 6, 7, 8, 12, 3, Капитан Петко Войвода 5, 3, 1, 2, Местност Валого, Местност Забел 3, 5, 6, 4, Мир 6, 4, 3, 1, 2, Млада Гвардия 5, 1, 7, 6, 2, 4, 3, Могила 4, 5, 8, 2, 10, Първи Май 9, 1, 3, 11, 2, 14, 10, 13, 4, 6, 5, 12, 8, Стефан Димитров Иванов 2, 1, 5, 18, 9, 15, 6, 13, 4, 3, 14, 10, 11, Стоил Колев 15, 17, 6, 16, 13, 7, 5, 14, 1, 10, 12, 8, Странджата 19, 12, 26, 14, 21, 1, 29, 15, 8, 18, 5, 4, 13, 25, 27, 22, 7, 17, 2, 16, Хаджи Димитър 9, 12, 13, 8, 11, 6, 5, 2, 7, 1, 3, Христо Ботев 8, 3, 1, 4, 7, 2, 6, 5, Червена Армия 9, 24, 26, 21, 8, 5, 30, 13, 12, 14, 4, 11, 6, 17, 34, 3, 12а, 10, 15, 19, 1, 2,  Стопански Двор, Казани, Читалище, къща, Кафе, Магазин, Кметство

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Нови Чифлик: Бивш Стопански Двор, Борис Тасев 16, 20, 7, 28, 4, 12, 18, 26, 10, 22, 11, 30, 6а, 14, 15, 1, 6, 5, 3, 17, 24, Васил Левски 24, 14, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 22, 30, 11, 26, 8, 20, Владимир Заимов 5, 7, 2, 4, 1, 3, 6, Девети Септември 17, 19, 13, 10, 12, 8, 14, 4, 9, 16, 15, 2, 6, 20, 7, 18, 1, Иван Вазов 11, 6, 2, 17, 15, 7, 8, 5, 1, 9, Никола Вапцаров 9, 6, 16, 8, 11, 17, 14, 15, 12, 1а, 1, 18, 7, 4, 13, 3, 2, Паисий Хилендарски 6, 10, 5, 4, 8, 7, 3, 1, 2, Панайот Волов 3, 1, 4, 2, УПИ Ix-142, Кв. 15, Хаджи Димитър 13, 2, 9, 16, 5, 15, 17, 1, 7, Христо Ботев 15, 6, 8, 3, 4, 1, 2, Христо Смирненски 8, 18, 4, 3, 16, 2, 1, 10, 12

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Таваличево: Атанас Малинов 9, 1, 16, 15, 10, 22, 11, 3, 2, 4, 6, 7, 5, 14, 8, 13, Васил Демиревски 11, 15, 7, 14, 8, 10, 6, 13, 4, 3, 1, 2, Васил Левски 2, Велин Богданов 8, 7, 10, 5, 6, 2, 1, 3, Виден 2, 10, 4, 1, 8, 12, 6, Георги Димитров 49, 45, 29, 31, 30, 20, 51, 32, 24, 23, 55, 36, 37, 41, 53, 34, 26, 39, 22, 35, 25, 33, 43, 47, 12, 17, 10, 16, 7, 13, 15, 14, 5, 8, 11, 4, 9, 71, 20, 56, 60, 65, 46, 40, 69, 38, 50, 59, 48, 58, 67, 44, 61, 54, 42, Григор Манев 1, 4, 8, 7, 3, Девети Септември 10, 11, 2, 18, 7, 4, 14, 19, 12, 13, 6, 5, 9, 21, 16, 17, 20, 8, 3, 15, 1, 36, 34, 32, 41, 23, 37, 33, 24, 30, 43, 25, 39, 40, 38, 31, 26, 29, 35, Димитър Благоев 41, 43, 39, 45, 37, 6, 1, 23, 4, 29, 2, 37, 10, 9, 15, 31, 13, 45, 27, 19, Еверест 2, 10, 3, 8, 4, 1, 84, 6, Иван Калфин 9, 7, 3, 5, 1, Искър 7, 5, 1, 3, Кирил Мазнев 9, 3, 4, 2, 10, 8, 12, 5, Кирил Николов-Странджата 4, 3, 1, 9, 7, 2, Кокиче 3, 5, 2, 1, Костадин Чесновски 12, 21, 8, 10, 18, 1, 16, 13, 17, 14, 19, 9, 11, 19, Ленин 9, 13, 10, 24, 8, 3, 12, 31, 15, 2, 29, 5, 14, 27, 26, 1, 22, 25, 4, 11, 17, 16, 28, 31, 21, 29, Мусала 4, 2, Осогово 2, 4, Пирин 1, 2, 4, Рила 1, Скз Таваличево, 3, Руен 2, 1, 3, 4, Станке Димитров 22, 17, 18, 16, 23, 20, 24, 21, 28, 13, 6, 5, 1, 11, 7, 9, 8, 4, 30, 39, Стефан Димитров 26, 2, 10, 15, 3, 11, 9, 36, 30, Страцин 3, 2, Струма 3, 4, 1, 2, УПИ Ix-63, Кв. 16, Харалампи Аничкин 7, 8, 16, 11, 17, 10, 24, 13, 4, 1, 5, 15, 12, 26, 3, 6, 14, Харалампи Митов 10, 18, 8, 16, 7, 14, 12, 5, 1, Христо Ботев 8, 4, 11, 1, 2, 19, 6, 7, 15, 5, 3, 9, 13, Христо Манев 6, 7, 11, 1, 3, 15, 4, 5, 13, 8, 17, 19, 10, Юри Гагарин 3, 7, 1, 9, 6, 4, 11, 8, 10,  Пунк, Кръчма, Стопански Двор

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Цървеняно

На 12.01.2021 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Гирчевци: Александър Стамболийски 11, 12, 13, 21, 3, 15, 17, 23, 9, 1, 7, 5, 25, 19, 38, 6, 2, Васил Коларов 25, 22, 30, 6, 1, 20, 10, 27, 5, 4, 18, 16, 7, 28, 15, 8, 17, 26, 14, 3, 13, 12, Димитър Каляшки 16, 15, Марин Дринов 4, 12, 8, 5, 1, 9, 3, 7, 2, Никола Вапцаров 6, 2, 12, 4, 10, 8, Христо Ботев 19, 24, 15, 7, 2, 10, 11, 22, 3, 13, 21, 9, 57, 6, 5, 23

На 12.01.2021 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Долна Гращица: Александър Стамболийски 1, Васил Левски 6, 5, 7, 2, 3, 15, 1, 11, 4, 8, 13, Владимир Ил. Ленин 6, 12, 13, 10, 8, 15, 7, 4, 3, 9, 5, 11, 16, 1, 18, 14, Георги Димитров 13, 17, 5, 9, 4, 11, 6, 8, 2, Георги Кирков 13, 6, 4, 11, 2, 10, 7, 1, 5, 9, 8, 3, Девети Септември 19, 7, 11, 12, 27, 8, 16, 5, 25, 26, 4, 20, 14, 9, 15, 29, 6, 23, 24, 21, 17, 2, 6а, 31, 10, 18, 1, Иван Вазов 15, 5, 1, 3, 17, 11, 9, Иглика 1, 9, 6, 2, 4, Лиляна Димитрова 9, Местност Дупките, Местност Ридо, Митко Палаузов 5, 7, 2, 1, 3, 4, 6, Оборище 2, 6, 3, 1, 5, 7, Първи Май 3, 1, Реката, Румена Войвода 5, 1, 7, 9, Свилен Русев 2, 3, 4, 6, Свобода 3, 6а, 2, 5, 7, 1, 6, 4, Стефан Караджа 4, 1, 3, 5а, 5, 2, Христо Ботев 1, 7, 6, 3, 4, 5, 2, 8, Шипка 1, 3, 10, 2, 8, 6, 4,  къща, Магазин

На 12.01.2021 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Жабокрът: извън регулацията Скз Жабокът

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Берсин: Александър Стамболийски 2, 6, 4, 3, 5, Асен Златаров 7а, 2, 7, 6, 5, 3, 11, 9, 4, Бузлуджа 6, 1, 7, 5, 3, 2, Васил Коларов 4, 2, 1, 8, Васил Левски 11, 7, 5, 9, 1, 8, 10, 6, 2, Вола 2, 5, 7, 1, 3, Възраждане 6, Георги Димитров 22, 70, 38, 49, 47, 8, 34, 7, 27, 10, 16, 3, 50, 63, 65, 24, 28, 51, 23, 31, 44, 59, 52, 4, 58, 42, 30, 53, 64, 1, 72, 36, 20, 41, 21, 18, 62, 54, 33, 17, 13, 11, 39, 9, 15, 43., 45, Георги Зарев 5, 3а, 4, 2, Георги Раковски 2, 3, 4, 1, 39, Гоце Делчев 8, 6, 2, 4, Димитър Благоев 20, 12, 16, 8, 14, 13, 5, 10, 17, 15, 7, 2, 1, 6, 4, 9, 3, Димитър Каляшки 9, 7, 1, 3а, 2, 6, 3, Иван Вазов 1, 2, 3, 5, извън регулация къща, Козлодуй 5, 7, 10, 6, 4, 12, 13, 15, 8, Комунизъм 3, махала Стубела, Полет 2, 1, Първи Май 4, 3, 2, Свобода 40, 13, 9, 5, 26, 20, 16, 17, 7, 48, 3, 11, 8, 24, 15, 2, 38, 1, 32, 46, 44, 28, 36, 14, 4, 42., 42, София 5, 14, 9, 6, 1, 12, 6а, 7, 2, 4, Хаджи Димитър 5, 14, 18, 6, 8, 1, 2, 9, 12, 11, 20, 15, 3, 16, Христо Смирненски 2, 1, 9, 12, 10, 8, 4, Чавдар 6, 8, 5, 4, 9, 2, 1, 10,  Магазин, къща, Стоп. Двор, Хранителни Стоки, Поща, Магазин и Работилница, База

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Граница: V-188, Кв. 47, Антим Първи 3, 1, 7, 9, 5, 13, 11, Арда 5, 9, 7, 6, 8, 3, 1, Бачо Киро 9, 15, 5, 7, 13, 4, 3, 2, 11, 6, Беласица 3, 1, 2, 4, Вела Пеева 9, 5, 7, 6, 4, 2, 1, Вола 5, 4, 1, 3, 6, Дъбо, Искър 3, 10, 2, 6, 4, 14, 12, 5, 8, 7, 1, Йорданка Николова 3, 1, Кирил Самоволски 12, 28, 16, 2, 4, 5, 30, 32, 40, 27, 44, 46, 29, 22, 48, 34, 19а, 3, 18, 25, 19, 13, 23, 52, 7, 24, 15, 1, 14, 42, 21, 38, 6, 11, 9, 36, Лиляна Димитрова 2, 1, Любен Каравелов 2, 4, 8, 10, Манастир Света Лука, Места 10, 6, 2, 8, Местност Клетвата, Местност Манастира, Местност Ридо, Местност Шамака, Мусала 6, 10, 2, 8, Неофит Рилски 22, 15, 20, 18, 26, 7, Нов Живот 7, 1, 2, 5, 3, Осми Март 12, 4, 7, 10, 6, 2, 8, Осоговска 32, 2, 12, 16, 11, 10, 26, 19, 20, 3, 5, 15, 9, 6, 34, 24, 18, 1, 28, 4, 17, 22, Панайот Волов 7, 12, 10, 26, 8, 16, 30, 9, 11, 2, 1, 6, 18, 5, 24, 20, 22, 14, 4, Партизанска 8, 29, 31, 13, 37, 18, 19, 6, 14, 9, 26, 17, 33, 39, 10, 22, 16, 12, 4, 5, 27, 35, 15, 20, 34, 21, 2, 1, 3, 28, Пенчо Славейков 19, 51, 32, 42, 46, 47, 45, 30, 34, 55, 36, 53, 49, 38, 44, 7, 24, 9, 26, 1, 31, 15, 65, 23, 28, 11, 20, 13, 8, 41, 37, 5, 22, 4, 6, 43, 3, 19, 17, 33, 14, 25, 29, 10, 21, 27, ПИ №523, Кв. 61, Пионерска 30, 32, 6, 47, 7, 11, 36, 24, 13, 38, 18, 52, 17, 42, 1, 16, 62, 10, 56, 29, 50, 3, 25, 28, 35, 22, 12, 58, 46, 68, 60, 40, 66, 2, 48, 44, 64, 54, 15, 51, 43, 49, 53, 57, 72, 66, 59, 70, 68, Пирин 3, 2, 1, Пролет 22а, 2, 20, 18, Първи Май 4, 1, 3, 6, 5, Рила 1, 4, 2, 3, Руен 5, 1, Славянска 3, 7, 2, 15, 1, 13, 4, Стефан Караджа 9, Стопански Двор, Струма 3, 2, 4, 1, 5, Филип Тотю 6, 2, 4, 20, 1, Хаджи Димитър 9, 6, 1, 4, 2, 7, 3, 11а, 10, Харалампи Аничкин 31, 69, 92, 76, 80, 82, 74, 88, 70, 79, 71, 78, 85, 83, 94, 81, 77, 73, 72, 61, 60, 58, 55, 56, 68, 1, 54, 27, 49, 33, 22, 14, 45, 25, 36, 19, 48, 6, 13, 18, 26, 44, 51, 68, 9, 34, 32, 11, 52, 15, 31, 7, 23, 40, 8, 43, 37, 30, 20, 24, 46, 21а, 28, 38, 39, 4, 41, 53, 47, 2, 35, 50, Христо Ботев 9, 3, 5, 1, 13,  Цех, Складова База, Здравна Служба, Склад, Магазин, Училище, Цех, Работилница

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кюстендил: 41112. 503. 4233 ул. Дупнишко Шосе, Белият Камък 3, 5, 11, 23, 10, 9, Павилион За Охрана, 15, 2, 13, 31, 22, 27, 9 А, 24, 6, 1, 8, 7, 30, 14, 12, 4, Дупнишко Шосе 6, Кокиче, Местност Самали Баир 31, 32а, Местност Хисарлъка 29, Станкевско Шосе 5, 6 Работилница, 6, Цар Освободител 115,  УО

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лелинци: Васил Левски 34, махала Горна

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Пиперков Чифлик: Васил Коларов 1, 7, 11, 13, 3, 9, 5, Васил Левски 42, 21, 37, 35, 45, 29, 60, 52, 33, 27, 48, 58, 30, 40, 36, Работилница- Зеленчуци, 43, 54, 38, 25, 46, 47, 23, 34, 41, 50, 32, 31, 56, 25, 19, 13, 50, 9, 16, 12, 15, 18, 11, 24, 28, 86, 17, 48, 10, 20, 30, 22, 8, 1, 10, 12, 2, 11, 4, 3, 6, Владимир Заимов 1, 2, 4, Гео Милев 2, 10, 4, 7, Георги Димитров 32, 24, 43, 28, 35, 26, 39, 22, 37, 41, 1, 27, 14, 7, 15, 29, 12, 10, 4, 25, 16, 28, 8, 18, 33, 2, 6, 9, 31, 19, 23, 21, 20, 13, 49, 65, 75, 73, 54, 44, 56, 58, 50, 40, 38, 42, 46, 63, 67, 62, 47, 32, 61, 53, 48, 59, 34, 52, 51, 36, 45, Димитър Каляшки 11, 5, 6, 3, 12, 1, 8, 10, 2, 16, 18, 4, 14, 24, 18, 26, 20, Работилница, Зинови Григоров 4, 2, Иван Вазов 7, 1, 3, 10, 9, 4, 2, 8, 6, 12, Ильо Войвода 6, 11, 5, 9, 3, 7, 4, 2, Йорданка Николова 2, 3, 1, Кирил и Методий 4, 10, 8, 6, 12, 2, Крум Стоянов 2, 17, 6, 10, 5, 9, 7, 15, 13, 8, 12, Ленин 22, 11, 18, 9, 38, 25, 15, 35, 12, 24, 5, 30, 36, 27, 31, 10, 14, 40, 62, 33, 16, 19, 21, 17, 20, 7, 44, 29, 42, Лиляна Димитрова 16, 8, 9, 3, 14, 10, 5, 7, 4, 18, М-Ст Бурназо, ПИ 56378. 9. 106, махала Дядо Манова 3, 1, Бунгало, 5, Местност Друмарката, Местност Друмката, Местност Капинката, Местност Кьошко, Митко Палаузов 6, 8, 4., 1, 2., . ., 5, 3, 6, Нов Живот 5, 3, 1, 9, 11, Отец Паисий 8, 1, 7, 4, 2, 5, 3, 6, Пенчо Славейков 1, 4, 2, ПИ 56378. 24. 29, М-Ст Кьошко, ПИ 56378. 6. 10, М-Ст Друмарката, Руен 3, УПИ I-270, Кв. 31, Хаджи Димитър 3, 4, 8, 5, 6, 2, 8а, 3, 8, Харалампи Аничкин 1, 2, 4, Христо Ботев 51, 4, 21, 39, 51, 11, 17, 29, 19, 2, 6, 45, 47, 18, 25, 33, 14, 41, 22, 53, 13, 49, 12, 1, 16, 9, 7, 31, 35, 8, 15, 27, 43, 23, Христо Смирненски 2, 9, 3, 1, Юри Гагарин 2, 12, 7, 16, 4, 6, 3, 10, 1, 8, 5, 9,  Склад, Поща, Детска Градина, Храм

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сажденик: махала Златанска

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Слокощица: XII-394, Кв. 31, Александър Димитров 41, 37, 38, 36, 39, 55, 53, 49, 43, 40, 31, 33, 25, 51, 32, 57, 30, 34, 44, 59, 46, 29, 47, 42, 26, Ален Мак 6, 5, 4, 7, 2, 8, 3, 1, Бачо Киро 5, 6, 2, 1, 3, 4, Васил Коларов 14, 7а, 2, 16, 8, 10, 12, 5, 3, 4, 6, Васил Левски 22, 8, 52, 36, 4, 5, 11, 42, 54, 24, 1а, 30, 32, 50, 3, 21, 9, 16, 28, 38, 14, 48, 34, 12, 19, 40, 13, 25, 44, 23, 17, Генерал Заимов 4, 1, 5, 6, 3, Гео Милев 2, 4, Георги Бенковски 15, 10, 13, 4, 11, 3, 14, 1, 12, 9, 2, Георги Димитров 12, 15, 7, 13, Георги С. Раковски 13, 8, 1, 5, 3, 9, 7, 2, 10, 6, Димитър Канин 40, 30, 36, 47, 51, 38, 34, 22, 32, 45, 42, 41, 44, 39, 48, 46, Добри Чинтулов 10, 11, 3, 2, 15, 9, 7, 8, 4, 12, 14, 17, 13, 5, 6, Елин Пелин 7, 6, 1, 11, 4, 9, 5, 8, 3, 12, 3, Ефендиското, Зинови Григоров 18, 22, 10, 14, 24, 20, 12, 16, Иван Вазов 36, 26, 13, 1, 40, 38, 10, 28, 10а, 9, 12, 8, 18, 20, 30, 7, 15, 11, 5, 4, 16, 24, 6, 32, 42, 34, 22, Иван Шишман 2, 6, 4, Искър 13, 9, 11, Кокиче 3, 1, 5, Кубрат 2, 4, Любен Каравелов 2, 3, 6, 12, 8, 2а, 1а, 20, 14, 7, 18, 5, 4, 9, 10, 1, М-Ст Гранички път, ПИ 67461. 28. 8, М-Ст Цръквенци, ПИ 67461. 2. 3, М-Ст Чадъра ПИ 67461. 24. 17, Марин Дринов 8, 1, 4, 10, 6, 3, махала Селото, Местност Адата, Местност Змиярника Бунгало, Местност Кръста, Местност Мичевица, Местност Ридо, Местност Саманли Баир вила, Мусала 8, 4, 6, 10, Никола Въжаров 8, 3, 2, 6, 1, 5, 4, Орлица 12, 4, 3, 5, 6, 10, Кафе, 8, Пробуда 1, 2, Пролет 22, 28, 9, 36, 62, 35, 50, 32, 57, 47, 7, 52, 48, 26, 23, 14, 64, 39, 18, 33, 42, 46, 11, 24, 43, 37, 29, 20, 45, 19, 16, 34, 56, 58, 60, 17, 41, 40, 54, 27, 21, 66, 13, 38, 30, 25, Пролетарска 1, 4, 3, 2, Спортист 5, 7, 6, 2, 3, 10, 1, 4, Стоян Лудев 4, 7, 24, 22, 2, 18, 12, 1, 8, 9, 11, 6, 3, 10, 13, 5, 21, 20, 19, 17, Христо Ботев 19, 1, 4, 23, 2, 9, 8, 6, 7, 11, 3, 5, Христо Смирненски 13, 5, 11, 4, 9, 3, 1, 2, 7,  Мичевица, Черква, Плаж, Кафе

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Търсино

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Цървена Ябълка

На 14.01.2021 г. /13:31 – 16:30 ч./ –  Багренци: Васил Коларов 13, 18, 8, 26, 23, 20, 17, 22, 24, 14, 7, 16, 15, 19, 2, 29, 25, 21, 1, 11, 12, Васил Петлешков 4, 2, Георги Бенковски 21, 15, 17, 19, 13, Георги Димитров 11, 18, 9, 12, 4, 30, 5, 16, 15, 20, 8, 22, 24, 17, 13, 10, 26, 7, 14, 32, 3, 19, 25, 21, 28, 34, 6, 2, 1, Георги Зеленков 8, 4, 16, 12, 6, 14, 9, 1, 13, 2, 11, 7, 3, 10, 15, 5, Георги С. Раковски 21, 16, 11, 15, 24, 12, 22, 13, 18, 14, 20, 19, 17, Григор Чергов 14, Димитър Каляшки 7, 9, 3, 5, Дядо Иван Самоволеца 1, 6, 8, 3, 2, 4, Емил Шекерджийски 4, 11, 9, 6, 10, 13, 17, 5, 15, 8, 14, 12, 7, 3, Землище на С. Багренци и С. Граница, Иван Вазов 4, 2, 1, извън регулация, Ильо Войвода 9, 11, 19, 8, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 17, 7, Кирил Орловски 12, 14, 16, 11, 18, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 8, 6, 2, 3, Крум Джиджински 4, Любен Каравелов 2, 6, 5, 4, М-Ст Друмо, ПИ 009072, Осогово 5, 1, 7, Паисий Хилендарски 6, 2, 5, 3, 4, 9, 7, 1, Панайот Волов 6, 1, 3, 4, 2, Панайот Хитов 2, 4, 6, 8, Райна Княгиня 4, 6, 2, 1, Рила 2, Руен 13, 11, Румена Войвода 4, 10, 3, 6, 12, 5, 8, 7, 2, 1, Стара Планина 18, 16, 1, 15, 7, 4, 2, 9, 5, 13, 10, 6, 20, 11, 12, 3, Стефан Караджа 6, 1, 15, 16, 3, 10, 8, 4, Тодор Каблешков 6, 5, 1, 3, 4, 7, УПИ IV-331, Кв. 42, Харалампи Разсипийски 2, 6, 11, 7, 5, 9, 10, 8, 4,  местност Бахчата, Читалище, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Занаят. Работилница, Детска Градина, Кафе, Тзс

Община Невестино

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долна Козница: 22112. 500. 2

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Друмохар: М-Ст Черешарника, ПИ 23827. 4. 30, махала  Брашненица

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лиляч: V-269 Кв. 38, Булплан Инвест Оод, Местност Войника,  вила, Помпа

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Невестино, общ. Невестино: УПИ XVIII – 221 Кв. 39, I-446- За Църква, Кв. 43, VIII – 298, Кв. 37, XIV-293, Александър Стамболийски 29, 36, 9, 84, 70, 31, 52, 12, 28, 11, 32, 7, 64, 66, 45, 51, 34, 58, 56, 39, 17, 21, 14, 27, 38, 22, 13, 50, 35, 44, 62, 43, 60, 80, 42, 78, 33, 48, 86, 90, 37, 47, 19, 88, 10, 5, 4, 6, 8, 12, 7, 1, 3, Асен Златаров 2, 5, 1, 9, 11, 13, 4, 3, 7, 10, 6, 8, 12, Батак 6, 5, 3, 12, 2, Бузлуджа 1, 18, 16, 12, 14, 8, 10, Васил Левски 5, 10, 4, 3, 8, 1, 6, Владимир Поптомов 10, 4, 14, 1, 16, 2, 12, 6, 84, 82, 53, 57, 88, 76, 39, 74, 64, 80, 55, 60, 70, 78, 35, 49, 45, 72, 51, 59, 86, 66, 41, 43, 11, 54, 19, 32, 21, 20, 54б, 52, 9, 7, 5, 46, 48, 39, 38, 22, 44, 29, 27, 30, 42, 24, 28, 50, 13, 36, 40, 25, 23, Гео Милев 7, 6, 5, 4, 11, 9, 2, 3, Георги Трайков 10, 17, 26, 7, 22, 11, 16, 3, 5, 8, 24, 18, 15, 14, 1, 12, 4, 9, 19, 20, 28, 6, 13, 1, Димитър Каляшки 7, 3, 6, 2, 7а, 1, Елин Пелин 11, 12, 9, Здравец 7, 11, 3, 8, 9, 5, 6, 4, 10, 1, 5, Земен 12, 10, 4, 14, 6, 2, 8, Кокиче 3, 1, 12, 14, 6, 4, Максим Горки 3, 5, 2, махала Развигорска 2, 18, 1, 4, 19, 8, 7, 21, 17, 9, 12, 18, махала Разсолкова, махала Синорска 2, 17, Местност  Доло, ПИ 007043, Местност Дренето, Митко Палаузов 15а, 14, 23, 15, 19, 9, 25, 29, 4, 12, 27, 3, 21, 13, 16, 2, 11, 8, 5, 1, 7, Никола Вапцаров 9, 1, 4, 90, 2, 6, 10, ПИ 394 Невестино, ПИ 51216. 100. 74, Пробуда 17, 11, 15, 13, Първи Май 24, 6, 21, 4, 9, 46, 42, 25, 30, 27, 3, 15, 20, 28, 14, 11, 7, 31, 38, 1, 18, 34, 12, 16, 8, 2, 5, 10, 36, 19, 23, 40, 32, 17, Струма 10, 1, 3, 13, 7, 6, 12, 11, 8, 5, 15, 9, 4, 19, УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22, Хаджи Димитър 3, 5, 10, 7, 9, 3, 6, 8, 4, 1, 2, Хан Аспарух 10, 21, 37, 22, 27, 49, 16, 43, 6, 25, 29, 14, 17, 39, 47, 20, 8, 12, 41, 23, 31, 19, 1, 7, 9, 11, 2, 5, 3, Христо Ботев 4, 8, 12, 10, 6, Юрий Гагарин 24, 13, 26, 18, 14, 12, 9, 17, 10, 8, 36, 4, 22, 39, 32, 15, 30, 28, 3, 2,  Разсадник, Разсадник, Цех, Архив, Фурна

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Неделкова Гращица

На 12.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:31 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Четирци: М. Топилата, махала Ямен, УПИ VI-127 Кв. 15,  къща

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ветрен, общ. Невестино: махала  Агушка, махала  Дамянска, махала  Капралска, махала  Ковачевска, махала  Новаковска Помпа, махала  Ризовци, махала  Смиленска

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Длъхчево-Сабляр: махала  Милчовска, Местност Орехчето

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Друмохар: 010015, 013004, 500274, махала  Ангеловци, махала  Джоганска, махала  Табачка, махала  Таушанска, Местност Сврътките

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Еремия: М-Ст Разкръстницата, махала Брезалийска, махала Бумбарска, махала Влашка, махала Геровска, махала Гугушанска, махала Златковска, махала Ивановска, махала Керелска, махала Ковачка, махала Костовска, махала Лесовска, махала Манчовци, махала Марковска, махала Мурджовска, махала Мухтийска, махала Пенковска, махала Рекалска, махала Сарамандовци, махала Секалска, махала Стаменковци, махала Стойковска, махала Тинтилиговска, махала Тотевска, махала Фудулска, махала Цинцовска, махала Цоцоманска, махала Чифличка, махала Чукардова, махала Шопска, махала Щърбевци, махала Якимовска, махала Яновска

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Згурово: УПИ VII, Кв. 11,  вила

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ваксево: №024084, Александър Стамболийски 87, 73, 101, 17, 37, 43, 24, 20, 22, 34, 83, 26, 69, 97, 59, 89, 53, 36, 61а, 67, 75, 32, 49, 30, 77, 44, 41, 79, 91, 95, 42, 40, 46, 57, 48, 61, 52, 93, 47, 38, 35, 85, 50, 39, 63, 81, 65, 41а, 28, 71, 15, 12, 1, 5, 29, 18, 6, 17, 21, 19, 23, 33, 31, 11, 14, 25, 13, 16, 9, 7, 27, Васил Коларов 11, 10, Васил Левски 3, 1, Георги Димитров 17, 16, 23, 19, 26, 25, 3, 21, 5, 12, 1, 2, 11, 7, 10, 6, 18а, 35, 18, 8, 15, 24, 33, 29, 24, 28, 26, 23, 27, 24а, 35, 31, Деветнадесета 3, 5, 2, 1, 8, 4, Деветнадесети Февруари 20, 18, 8, 22, 12, 16, 14, Димитър Благоев 1, 10, 2, Димитър Евтимов 1, 2, 6, 5, 3, Димитър Каляшки 9а, 6, 4, 9, 2, 3, 1, 5, 4, Елешница 40, 56, 34, 39, 54, 13, 44, 60, 64, 15, 11а, 46, 1, 26, 17, 21, 74, 66, 24, 37, 58, 76, 23, 70, 68, 42, 48, 16, 100, 52, 41, 20, 36, 28, 62, 50, 3, 38, 30, 27, 72, 32, 5, 14, 29, 11, 43, 56, Зафир Николов 2, 3, 4, Кирил и Методий 6, 8, 4, 1, 2, 3, Койно 1, 11, 9, 3, 13, 29, 53, 19, 17, 21, 31, 51, 23, 41, 34, 37, 33, 19а, 47, 27, 15, 25, 9, 43, 39, 45, Ленин 22, 24, 14, 26, 21, 8, 15, 27, 18, 4, 6, 20, 9, 17, 28, 10, 16, 42, 46, 47, 62, 59, 57, 65, 41, 50, 69, 64, 31, 63, 37, 26, 43, 67, 49, 48, 58, 30, 39, 53, 60, 33, 29, 51, 34, 45, 13, махала Адамска 7, вила, махала Албания, махала Баздарска вила, махала Бантовска вила, махала Бела Вода вила, махала Воденичарска 5, 10, 3, 6, вила, 2, махала Горна Йовчовска, махала Горчовска вила, махала Гошевска 4, вила, махала Грънчарска вила, махала Гърличка 1, махала Гъскарска вила, махала Гюрова вила, махала Димовска, махала Долна Дралевска, махала Долна Йовчовска вила, 6, махала Дралевска 12, вила, Помпа, махала Дърманска вила, махала Занева 1, 2, 3, махала Заячка вила, махала Испорска вила, махала Йовкинска 8, махала Кадрамска, махала Камберска 9, вила, 6, 1, 5, 3, 14, вила, махала Каменичка вила, махала Карамфиленска, махала Ковачка вила, вила, вила, махала Котаранска вила, махала Кузумска вила, махала Кумбазка вила, вила, махала Лазарска вила, махала Лапевска 9, вила, 4, 5, 8, махала Лесичкова, махала Маджирска вила, 6, 3, 7, махала Маринкова вила, махала Михтарска вила, махала Моравска вила, махала Мулова вила, махала Падинарска вила, махала Парлапанска вила, махала Песокарска 1, вила, 5, 8, махала Петачка вила, махала Пупулска вила, махала Рановска вила, махала Русулска вила, 4, махала Сапунджийска вила, махала Селишка вила, махала Семенска 15, вила, 16, вила, вила, махала Симонска, махала Соколовска вила, махала Соколчева, махала Средна махала 5, махала Станковска вила, вила, 4, 1, махала Стойчовска, махала Тасковска вила, махала Треновска вила, вила, махала Хаджийска, махала Цанкина вила, 4, махала Чорбаджийска вила, махала Чукарлийска вила, махала Шаренкова 17, 3, 3, вила, 22, 24, 15, 19, 12, 9, 6, 8, 14, 18, махала Шукалска вила, вила, 9, махала Юзунска 11, 6, вила, 15, 7, 20, 12, Никола Важаров 1, 3, 2, Никола Камбера 6, 3, Никола Мирчев 2, Славчо Павлов 5, 6, 16, 22, 14, 10, 8, 38, 18, 9, 34, 32, 24, 13, 20, 3, 23, 7, 1, 36, 28, 15, 4, 12, 17, 26, Сотир Васев 4, 3, 9, 4, 7, Стоядин Иванов 4, 2, 3, 1, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 2, 3, 5, 1, 4, Юри Гагарин 4, 1, 4, 1,  вила, вила, Ветеринарна Лечебница, вила, Дърводелски и Гатерен Цех, Пункт Горско, Кафе Аперитив, Фурна, вила, Магазин, Работилница, Скара Бира, вила, Ресторант, Дърводелски и Гатерен Цех, Селкооп, Мандра, Поща

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Илия: махала  Груйовска, махала  Делийска, махала  Карадачка, махала  Кацарска, махала  Левковци, махала  Миленска, махала  Мишовска, махала  Ралинска, махала  Рекалийска, махала  Тузлучка, махала  Чукарска,  ПИ 080002

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кадровица: Кролевци, махала  Постолска, махала  Станкова

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Неделкова Гращица: 145, 142, къща

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Пелатиково: махала  Брусарска, махала  Бумбарска, махала  Горовска, махала  Дръчките, махала  Карпуска, махала  Кацарска, махала  Леската, махала  Лодарска, махала  Манчовска, махала  Орешарска, махала  Очипалска, махала  Попанска, махала  Раковска, махала  Селишка, махала  Суровичка, махала  Сърнатичка, махала  Траянци, махала  Тръстеник, махала  Харизанска, махала  Чифлико, махала  Шеовци, махала  Шишовска, махала  Шопска, махала  Янкуловци

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Раково, общ. Невестино: махала Бурнаавска, махала Зидинци, махала Ковачка, махала Озранци, махала Рахталинска, махала Реката, махала Решанска, махала Чеканец

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рашка Гращица: Александър Стамболийски 3, 1, 5, 7, Асен Китанов 89, къща, 61, 48, 42, 29, 81, 19, 8, 3, 10, 45, 23, 2, 12, 54, 11, 49, 57, 56, 22, 7, 16, 34, 47, 9, 4, 27, 24, 53, 13, 5, 36, 85, 63, 37, 3а, 18, 52, 20, 15, 43, 44, 32, 39, 46, 6, 23а, 87, 51, 35, 55, Васил Коларов 8, 10, 2, 4, 6, Васил Левски 16, 21, Георги Бенковски 22, 10, Георги Димитров 6, 10, 3, 12, 8, 4, 2, Георги Раковски 4, 1, 3, 2, Девети Септември 38, 26, 25, 47, 54, 15, 24, 12, 46, 44, 13, 67, 28, 34, 56, 29, 43, 32, 45, 55, 51, 31, 63, 49, 42, 23, 17, 40, 1, 37, 8, 19, 27, 57, 65, 18, Зора 30, махала Гьошевска, махала Каменичка, махала Лазовска, махала Начковска вила, махала Ненкова, махала Сухар, Никола Вапцаров 7, 5, 9, 17, 11, 25, 3, 15, Пролет 60, 58, Стоян Заимов 66, 64, 62, Христо Ботев 1, 5, 3, 6, 2, 4а, 4, къща,  Фурна, къща, 1, Кафе, Псих. Педагог. Център, Магазин, Здравна Служба

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Смоличано: махала Бачовска, махала Беловинска, махала Габерлийска, махала Гьоревци, махала Каргалий, махала Мангелска, махала Миринска, махала Райков Рид, махала Реката, махала Св. Ана, махала Сделище, махала Хаджийска, махала Чифлико, махала Чорбаджийска, махала Чукарлийска, махала Юговци

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Страдалово: махала  Борачичка, махала  Геберо, махала  Дъбовска, махала  Заячка, махала  Иванковци, махала  Кьосевци, махала  Лингурска, махала  Логодашка, махала  Нечемска, махала  Орничарска, махала  Пешовска, махала  Реката, махала  Рудишка, махала  Рудище, махала  Стамболийска, махала  Шаинска, махала  Ширилийска, махала  Шияне, махала  Шиячка

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Тишаново: махала  Божковци, махала  Воденица, махала  Гълъбовска, махала  Ивановска, махала  Качанска, махала  Колевска, махала  Митковска, махала  Найденци, махала  Новковска, махала  Реката, махала  Тутковска, махала  Хайдушка, махала  Цървилото, махала  Янчовска, Местност Соборището

На 14.01.2021 г. /13:30 – 14:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Църварица: махала  Гракалска, махала  Карадачка, махала  Копривен, махала  Реката, махала  Укалска

Община Рила

На 11.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Рила: Бор 8, Васил Демиревски 4, Крайречна 59, Петко Войвода 4, 2, Света Варвара 36, 32, 9, 8, 40, 13, 4, 1, 26, 12, 30, 17, 22, 10, 20, 3, 6, 28, 34, 11, 21, 2, Септемврийска 6, Спротива 1, Стопански Двор Автогараж

На 12.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 14.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./   На 15.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Рила: Васил Демиревски 4, Георги Кирков 3, 7а, 2, 8, 5, 6, 7, 1, Димитър Благоев 51, 37, 41, 32, 47, 38, 40, 28, 31, 19, 23, 49, 25, 36, 30, 22, 6, 39, 33, 21, 34, 17, 46, 45, 35, 24, 20, 43, 29, 42, 27, Княз Борис I 3, 13, 7, 1, 9, Медник 4, 16, 7, 1, 9, 15, 22, 3, 5, 2, 13, 18, 14, 6, 20, 8, 24, 11, Петко Войвода 12, 10, 17, 5, 6, 15, 7, 11, 9, Петко Д. Петков 19, 13, Първи Май 5, Света Петка 9, 7, 11, 15, 8, 3, 6, 16, 12, 10, 18, 20, 1, Свети Георги 4, Спортела 116, 140, 118, 112, Трети Гвардейски Полк 1, Хан Аспарух 15, 11, 6, 3, 4, 17, 5, 2, Хан Крум 7, Цар Асен и Петър 8, 30, 14, 13, 15, 1, 32, 28, 11, 3, 26, 34, 24, 19, 38, 36, 7, Цар Калоян 12, 16, 3, 20, 18, 10, 28, 4, 8, 13, 17, 1, 14, 11, 24, 6, 22, 26, 15, Цар Симеон 4, 6, 2

На 15.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Рила

Община Сапарева баня

На 11.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сапарева Баня: Скобелев 5

На 11.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня: Стопански Двор Фуражомелка

На 11.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сапарево: 045132, Бузлуджа 1, Венелин 26, Стопански Двор Стопанска Постройка, Фуражомелка

На 14.01.2021 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Сапарева Баня: Славяни 10

На 14.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Ресилово: Акация 5, 7, 14, 12, Любен Каравелов 1, Община Сапарева Баня, Павлеви Ливади Жилище, Хан Крум 7, 25, 23, 16, 20, 3, 12, Шумата 2, 4

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP