Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11-15 януари 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Банско

На 13.01.2021 г. /09:01 – 13:16 ч./ –  Банско: Глазне 14 1, 14

Община Белица

На 12.01.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Белица, общ. Белица: Владимир Поптомов 2, Гарата, Двадесет и Трета, Девета 10, извън регулация, Местност Андрианов Чарк Обект, Местност Гарата, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор Сграда,  ТП Г. Крайще 2, М. Гарата

На 12.01.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Горно Краище: 1, Жилище Временно Захранване

На 12.01.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Краище, общ. Белица: 39270. 25. 208, І-500, Кв. 35, Втора 2, 1, 10, 6, 8, 10, Двадесет и Втора, Двадесета 5, 56, Девета 14, 4, 12, 10, 5, 8, 2, 1, 7, 3, 9, Деветнадесета 2, Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9, Единадесета 44, 12, 5, 8, 16, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 10, 14, 9, 4, 6а, 1, извън регулацията 99, 8, 7, 4, 5, 10, 14, 9, 13, 19, 6, 59, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, Банциг, 40, 99, 42, 41, 8, Неуточнен Адрес Поща, 100, 57, Осма 7, 8, 4, 9, 11, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 7, Пета 9, 6, 11, 17, 5, 13, 20, 16, 23, 8, 1, 6, 7, 9, Първа 23, 34, 28, 10, 40, 29, 26, 36, 12, 16, 9, 7, 15, 20, 6, 1, 11, 18, 14, 8, 2, 17, 32, Седемнадесета 4, 17, Седма 8, 2, 1, 12, 6, 4, 3, 22, Трета 2, 8, 6, 7, 1, 11, 16, 9, 10, Усоето, Четвърта 24, 17, 7, 18, 20, 22, 11, 5, 19, 14, 16, 9, 2, 8, 12, 6, Шеста 99, 8, 6, 16, 7, 4, 2, 1, 9, 16, Шестнадесета 6,  4

На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Белица, общ. Белица: Владимир Поптомов 2, Гарата, Девета 10, Местност Гарата, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор Сграда,  М. Гарата

На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Краище, общ. Белица: извън регулацията Банциг, 40, 99, 42, 41, 59, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, Неуточнен Адрес 57, Седемнадесета 4

Община Благоевград

На 11.01.2021 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Благоевград: Броди 16, Работилница, 18в, 4, 12, 18 В, С/У бл. 14, 22, 20, 2, 12, 14, 16, 20, гараж, 18, гараж, 10, 18, 14, 8, 18, Кв. 26, УПИ Іі-9114, УПИ Ііі-9115, 9116, Местност Опитно Поле Помпа За Напояване, Местност Шейница Ш. 24, Селскостопанска Постройка, Пейо К. Яворов 16 Автокъща, 2б, Сергей Румянцев 2, Струга 5, 1, 3, Струмско Център, Шейница-Ш. 24 34, Яне Сандански 1, 11, 15,  Магазин и Склад За Промишлени, Жилищна Сграда

На 11.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Марулево: Ливадска Усойна,  Жилище

На 11.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Селище, общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв. 10, 382, Кв. 14, X-381, Андако, Васил Левски 18, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв. 17, УПИ VIII-198, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Оралище, Пи№66055. 104. 555, УПИ II-140, Кв. 15, УПИ VI-221, Кв. 11, ХII-409, Кв. 18,  Помпа За Напояване, Жилище

На 11.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 602. 195, Брод 18, 16, Бяло Море 5, 7, 1, Витоша 2, Здраве 48, 13, Освобождение Жилищна Сграда-Временно Строит, Славянска 67, 81, 83, 86, 67, 84, 80, 70, УПИ-Vіі, Кв. 19, Имот №04279, 602, 186, Шар Планина 6, 2, Врем. С-Во, 3, 10, 4, 12, 11, 8, 4, 8, 8а, 1, 7, 9, 7, 13, 15, 5

На 11.01.2021 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Бело Поле, общ. Благоевград

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Мощанец: Четирка,  къща

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Покровник: Покровнишко Шосе, Четирка

На 11.01.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово 173, 122, 118, 119, 171, 121, 120, 123, 122, 118, С/У бл. 121, 124, Срещу Блок 122

На 11.01.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Еленово, общ. Благоевград: 46. 114

На 13.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, общ. Благоевград: Местност Тепавиците,  Комплекс

На 13.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 602. 195, Антон Чехов 1, Брод 18, 16, Бяло Море 5, 7, 1, Витоша 2, Здраве 48, 13, Освобождение Жилищна Сграда-Временно Строит, Славянска 67, 81, 83, 86, 67, 84, 80, 70, УПИ-Vіі, Кв. 19, Имот №04279, 602, 186, Шар Планина 6, 2, Врем. С-Во, 3, 10, 4, 12, 11, 8, 4, 8, 8а, 1, 7, 9, 7, 13, 15, 5

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Бело Поле, общ. Благоевград: 02028

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Бистрица, общ. Благоевград: 04217. 905. 7, 319001, 410002, Андъко, Брезово, Горно Демирево, Долно Демирево, махала  Калуцка, махала  Центъра Мотела, махала Брезово Жилище, къща, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево Жилище, къща, Местност Горно Демирево, Местност Ковачница, Осойната, Скалата,  къща, Помпа За Напояване, къща, 1, М. Влаовци, Жилище, вила, Бреньово, вила, Жилище

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов 1, 1, ПИ №04279. 618. 95, Славово Фирма,  Работилница

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Бучино: 07168. 46. 3, Ахмедово, Бучака, До Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци къща, махала Тасковци, Местност Долно Поле, Местност Лозята, Местност Полето, Местност Текето, Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, махала  Тасковска, ПИ №000733, 053020 000272, Полето, Текето, УПИ IV, Кв. 13,  гараж, къща, Жилище, къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци къща, махала Горни Двояци къща, къща, махала Долни Двояци къща, махала Михтарци къща, махала Мъртвако къща, махала Новоселци къща, махала Панчовци къща, Жилище, Помпа За Напояване, махала Пържово къща, махала Стойковци къща, махала Тачовци къща, махала Шоповци къща, Местност Валого, Местност Гьоловете, Присоето, Ровината, Шопови Ниви,  2, 1

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Дъбрава, общ. Благоевград: 000533, 86. 257, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Духче Баир, Землището на С. Дъбрава, Зимниците, Имот 000143, Кромидището, махала  Ваканинци, махала  Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, Местност Атанасова Падина, Местност Бобови Ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука Осв. На Мини Фут. Игрище, Местност Ръженици вила, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Местност Щърбев Рид, Митовци, ПИ №24367. 84. 534, ПИ №79, Ръжениците, Стамовица, Чадарето, Юрто, Яновски Рид,  Стоп. Постр. До 35 Кв. М., Жилище

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Рилци: 063005, Местност Арсовото, Телкиево Дере

Община Гоце Делчев

На 11.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Корница: Владимир Поптомов 3, Георги Бенковски 47, 44, 24, 30, 42, 46, Гоце Делчев 25, 23, 31, 46, 39, 54, 21, 35, 49, 48, 22, 26, 37, 6, 45, 33, 19, 44, 52, 24, 47, 3а, 30, 28, Драгоман 18, 6, 14, 5, 3, 2, 4, Здравец 15, 11, 7, 14, 4, 3, 17, 9, 5, 2, 12, 13, Кръста, Октомврийска 8, Отец Паисий 5, Рила 11, Цар Самуил 5, 3, 1, 4, Шипка 3, 2, 1

На 13.01.2021 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: V-64001 Кв. 261, Атанас Свещаров 4, 5, 7, 1, 6, 2, 3, 9, Кръстьо Сарафов 2, 3, 6, 4, Мише Баир, Христо Силянов 55, 45, 60, 25, 52, 29, 23, 56, 50, 37, 6, 49, 41, 54, 62, 66, 43, 58, 27, 51, 39, 64

Община Кресна

На 12.01.2021 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Кресна: Район Жп Гара Склад

На 12.01.2021 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Кресна: I-821, 823, 824 Кв. 63, Александър Македонски 1, 1, 42, 11, 47а, 36, 14, 38, 18, 12а, 13, 3, 31, 34, 10, 5, 12, 8, 20, 39, 9, 25, 19, 17, 47, 15, 37, 35, 32, 29, 33, 51, 1, 2, 49, 24, 4, 7, 28, 22, 23, 45, 21, 41, 26, 16, 27, 21а, 40, 28а, 25а, Братя Миладинови 7, 5, 9, 3, Вардар 16, Васил Левски 1, 13, 11, 3, Вихрен 7, 2, 5, 8, 10, 3, 9, 6, 11, 12, 4, 1, Влахинска 18, 7, 10, 1, 2, 5, 8, 6, 16, 3, 4, 11, 9, 14, Влахински Езера 2, 14, 7, 6, 22, 5, 12, 13, 4, 16, 3, 8, 1, 9, 18, 20, 10, 11, Главен път Е-79, Гоце Делчев 26, 22, 20, 24, Грънчар 2, 1, Еделвайс 15, 15а, 19, 11, 12, 17, 14, 13, Здравец 2а, 4, 8, 7, 3, 1, 5, 2, 6, 11, 13, Китка 6, 15, 1, 19, 17, 13, 4, 11, 2, 9, 21, 3, Кресненски Пролом 7, 8, 9, 5, 2, 1, Крива Ливада 19, 11, 6, 13, 17, 2, 15, 5, 4, 3, 9, 7, 1, Македония 96, Македония 158, 170, 138, 172, 182, 118, 156, 120, 174, 166, 116, 128, 140, 160, 126, 142, 164, 134, 136, 178, 194, 114, 152, 148, 186, 190, 146, 168, 122, 162, Времянка За Хотел, 154, 176, 130, 121, 124, 144, 192, 184, 150, 176а, 132, 112, 180, 188, 196, 96, 17, 96 Тотопункт, 31, 100, 104, 102, 106, 120, 108, 16, 96, 110, 40, 50а, 72, 44, 90, 76, 92, 42, 96, 12, 32, 54, 64, 88, 48, А-42, 84, 74, 50, 66, 82, 39, 56, 58, 60, 36, 62, 78, 34, 70, 80, 46, 68, 94, Мело 6, 5, 3, 1, Мир 21, 4, 18, 15, 20, 10, 7, 11, 3, 13, 12, 6, 5, 14, 17, 9, 2, 16, 8, Момина Скала 23, 17, 3, 11, 25, 8, 29, 5, 10, 27, 12, 1, 15, 13, 14, 21, 16, Ново Село 1, 2, 6, 10, 8, 7, 14, 9, 16, 3, 10, 1, 5, 20, 2, Олимпия 96, 5, 104, 98, 1, 2, 3, 7, Орбел 1, 3, 2, 4, Отец Паисий 26, Перун 9, 11, 13, 7, 14, 8а, 23, 8, 1, 49, 4, 21, 3, 15, 17а, 19, 5, 17, 24, 6, 2, 42, 67, 44, 28, 32, 48, 41, 61, 51, 34, 36, 59, 55, 45, 47, 30, 65, 63, 40, 43, 39, 31, 53, 46, 57, 71, 24 10, 13, 22, 29, 35, 24, 31, 33, 7, 25, Пирински Бор 4а, 8, 12, 22, 20, 7, 14, 6, 2, 24, 28, 18, 3, 4, 9, 1, 10, 16, 5, Разколска 13, 9, 15, 5, 7, 11, 1, 49, Синаница 14, 15, 6, 12, 7, 4, 19, 21, 1, 9, 5, 11, 2, 23, 10, 8, 17, 13, 3, Солунска 27, 23, 25, 17, 11, 5, 1, 13, 15, 7, 19, 7а, 2, Спартак 29, Стадиона 2, 4, Стоян Войвода 22, 10, 18, 15, 8, 20, 9, 4, 7, 3, 13, 11, 17, 9а, 16, 24, 19, 12, 6, 5, 1, 14, 2, Струма 3, 4, 1, 17, 11, 26, 18, 23, 32, 13, 36, 34, 32а, 15, 25, 8, 24, 6, 20, 21, 38, 22, 10, 19, 5, 12, 30, Тиса 2, 6, 3, 8, Тодорин Връх 6, 10, 9, 8, 5, 4, 7, 2, УПИ I 821 Кв. 63 По Пр, Цар Борис III 5, 3, 6, 7, 8, 11, 1, 2, 4, 13, 12, 9, 14, 17, 15, 14, 21, 19, 23, Цар Самуил 1, 7, 14, 4, 8, 3, 10, 5, 2, 9, 6, 11, 12, Цар Симеон 4, 7, 1, 2, 16, 3, 10, 12, 14, 6, 5, Шемето 3, 6, 2, 8, 1, 11, 7, 5, Яне Сандански 3, 19, 10, 22, 20, 8, 23, 31, 29, 17, 24, 2, 4, 25, 1, 5, 9, 16, 13, 7, 27, 11, 18, 21, 15, 6, 75, 99, 87, 95, 93, 83, 101, 89, 77, 85 9, 81, 79, 83 9, 107, 51, 37, 47, 53 2, 43, 55, 53, 57 8, 35, 45, 8, 57 52, 49, 57,  1 пътен Тунел на Главен път Е79

На 12.01.2021 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Ощава: 54537. 600. 31. 1, Германци, Местност Русенци, Местност Станковица,  къща, Тп2

На 12.01.2021 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Стара Кресна: Местност Кулата, Раец – 2 Еоод, УПИ I-17, Кв. 16, УПИ II-17, Кв. 16, УПИ III-17, Кв. 16, УПИ IV-17, Кв. 16, УПИ VII-57. 58, Кв. 6,  УПИ III Кв 11, Скз Стара Кресна

На 12.01.2021 г. /12:30 – 13:00 ч./ –  Кресна: I-821, 823, 824 Кв. 63, Александър Македонски 1, 1, 42, 11, 47а, 36, 14, 38, 18, 12а, 13, 3, 31, 34, 10, 5, 12, 8, 20, 39, 9, 25, 19, 17, 47, 15, 37, 35, 32, 29, 33, 51, 1, 2, 49, 24, 4, 7, 28, 22, 23, 45, 21, 41, 26, 16, 27, 21а, 40, 28а, 25а, Братя Миладинови 7, 5, 9, 3, Вардар 16, Васил Левски 1, 13, 11, 3, Вихрен 7, 2, 5, 8, 10, 3, 9, 6, 11, 12, 4, 1, Влахинска 18, 7, 10, 1, 2, 5, 8, 6, 16, 3, 4, 11, 9, 14, Влахински Езера 2, 14, 7, 6, 22, 5, 12, 13, 4, 16, 3, 8, 1, 9, 18, 20, 10, 11, Главен път Е-79, Гоце Делчев 26, 22, 20, 24, Грънчар 2, 1, Еделвайс 15, 15а, 19, 11, 12, 17, 14, 13, Здравец 2а, 4, 8, 7, 3, 1, 5, 2, 6, 11, 13, Китка 6, 15, 1, 19, 17, 13, 4, 11, 2, 9, 21, 3, Кресненски Пролом 7, 8, 9, 5, 2, 1, Крива Ливада 19, 11, 6, 13, 17, 2, 15, 5, 4, 3, 9, 7, 1, Македония 158, 170, 138, 172, 182, 118, 156, 120, 174, 166, 116, 128, 140, 160, 126, 142, 164, 134, 136, 178, 194, 114, 152, 148, 186, 190, 146, 168, 122, 162, Времянка За Хотел, 154, 176, 130, 121, 124, 144, 192, 184, 150, 176а, 132, 112, 180, 188, 196, 96, 17, 96 Тотопункт, 31, 100, 104, 102, 106, 120, 108, 16, 96, 110, 40, 50а, 72, 44, 90, 76, 92, 42, 96, 12, 32, 54, 64, 88, 48, А-42, 84, 74, 50, 66, 82, 39, 56, 58, 60, 36, 62, 78, 34, 70, 80, 46, 68, 94, Македония 96, Мело 6, 5, 3, 1, Мир 21, 4, 18, 15, 20, 10, 7, 11, 3, 13, 12, 6, 5, 14, 17, 9, 2, 16, 8, Момина Скала 23, 17, 3, 11, 25, 8, 29, 5, 10, 27, 12, 1, 15, 13, 14, 21, 16, Ново Село 1, 2, 6, 10, 8, 7, 14, 9, 16, 3, 10, 1, 5, 20, 2, Олимпия 96, 5, 104, 98, 1, 2, 3, 7, Орбел 1, 3, 2, 4, Отец Паисий 26, Перун 9, 11, 13, 7, 14, 8а, 23, 8, 1, 49, 4, 21, 3, 15, 17а, 19, 5, 17, 24, 6, 2, 42, 67, 44, 28, 32, 48, 41, 61, 51, 34, 36, 59, 55, 45, 47, 30, 65, 63, 40, 43, 39, 31, 53, 46, 57, 71, 24 10, 13, 22, 29, 35, 24, 31, 33, 7, 25, Пирински Бор 4а, 8, 12, 22, 20, 7, 14, 6, 2, 24, 28, 18, 3, 4, 9, 1, 10, 16, 5, Разколска 13, 9, 15, 5, 7, 11, 1, 49, Синаница 14, 15, 6, 12, 7, 4, 19, 21, 1, 9, 5, 11, 2, 23, 10, 8, 17, 13, 3, Солунска 27, 23, 25, 17, 11, 5, 1, 13, 15, 7, 19, 7а, 2, Спартак 29, Стадиона 2, 4, Стоян Войвода 22, 10, 18, 15, 8, 20, 9, 4, 7, 3, 13, 11, 17, 9а, 16, 24, 19, 12, 6, 5, 1, 14, 2, Струма 3, 4, 1, 17, 11, 26, 18, 23, 32, 13, 36, 34, 32а, 15, 25, 8, 24, 6, 20, 21, 38, 22, 10, 19, 5, 12, 30, Тиса 2, 6, 3, 8, Тодорин Връх 6, 10, 9, 8, 5, 4, 7, 2, УПИ I 821 Кв. 63 По Пр, Цар Борис III 5, 3, 6, 7, 8, 11, 1, 2, 4, 13, 12, 9, 14, 17, 15, 14, 21, 19, 23, Цар Самуил 1, 7, 14, 4, 8, 3, 10, 5, 2, 9, 6, 11, 12, Цар Симеон 4, 7, 1, 2, 16, 3, 10, 12, 14, 6, 5, Шемето 3, 6, 2, 8, 1, 11, 7, 5, Яне Сандански 3, 19, 10, 22, 20, 8, 23, 31, 29, 17, 24, 2, 4, 25, 1, 5, 9, 16, 13, 7, 27, 11, 18, 21, 15, 6, 75, 99, 87, 95, 93, 83, 101, 89, 77, 85 9, 81, 79, 83 9, 107, 51, 37, 47, 53 2, 43, 55, 53, 57 8, 35, 45, 8, 57 52, 49, 57,  1 пътен Тунел на Главен път Е79

На 12.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Кресна: Александър Македонски, Завоя 005134, Македония 47, 25, 53, 39, 196, 41, 204, 38, 37, 31, 198, 21, 19а, 33, 29, 19, 35, Местност Завоя Магазин, Кафе, Поделение, Павилион За Продажба на Кафе, З, Неуточнен Адрес Скз Кресна, Район Жп Гара Автомивка, Склад, Струма 1 Изход Кула

На 13.01.2021 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Кресна: Местност Солунско Дере Овчарник, Въглища, Гатер

Община Петрич

На 11.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, общ. Петрич: Генерал Тодоров 5, Гео Милев 14, 12, 13, 10, Драва 3, 9, 5, 5, 11, 1, Папульо 36, Полковник Дрангов 1, 1, Рокфелер 106, 127, 83, 108, 105, 101, 102, 117, 100, 87, 79, 99, 125, 121, 98, 119, 81, 90, 91, 90, 115, 96, 109, 103, 110, 90, 112, 97, 85, 94, 77, 89, 90, 92, 95, 93, 104, 107, 111, Софрони Врачански 2, 1, Цар Симеон 43, 52, 41, 64, 43, Черно Море 4, 8, 3, 1, 6

На 11.01.2021 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Петрич, общ. Петрич: Дамяница, Декилиташ Помпа За Напояване, М. Декилиташ ПИ 073018, Местност Веран Чифлик Обект, Овчарник, Помпа, Местност Реката, Ормански път

На 11.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, извън регулацията 22, 43, 26, извън регулацията 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулацията 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 1, Изгрев 1, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Комсомолска 7, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 18, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, Местност Прогон, Местност Прогон Цех, Местност Самълък Помпа, Местност Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 13, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 5, Пейо Яворов 1, 3, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 15, 7, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,  Имот №000418

На 11.01.2021 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Кромидово: Местност Селището, Под Черквата, УПИ IV, Кв. 17

На 11.01.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, общ. Петрич: Бежанка, Местност Козлек, Одрин 56, 52, 53, 51, 56, 46, 45, 47, 48, 55, 49, 50, 54, Полковник Дрангов 1, Свети Георги 47, 49, 50, 52, 45, 35, 51, 54

На 11.01.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, общ. Петрич: 22-ри Октомври 4, 9, 5, 1, 2, 12, 10, 8, 6, 11, 6, 3, Атанас Лютвиев 6, 15, 3, 9, 13, 7, 5, 8, 1, 2, 4, Бъкстон 1, 6, Връх Китка 10, 10, 3, 1, 14, 22, 20, 3, 16, 2, 9, 5, 8, 7, 11, 12, 12, 18, Генерал Тодоров 2 Павилион, 2, 2, 1, 6, 4, Екзарх Йосиф 2, 6, 7, 10, 18, 6, 14, 4, 8, 16, 12, Полковник Дрангов 1, 1, Сандо Китанов 11 Лебед, 15, 13 Чайка, 22, 15 Пирин, 17

На 12.01.2021 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, общ. Петрич: Бабуна 3, 4, 21, 27, 13, 15, 6, 8, 16, 11, 10, 12, 17, 26, 23, 6, 7, 25, 9, 11, 24, 4, 7, 28, 22, 20, 8, 14, 10, 5, 28, 16, 19, 26, 5, 17, 18, Битоля 22, 25, 18, 23, 13, 24, 28, 29, 31, 17, 16, 19, 29, 26, 22а, 22, 15, 16, 21, 20, 30, 23, 25, 26, 31, 21, 27, 32, Воден 12, 6, 8, 4, 10, Д-Р Асен Златаров 1, 1, 16, 18, 22, 12, 20, 8, 2а, 14, 10, 4, 20, Долна Джумая 4, 10, 12, 18, 9, 5, 16, 11, 13, 2, 3, 1, 14, 6, 7, 8, 13, Дунав 70, 76, 74, 64, 70, 72, 68, 68, 66, 58, 21, 62, 21, 27, 23, 29, 29, 52, 25, 56, 32, 40, 38, 22, 22, 15, 11, 36, 13, 32, 34, 30, 30, 26, 7, 28, 3, 9, 28, 5, 32, 24, 19, 15, 13, 42, 26, 44, 50, 40, 48, 17, 46, 31, 66, 60, 33, Каймак Чалан 14, 8, 3, 1, 5, 3, 2, 18, 12, 10, 14, 16, Капитан Никола Парапанов 2 Офис, 11, 2 Кафе, 2, 17, 13 3, 2, 2, 1, 11, 11 1, 11, 1, 3, 13 2, 2 Общи Части, 9, 13 3, 3, Кожух 25, 4, 21, 6, 14, 19, 23, 5, 14, 3, 20, 10, 27, 18, 25, 18, 9, 22, 8, 24, 10а, 13, 33, 16, 31, 20, 22, 15, 17, 3а, 29, 24, 31, 7, 23, 12, 1, Местност Кумли Помпа, Склад, Местност Под Гарата Каравана За Офис на Автокъща, Морихово 17, 9, 6, 16, 11, 3, 13, 14, 10, 13, 5, 4, 15, 19, 8, 7, 1, 2, 12, Осогово 5, 10, 16, 9, 3, 2, 4, 22, 20, 20, 22, 2, 8, 13, 7, 12, 6, 11, 14, 18, Полковник Дрангов 1, 1, 1, 1, 19, 1, 19, 15, 17, 1, 1, 1, 1, 1, Поп Богомил 5, 3, 1, Промишлена Зона Цех, Рокфелер 47, 25, 52, 48, 49, 48, 44, 52, 53, 52, 48, 50, 48, 52, 53, Серска 15, Солунска 10, 7, 1, 4, 9, 2, 19, 11, 8, 13, 3, 2, 1, 6, 6, 11, 25, 23, 10, 10, 17, 27, 18, 20, 19, 23, 17, 12, 16, 27, 22, 12, 14, 16, 14а, 15, 14, 18, Стопански Двор Цех, Склад, УПИ Ix Кв. 39, Христо Чернопеев 28, 42, 44, 50, 44, 22, 20, 2, 12, 14, Цар Борис III 91, 95, 92, 95 Изход София, 83, 98, 85, 91, 81, 67, 57, 47, 31, 37, 57, 55, 59, 39, 59, 55, 61, 3, 55, 65, 47, 31, 45, 5, 29, 49, 57, 59, 39, 43, 51, 35 Магазин, 43, 63, 54, 48, 17, 58, 46, 48, 64, 46, 52, 46 1, 60, 50, 62, 56, 17, 21, 52, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 23, 40, 31, 29, 27, 40, 45, 21, 19, 75, 81, 73, 79, 75, 73, 77, Цар Калоян 10, 16, 8, 12, 12, 6, 5, 1, 3, 14, 2, 3, Червена Скала 8, 2, 13, 2, 9, 1, 4, 11, 6, 11, 4, 17, 14, 10, 12, 15, 16, 4, 18, 10, 17, Шипка 3

На 12.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Камена: V-11, Кв. 20, VI-11, Кв. 20, Бузило ПИ 35688,  Местност  Нишанка

На 12.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, извън регулацията 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, извън регулацията 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулацията 22, 43, 26, Изгрев 1, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Изгрев 1, Комсомолска 7, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 18, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, Местност Прогон Цех, Местност Прогон, Местност Самълък Помпа, Местност Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 13, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Пейо Яворов 1, 3, Пейо Яворов 5, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 15, 7, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,  Имот №000418

На 12.01.2021 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кърналово: Местност Адата Рибарник

На 12.01.2021 г. /12:30 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Петрич, общ. Петрич: Дамяница, Декилиташ Помпа За Напояване, М. Декилиташ ПИ 073018, Местност Веран Чифлик Обект, Овчарник, Помпа, Местност Караач-Дамяница Оранжерия, Местност Лъките Сфинеферма, Местност Реката, Оборище 6, 6, 6, Ормански път

На 13.01.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Капатово: УПИ II-138, Кв. 25

На 13.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, извън регулацията 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулацията 22, 43, 26, извън регулацията 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 1, Изгрев 1, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 7, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 18, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, Местност Прогон Цех, Местност Прогон, Местност Самълък Помпа, Местност Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 13, Осогово 3, 7, 2, 9, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 1, 3, Пейо Яворов 5, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 15, 7, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,  Имот №000418

На 14.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, извън регулацията 22, 43, 26, извън регулацията 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, извън регулацията 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, Изгрев 1, Изгрев 1, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 7, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Кузман Шапкаров 18, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, Местност Прогон, Местност Прогон Цех, Местност Самълък Помпа, Местност Сушилнята Сушилня, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Освобождение 1, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Осогово 13, Осогово 3, 7, 2, 9, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 1, 3, Пейо Яворов 5, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 1, 3, 2, 7, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Ботев 15, 7, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,  Имот №000418

На 15.01.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Яворница: 8-309 Кв 31, Адалберт Антонов 13, 8, 15, 10, 11, 6, 3, Васил Кънчев 2, Васил Левски 9, 17, 14, 15, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, Георги Измирлиев 6, 5, 2, 1, 4, Георги Измирлиев 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21, извън регулацията 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, извън регулацията 22, 43, 26, извън регулацията 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29, Изгрев 10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, Изгрев 1, Изгрев 1, Комсомолска 28, 26, 51, 49, Комсомолска 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10, Комсомолска 7, Кузман Шапкаров 18, Кузман Шапкаров 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, Кузман Шапкаров 1, 6, 5, 3, 11, 12, Любен Каравелов 12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3, Местност Прогон Цех, Местност Прогон, Местност Самълък Помпа, Местност Сушилнята Сушилня, Освобождение 1, Освобождение 5, 4, 1, 3, 11, 9, Осогово 3, 7, 2, 9, Осогово 13, Осогово 11, 13, 16, 4, 15, Панайот Волов 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11, Панайот Волов 2, 8, 3, 1, Пейо Яворов 1, 3, Пейо Яворов 5, Победа 1, 3, 2, 7, Победа 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6, Победа 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, Прогон, Саманлък, Христо Ботев 15, 7, Христо Ботев 6, 9, 5, 3, 10, Христо Смирненски 6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,  Имот №000418

Община Разлог

На 12.01.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Баня, общ. Разлог: Деветнадесета 1а

На 12.01.2021 г. /09:16 – 13:16 ч./ –  Елешница, общ. Разлог: 9-ти Май 3, Васил Бельов 53, Васил Левски 18, Възраждане 10, 3, 4, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5, Георги Димитров 105, Мечта 20, 4, 10, 18, 9, 16, 7, 3, Минно Селище Офис, Пункт, Фуражомелка, Младост 4, 2, 6, 7, Победа 26, 11, 13, 15, 1, 7, Четвърта 2,  Фурахомелка, 2

На 12.01.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Елешница, общ. Разлог: 9-ти Май 39, 3, 1 19, 7, 25, 9, 15, 2, 23, 10, 11, 17, 5, 19, 21, 9 Кафе, 20, 29, 21, 21 Б, 23, 21 21, Безименна 6, 5, 8, 3, 46, 26, 11, 8, 48, 12, 27, 16, 9, 13, Братя Миладинови 26, 4, Варош 21, 25, 1, 2, 27, 10, 11, 3, 17, 6, 22, 9, 5, 4, Васил Бельов 16, 8, 27, 3, 33, 17, 13, 20, 29, 15, 21, 5, 12, 22, 2, 10, 4, 1, 25, 53, 85, 69, 15, 26, 57, 28, 95, 67, 103, 10, 58, 50, 44, 55, 54, 40, 49, 83, 45, 37, 30, 17, 75, 24, 59, 39, 48, 42, 79, 74, 56, 73, 105, 35, 19, 93, 53, 107, 36, 91, 65, 46, 92, 34, 1, 77, 97, 65, 40, 59, 145, 125, 62, 17, 131, 100, 143, 139, 104, 84, 133, 115, 68, 74, 76, 82, 18, 6, 92, 9, 111, 141, 119, 78, 113, 107, 70, 117, 127, 20, 135, 80, 137, 96, 109, 94, Васил Левски 4, 20, 6, 7, 9, 3, 5, 10, 1, 2, 18, 20, 18, 22, 16, 13, 11, Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2, Възраждане Поща, 10, 3, 4, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5, Георги Димитров 51, 26, 32, 37, 22, 10, 16, 114, 17, 100, 21, 5, 6, 1, 23, 27, 36, 2, 28, 31, 18, 39, 13, 30, 20, 33, 3, 4, 19, 14, 35, 64, 7, 41, 12, 29, 105, 71, 69, 103, 129, 20, 120, 74, 18, 66, 38, 163, 18, 81, 44, 85, 56, 100, 59, 87, 22, 70, 93, 65, 76, 80, 94, 72, 68, 60, 144, 57, 63, 99, 91, 78, 55, 47, 82, 67, 95, 27, 97, 98, 45, 84, 62, 53, 49, 88, 69, 79, 48, 74, 46, 114, 73, 64, 83, 54, 42, 58, 96, 50, 108, 86, 90, 101, 40, 77, 106, 92, 75, 51, 110, 85, 114, 12, 120, 123, 126, 1, 5, 116, 111, 156, 132, 99, 122, 109, 105, 117, 121, 138, 127, 125, До Бивша Автогара, 129, 128, 118, 22, 134, 113, 161, 18, 15, 48, 164, 43, 166, 149, 146, 131, 154, 169, 177, 147, 167, 175, 135, 153, Цдг, 156, 18, 173, 172, 168, 18 1, 140, 90, 170, 142, 189, 145, 162, 183, 179, 133, 155, 137, 157, 159, 181, 191, 141, 148, 151, 171, 152, 165, 158, 174, 193, 102, Дванадесета 5, 11, 9, 8, 4, 2, 3, 6, 7, Девета 4, Десета 1, 4, 2, Единадесета 1, 4, 1, Иван Вазов 14, 16, 1, 13, 1, 2, 6, 4, 5, 7, 12, 10, Имот 026026, Кокиче 21, 26, 4, 7, 21, 24, 1, 17, 14, 19, 31, 16, 33, 12, 29, 5, 20, 2, 8, 23, 7., 15, 10, 3, 35, 29, 14, 17, 4, 37, 21, 2, 31, 26, 10, Комсомолска 1, 11, 9, 5, 3, Лале 1, 2, М. Долни Мин. Бани 21 вила, Офис, вила, Местност Баните, Местност Полене, Мечта 20, 4, 10, 18, 9, 16, 7, 3, 1 Млекопреработване, Минно Селище Работилница, Фуражомелка, Работилница, Цех, Офис, Офис, Пункт, Фуражомелка, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Фуражомелка, Дом, Младост 27, 4, 2, 6, 7, Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Пирин 20, 13, 16, 8, 11, 15, 17, 7, 2, 1, 3, 9, 5, Победа 26, 11, 13, 15, 1, 7, Първа 14, 6, 4, 12, 3, 10, 16, 8, 1, 2, Рила 4, 6, 1, 2, Родопи 1, 7, 4, 3, 3, 1, 10, 6, 7, Трета 9, 8, 3, 5, 14, 12, 6, 10, 16, 4, 2, Тринадесета 3, 2, 5, Цар Калоян 13, 12, 1, 14, 16, 11, 4, 2, 5, 8, 3, 7, 9, Цар Симеон 12, 11, 3, 9, 1, 10, 10, 9, Четвърта 5, 1, 2, 3, 2, Шеста 2, 1,  Работилница, Фурахомелка, 2, 19

На 12.01.2021 г. /09:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски 1

На 14.01.2021 г. /11:01 – 12:00 ч./ –  Разлог: Света Екатерина 30

Община Сандански

На 11.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Катунци: Стадиона 27

На 12.01.2021 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сандански: Цар Самуил 1

На 12.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Сандански: път І-1

На 14.01.2021 г. /09:16 – 12:00 ч./ –  Хотово: Баня, Местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански, УПИ XI-115, Кв. 15, УПИ XII-115, Кв. 15, УПИ XIII-115, Кв. 15, УПИ Х-115, Кв. 15,  Жилище

На 14.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Левуново: Беласица 1, Вихрен 8, 6, 3, 4, Девети Май 1, Дружба 4, 3, 1, 5, 2, Илинден 10, 14, 24, 13, 23, 21, 16, 11, 9, 12, Местност Стопански Двор Сграда, Неуточнен Адрес ?, Октомври 10, 20, 22, 12, 11, 5, 17, 14, 2, 4, 18, 8, 16, 7, Стефан Караджа 30, 20, 37, 32, 35, 28, 38, 41, 39, 33, 24, 34, Цар Самуил 3, 2, 10, 6, 4, 7, 5, 1, 16, 8, Шейново 1

На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Сандански: Даскал Козарев 20, 13, 17, 16, 18, 14, 15

На 15.01.2021 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Ново Делчево: Георги Кирков 5, Местност Кантона Ферма

На 15.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Дамяница: Кънлийца

На 15.01.2021 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Ново Делчево: Местност Кънлийца Шивашки Цех и Офиси

На 15.01.2021 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Сандански: Божин Димов 2, 1, 3, 4, 5, Васил Кънчев 4, 7, 2, 5, 12, 3, 9, 10, 1, 4, 1, 14, 6, 7, 14, Македония 63, 61, 69, 65, 55, 67, 57, Мара Бунева 12, 1, 8, 12а, 14, 4, 1, 16, 19, 18, 6, 2, 10, Св. Св. Кирил и Методи 22, 30а, 10, 26, 20, 16, 32, 18, 14, 34, 12, 30, 24, 28, Свобода 14, 14, Христо Ботев 11, 3, 12, 16, 10, 12, 15, 2, 8, 7, 14, 21, 2, 6, 1, 13, 5, 9, Цар Иван Асен 2, 10, 12, 4, 8, 6, 1,  Тото Пункт

Община Симитли

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Брежани: Горна махала Жилище, Местност Света Петка,  2

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Железница, общ. Симитли: IV, Кв. 12, VII-122, Местност Джалева махала 22, 11, 15, 23, 18, 46, 21, 12, 13, 14, къща, Местност Долно Церово 35, Местност Шебечковица, УПИ II-125, Кв. 17, УПИ-XII-52, Кв. 8, УПИ-ХхіV-50, Център-Над Жп Спирката,  1, къща, Помпа За Напояване, Жилище, 2, Търговски Обект

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли: Предел Жилище

На 12.01.2021 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Симитли: Васил Левски 23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 55, 20, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26, Вихрен 14, 11, 18, 18, 12, 9, 10, Изворите 27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 6, 32, 25, 22, 4, 37, М. Миндело, Места 2, 6, Роук 1, Сердика 4, 1, 3, 34, 13, 5, Симитли, УПИ-Іх-1437, Кв. 4, УПИ-ХхVі-1437, Кв. 14

На 12.01.2021 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Крупник: Главен път Е-79 Бензиностанция

На 12.01.2021 г. /10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Сенокос, общ. Симитли: вила

На 12.01.2021 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Симитли: Георги Димитров 98, 94, 41 Комплекс  Ивас, 92, 90, 88, 43а, Здравец 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 11, 19, 16, Ивайло 2, 1, 3, Комсомолска 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 14, 12, 3, 4, 16, М. Чобанци, махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Октомврийска 65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 37, 53, 66, 64, 57, 45, 111, 30, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 113, 58, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Родопи 20, 45, Свобода 25, 36, 46, 4, 58, 68, 34, 16, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 32, 20, 64, 66, 62, 22, 33, 18, 9, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, Симитли Дет. Градина, ХIV, Кв. 57, Чобанско Дере 1, 9

На 14.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Крупник: 40052. 31. 39, Александър Стамболийски 13, Васил Коларов 14, 1, Васил Левски Жилище, Васил Левски 20, 18, 11, 13, 30, 22, 19, 12, 8, 25, 7, 5, 27, 21, 1, 9, 14, 17, 3, 24, 29, 15, 28, Георги Димитров 2, 3, 1, 15, 5, 8, 6, 4, Жилище, 10, Георги Димитров 1, Георги Трайков 22, 6, Жилище, 2, 28, 18, 3, 8, 24, 27, 12, 1, Гоце Делчев 7, 17, 5, Мелница, 13, 3, 15, 1, 4, 6, 12, 9, Даме Груев 5, 7, 9, 4, 1, 2, 3, Даме Груев 4, Димитър Благоев 3, 8, 23, 13, 2, 35, 37, 12, 10, 18, 20, 1, 29, 21, 31, 11, 38, 7, 26, Жилище, 6, 16, 30, 34, 9, 25, Димитър Талев 4, Карл Маркс 1, Кирил и Методий 8, 23, 17, 9, 4, 7, 15, 21, 27, 25, 17 Магазин, 3, 1, 6, 11, Кирил и Методий 23, 12, 31, Кресненско Въстание 18, 21, 33, 27, Жилище, 12, 16, 19, 2, 29, Кресненско Въстание 9, Жилище, 7, 3, 19, 15, 10, 8, 13, 2, 17, 11, 5, Крупник Склад, Скз Крупник, Сграда, Крупник Бар, Склад, Ясла, Местност Въчева Жилище, 3, 11, 8, 5, 10, 4, 7, Местност Стопански Двор, Пайсий Хилендарски 42 Жилище, 28, Пейо Яворов 18, Пирин Жилище, 13, 9, 8, 6, 3, 1, 14, 18, Трайчо Костов 12, Хан Аспарух 2, 4, Христо Ботев 1, Яне Сандански 10, 11, 1, 3, 18, 7, 12, 5, 14, 16, 8, 4, 24,  1,  Магазин

На 14.01.2021 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Симитли: Симитли

Община Струмяни

На 13.01.2021 г. /13:01 – 16:16 ч./ –  Драката

На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Илинденци: Здравец 7, Кольо Фичето 8, Мраморна 20, Трета 8, 1, 4, Тридесет и Осма 8, Тридесет и Пета 9, 1, Тридесет и Първа 9, Тридесет и Четвърта 36, 42, 31, 45, 37, 39, 34, 38, 48, 32, 29, 33, Тридесет и Шеста 1, 6, Четиридесет и Втора 5, 1, 2, 12, 7, 10, 6, 4, 8, 3, Четиридесет и Девета 1, 3, Четиридесет и Осма 3, 2, 12, 6, 7, 5, Четиридесет и Пета 2, 5, Четиридесет и Първа 6, 4, Четиридесет и Седма 10, 36, 5, 11, 8, 7, 3, 4, 1, Четиридесет и Трета 3, 4, 10, 1, Четиридесет и Четвърта 31, 3, 2, 1, Четиридесета 19, 29, 17, 8, 27, 15, 3, 5, 14, 4, 1, 21,  4

Община Хаджидимово

На 13.01.2021 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Илинден, общ. Хаджидимово: Тп2

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

                           CEZ GROUP