С 83 наказателни дела от общ характер срещу дрогирани и пияни шофьори приключи през 2020 година Районен съд-Дупница. От тях само по две дела производствата са прекратени – едното поради смърт на обвиняемия, а при другото – съдът не е уважил направеното искане за одобряване на сключеното споразумение между прокуратурата и защитата на обвиняемия. Останалите 81 дела са приключили с осъдителни присъди/споразумения. Статистиката показва, че 76 от подсъдимите са мъже, а 5 – жени.

Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили 11 водачи на МПС, 9 от тях за повторно управление на МПС след употреба на алкохол и двама за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Максималният размер на наложените наказания е 10 месеца лишаване от свобода.

70 водачи на МПС са получили наказания „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца до 1 година и 6 месеца, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от 3 години. На някои от водачите съдът е наложил и наказание „глоба“ в размер от 200 до 500 лв. От тези 70 водачи на МПС-та 63-ма са управлявали след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 на хиляда – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а останалите седем водачи са извършили престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК – управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.

Наказателни дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, приключени от РС – Дупница през 2019 година, са били 118 или с 35 повече спрямо 2020 г. По 48 от тях, подсъдимите са били с обвинение за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.

Районен съд – Кюстендил е приключил през 2020 година с 35 наказателни дела за управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества. Наказания „лишаване от свобода“ са получили 7 водачи на МПС.

Един непълнолетен младеж се е признал за виновен в управление на МПС след употреба на алкохол, с над 1, 2 промила и е с наказание „Обществено порицание“.

27 водачи са получили наказания „лишаване от свобода“, за срок от 3- 10 месеца, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от 3 години. 22 от тях са управлявали след употреба на алкохол, с концентрация над 1, 2 на хиляда- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а останалите 5 водачи са извършили престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК- управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.

Пред окръжен съд са обжалвани или протестирани 4 присъди, като въззивният съд е потвърдил решенията на районните съдилища.

През 2019 година, делата от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, в Районен съд  – Кюстендил са били 67 или почти два пъти повече.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here