На територията на община Самоков няма констатирани случаи на излизане на реките от коритата и наводнения, съобщиха от общината. От служба „Гражданска защита” следят нивата и правят проверки за възможни проблемни участъци. Голяма част от тези проблемни участъци са познати от предходни случаи и по тази причина се взимат своевременни мерки. С цел превенция бе изпратен багер да почисти част от коритото на река Гърковица в Говедарци, където е затлачено коритото при мостчето.

Проблем има и със стичане на води по склоновете покрай сградата на училището в с. Клисура, където обилните дъждове наводняват улицата и свличат кални маси. За този проблем общината е подготвила и внесла преди две години проект по „Бедствия и аварии”, но все още няма решение на Министерския съвет за финансирането му.

Един от проблемните участъци по реката в село Бели Искър е под долния мост. Там се наблюдава непрекъснато и се следи да не се покачва нивото. Проблемният участък е сниман и сигналът е изпратен до областния управител.

Нивото на река Искър през града е доста завишено, но заради направеното почистване на коритото от храсти и дървета проводимостта е изключително добра и няма опасност от излизане на водата извън коритото. Няма проблеми и с реките в селата. От 2018-а до миналата година община Самоков възлагаше периодично и бе извършвано почистване на речните корита, което осигурява добрата им проводимост и не се създават предпоставки за наводняване на терени и домове.