Wednesday, July 17, 2024
HomeНовиниСвятБорд ще координира председателството на ЕС и ще дава указания за начина...

Борд ще координира председателството на ЕС и ще дава указания за начина на водене на преговори

 

Правителството одобри създаване на координационен борд по въпросите на българското председателство на Съвета на ЕС. 360 000 лв. са отделени за популяризиране. С него се гарантира оперативното проследяване на преговорния процес в рамките на Съвета от всички заинтересовани страни. Изрично се предвижда при необходимост Бордът да дава указания за начина на водене на преговори, както и да предлага на Съвета по европейските въпроси промени в рамковите позиции по разглежданите досиета.

Председател на Борда е заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент. Членове са началникът на политическия кабинет на министър-председателя, заместник-министри, представители на ръководните органи на други институции и ведомства, постоянният представител на България към ЕС, директорите на дирекциите “Координация по въпросите на ЕС” в МС и “Политики и институции в ЕС” в МВнР.

Министерският съвет одобри и Работната програма на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз за 2017 г. Общият бюджет за изпълнението й възлиза на 900 000 лв. За изпълнението на Националния план по програмата са предвидени 360 000 лв., а за Международния план – 540 000 лв.

В националния план са включени дейности, които ще бъдат осъществени с цел последователно провеждане на правителствената политика за повишаване информираността на българското общество за ролята и приоритетите на ЕС.

Акцент ще бъде поставен върху комуникационни инициативи, популяризиращи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС и насърчаващи партньорството в процеса на вземане на решения в ЕС.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular