Сравнение на три популярни модела от компактния клас