Глобиха 2700 лв. разведен висшист от Кюстендил за хвърляне на камък и обиди: К**во, боклук, парцал, ти си мъртвец

Кюстендилският районен съд наложи 2700 лв. глоба на Б.Т.И., с висше образование, разведен, неосъждан за домашно насилие. За времето от 04.02.2016г. до 01.06.2016г. в град Кюстендил в условията на продължавано престъпление той не е изпълнил заповед за защита от домашното насилие, издадена на 09.10.2015г. в полза на К.Ж.К. по силата на решение № 426/09.10.2015г. на Районен съд – гр. Кюстендил. На 04.02.2016г. в гр. Кюстендил приближил жилището на К.Ж.К., приближил я и извършил спрямо нея акт на домашно насилие, изразяващ се в хвърляне на камък към нея и отправяне към нея на обида, наричайки я „к**во”; на 22.03.2016г. в Кюстендил приближил жилището на К.Ж.К. и разположено в непосредствена близост до него кафене, приближил К.Ж.К. и извършил спрямо нея акт домашно насилие, изразяващ се в отправяне към нея на обида, наричайки я „к***о”; на 01.06.2016г. в Кюстендил, в района на площада приближил К.Ж.К. и й нанесъл удар с юмрук по брадата, отправил към същата псувни, обиди, наричайки я „Боклук” и „Парцал”, закана с думите „Ще те смачкам”, както и изричайки към нея думите „Ти си мъртвец”, престъпление по чл. 296, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр. Кюстендил.